Plzeň hostila IX. ročník konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

V pondělí 14. května 2018 se v Plzni konal v rámci oslav Mezinárodního dne sester již IX. ročník tradiční celostátní konference ošetřovatelství a porodní asistence Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství a jarní konference České asociace sester (ČAS) Region plzeňský s podtitulem Nemocnice podporující zdraví. Konference se konala ve Fakultní nemocnici Plzeň, která se v rámci programu Health Promoting Hospitals and Health Services (Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví) řadí mezi nemocnice kladoucí důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí, tedy nejen na samotné diagnostické a léčebné služby.

Organizátoři akce – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) a ČAS Region plzeňský ve spolupráci s FN Plzeň a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje připravili bohatý program určený nejen pro všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP), ale i pro osoby vzdělávající NLZP a studenty oborů Ošetřovatelství a Porodní asistence. Hlavním tématem propojujícím prezentované příspěvky byla podpora zdraví. Na konferenci zaznělo 14 příspěvků, konferenci navštívilo 118 účastníků. Na úvod konference promluvila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, která přítomné přivítala, vyjádřila potěšení nad zájmem účastníků o konferenci a popřála akci hodně zdaru.

V hlavním programu byly prezentovány také příspěvky vzácných hostů – Mgr. Mileny Kalvachové z Ministerstva zdravotnictví ČR s tématem Nemocnice podporující zdraví a její kolegyně MUDr. Lenky Štěpánkové, Ph.D., z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze s tématem Nekuřácká nemocnice – jak zavést vhodná opatření a školení personálu. Obě sdělení byla zaměřena na objasnění důvodů, proč tyto sítě nemocnic po celém světě vznikají a jaký byl začátek jejich vzniku v ČR. Přednášející hovořily nejen o způsobech podpory MZ ČR, ale také o mezinárodní spolupráci, zkušenostech ze zahraničí či příkladech dobré praxe. Doporučily také, jak se do takové sítě zapojit a na koho se obrátit v případě zájmu stát se členem. Všechny informace jsou zájemcům k dispozici na stránkách MZ ČR v sekci Odborník pod odkazem Portál kvality a bezpečí.

Dalším milým hostem byla Mgr. Jana Zelenková z FN v Motole s příspěvkem I Pat a Mat už nekouří, proč Ty ještě ano?, který se věnoval otázkám kuřáctví a jeho dopadu na lidské zdraví. Její příspěvek doplněný zkušenostmi a postřehy z praxe posluchače zaujal a také pobavil. Mgr. Pavlína Fridrichovská z Nemocnice Pelhřimov předala účastníkům konference své poznatky v přednášce s názvem Zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a adolescentů. Program pelhřimovské nemocnice je zacílen na dětskou populaci, neboť ta je nejvíce ovlivnitelná. Cílová skupina je rozdělena podle věkových kategorií od předškolního věku až po žáky 8. a 9. tříd. Programy jsou zaměřené na výživu, pohybové aktivity, osobní hygienu a její význam nebo prevenci úrazů. Projekt probíhá ve spolupráci s vedením škol a Magistrátu města Pelhřimov.

Zajímavým tématem přispěla Mgr. Stanislava Reichertová z FZS v Plzni, která hovořila na téma Nefarmakologické postupy v preventivní kardiologii, dále Mgr. Markéta Lišková a MUDr. Hedvika Bartošová ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni s příspěvkem, který nazvaly Škola podporující zdraví – SZŠ a VOŠ Plzeň. Ve svém příspěvku seznámily posluchače s programem, který vyhlásil Státní zdravotní ústav. Vedení školy na tuto výzvu reagovalo, prostudovalo materiály a zavedlo integrující principy, pilíře a zásady Školy podporující zdraví do praxe. Ve svém sdělení uvedly přednášející i praktické výstupy jednotlivých pilířů – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství.

Téma Nové trendy v oblasti HIV/AIDS prezentoval PhDr. Jiří Frei, Ph.D., z FZS ZČU v Plzni a MUDr. Šárka Trhlíková z FN Plzeň popsala v příspěvku Centrum pro závislé na tabáku práci tohoto centra, které funguje v rámci Kliniky pneumologie a ftizeologie.

V posledním bloku konference přednesla PhDr. Mgr. Jitka Krocová z FZS ZČU v Plzni, předsedkyně Regionu plzeňského ČAS, Zprávu o činnosti tohoto regionu za rok 2017 a Mgr. Lenka Sosnovcová, předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, podala informace o činnosti tohoto sdružení za uplynulý rok.

Vedoucí centra řízení kvality FN Plzeň a členka prezidia ČAS Mgr. Nina Müllerová vystoupila na závěr konference s prezentací Co děláme pro podporu zdraví ve FN Plzeň, ve které posluchačům přiblížila preventivní akce a podporu kvalitní a bezpečné zdravotní péče o pacienty v této „zdraví podporující“ nemocnici.

Příjemným zpestřením hlavního programu konference byly studentské příspěvky Bc. P. Šlehofera a Bc. A. Rambouskové (Postoj sestry k profesi a jejich motivace k dalšímu vzdělávání), K. Haisové (Ošetřovatelská péče o pacienta po tonsilektomii) z FZS ZČU v Plzni  a A. Klasnové a P. Zmije (Královská nemoc) ze SZŠ a VOŠZ v Plzni.

Pozvání na konferenci přijali také hosté ze Slovenska – do posterové sekce přispěly svými příspěvky kolegyně z Trnavské univerzity v Trnavě doc. PhDr. A. Botíková, PhD., PhDr. A.  Dziacká, PhD., a doc. S. Puteková, PhD.

Konference přinesla konfrontaci pohledů a názorů z různých úrovní a oblastí poskytování zdravotní péče (legislativní, manažerské, ošetřovatelské i vzdělávací) a umožnila diskuzi nad tématem, které se stává stále aktuálnější, a to je podpora a udržení zdraví.

Děkujeme všem účastníkům konference a těšíme se na setkání na příštím, již XX. ročníku na jaře 2019.

Mgr. Nina Müllerová, manažerka kvality FN Plzeň

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se