20 mýtů o SARS-CoV-2 a jak je vyvrátit − přehledná argumentační databanka

29. 3. 2020

Infekce COVID-19 vyvolaná novým koronavirem označovaným SARS-CoV-2 byla 11. března 2020 po rozšíření do všech kontinentů mimo Antarktidu označena za celosvětovou pandemii. Publicita a přísná restriktivní opatření, jež některé státy zavedly, vyvolává v populaci pochopitelně strach. A se strachem se rychle šíří i dezinformace. Shrnujeme proto nejčastější mýty týkající se onemocnění COVID-19, se kterými se na vás mohou pacienti obracet, a uvádíme je na pravou míru na základě současných odborných poznatků.

1. Ohroženi jsou jen staří lidé.

SARS-CoV-2 může stejně jako ostatní koronaviry infikovat lidi jakéhokoli věku. U starších osob a u jedinců s chronickými komorbiditami (kardiovaskulárními, onkologickými, respiračními ad.) je větší pravděpodobnost závažného průběhu COVID-19.

2. Děti nemohou COVID-19 onemocnět.

Nakazit se mohou všechny věkové skupiny. Údaje ukazují, že děti jsou virem infikovány stejně často jako ostatní věkové skupiny, jen u nich v naprosté většině nemoc nepropukne nebo proběhne velmi mírně.

3. COVID-19 je totéž co chřipka. SARS-CoV-2 je mutovaná verze viru chřipky.

COVID-19 má podobné příznaky jako chřipka a může mít podobně jako chřipka mírný až závažný průběh, vést k pneumonii a být fatální. Celkový profil COVID-19 je však závažnější, než je tomu u chřipky. A také letalita je podle současných odhadů vyšší.

SARS-CoV-2 patří mezi koronaviry, nikoliv chřipkové viry. Některé koronaviry mají člověka jako hlavního hostitele a vyvolávají běžné nachlazení. Virus SARS-CoV-2 byl na člověka přenesen od zvířat (podobně jako SARS-CoV-1 a MERS).

4. SARS-CoV-2 je virus s dosud největší schopností usmrtit člověka.

I když se zdá, že letalita COVID-19 bude vyšší než u chřipky, rozhodně to není virus s největší schopností usmrtit člověka. Na COVID-19 zemře jen malé procento nemocných (údaje z Číny hovoří o letalitě 3,6 %). Okolo 80 % nemocných má lehký průběh onemocnění (horečka, kašel, bolest v krku, únava a dušnost). Mnohem větší letalitu mají virová onemocnění jako ebola či AIDS. Vyšší letalitu mají i onemocnění vyvolaná jinými koronaviry (SARS-CoV-1 a MERS). 

5. SARS-CoV-2 byl uměle vytvořen v laboratoři

Nedávná studie prokázala, že SARS-CoV-2 je výsledkem přirozeného vývoje. Na člověka byl pravděpodobně přenesen z netopýrů nebo luskounů.

6. SARS-CoV-2 šíří kočky a psi.

K tomuto tvrzení je nedostatek důkazů. Byl popsán případ psa se záchytem SARS-CoV-2, jehož majitel měl COVID-19. Je však třeba rozlišovat přítomnost viru a infekci. Je velmi nepravděpodobné, že by virus adaptovaný na člověka šířili psi a kočky. Hlavním šiřitelem nákazy jsou lidé.

7. Vzplanutí infekce vyvolané SARS-CoV-2 začalo tím, že někdo snědl polévku z netopýra

SARS-CoV-2 byl zřejmě přenesen na člověka ze zvířete, ale ne cestou jídla uvařeného z tohoto zvířete.

8. Virem SARS-CoV-2 se lze nakazit z čínského jídla.

Takový způsob šíření SARS-CoV-2 nevyužívá.

9. Infikovat se lze až při kontaktu s nakaženým trvajícím déle než 10 minut.

Čím déle jste v kontaktu s nakaženým, tím vyšší je pravděpodobnost nákazy. Infikovat se ovšem lze i za dobu kratší než 10 minut.

10. SARS-CoV-2 se lze nakazit kontaktem s močí nebo stolicí.

SARS-CoV-2 se může nacházet ve stolici, protože neustále polykáme obsah horních cest dýchacích. Tyto viry jsou ale deaktivované průchodem trávicím traktem.

11. Rouška chrání před infekcí SARS-CoV-2.

Profesionální respirátory, které těsně přiléhají k obličeji, tuto funkci plní. Nošení jednorázových roušek pouze brání šíření nákazy, kterou má člověk s rouškou. Nošení roušky může navíc vytvářet v nositeli falešný pocit bezpečí. Při používání roušky je nutné s ní řádně nakládat a nezapomínat na hygienu rukou.

12. Sušiče rukou ničí SARS-CoV-2.

Sušiče rukou virus neničí. Je třeba si umýt ruce vodou, mýdlem a alkoholovým dezinfekčním prostředkem. Ruce je při mytí nutné řádně promnout.

13. Alkohol nebo chlor nastříkaný na kůži ničí viry SARS-CoV-2 v těle.

Tento postup se používá k ničení virů na kontaminovaných površích. Viry v těle zničit nemůže a při aplikaci do očí nebo úst může být nebezpečný.

14. Vyplachování nosu solným roztokem chrání před SARS-CoV-2.

Tento postup může zmírnit příznaky respiračního onemocnění, ale neexistuje žádný důkaz, že by chránil před SARS-CoV-2.

15. Před SARS-CoV-2 se můžete chránit kloktáním bělidla.

O tom neexistují žádné důkazy. Kloktání bělidla může člověka vážně poškodit.

16. Česnek chrání před SARS-CoV-2.

Neexistuje žádný důkaz, že by česnek mohl chránit člověka před infekcí SARS-CoV-2. Lze dohledat pouze údaje, že česnek zpomaluje množení některých druhů bakterií.

17. Před SARS-CoV-2 ochrání samoléčba.

Užívání vitaminu C, koloidního stříbra, esenciálních olejů, sezamového oleje, pití vody každých 15 minut a podobné domácí postupy infekci SARS-CoV-2 nezabrání. Nejlepší prevencí je pečlivá hygiena rukou a vyhýbání se velkému shromáždění lidí.

18. Infekci SARS-CoV-2 lze léčit antibiotiky.

Nikoliv. Antibiotika léčí bakteriální infekce, ne virové. Antibiotika mohou být u osob s COVID-19 potřebná, pokud dojde k sekundární bakteriální infekci.

19. Očkování proti chřipce nebo pneumokokům chrání před COVD-19.

COVID-19 vyvolává jiný patogen než uvedená onemocnění. Neexistuje proti němu dosud žádná vakcína.

20. Virus vymizí s nárůstem venkovních teplot v jarních měsících.

Viry vyvolávající respirační onemocnění se snadněji šíří v zimních měsících. Neznamená to ale, že se na jaře a v létě nešíří. Navíc dosud není přesně známo, jaký má teplota vliv na šíření konkrétně SARS-CoV-2.

(zza)

Zdroj: Newman T., Godfrey I. Coronavirus myths explored. Medical News Today 2020 Mar 23. Dostupné na: www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-myths-exploredPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se