Celý národ šije roušky! Ale z čeho? Test vhodnosti a účinnosti jednotlivých materiálů

25. 3. 2020

Výzkumníci z anglické Agentury pro ochranu veřejného zdraví (PHE) se již v roce 2013 zajímali o účinnost doma vyrobených roušek z hlediska prevence kapénkové nákazy v případě chřipkové pandemie. Výsledky jejich výzkumu jsou relevantní i pro nynější pandemii onemocnění COVID-19.

Prostupnost různých materiálů se značně liší

Autoři zhodnotili účinnost prostupu vysoce koncentrovaných aerosolů obsahujících bakterie (Bacillus atrophaeus) nebo viry (bakteriofág MS2) různými běžně dostupnými textilními materiály. Dále byl hodnocen pokles tlaku při prostupu vzduchu materiálem, aby bylo možno odhadnout komfort při nošení roušky vyrobené z takového materiálu. Jako kontrolní vzorek byla zvolena běžně dostupná chirurgická rouška.

Schopnost všech použitých materiálů filtrovat virové částice byla průměrně o 10 % nižší než pro bakterie. Chirurgická rouška měla nejvyšší účinnost filtrace, těsně následoval sáček do vysavače (viz graf), který však pro svou nepoddajnost a tloušťku není pro výrobu roušky příliš vhodný. Jako nejvýhodnější kompromis mezi účinností filtrace a odhadovaným komfortem při nošení se ukázaly povlak na polštář a bavlněná tričkovina.

Graf  Filtrační účinnost textilních materiálů při prostupu aerosolu s viry


Účinnost roušek při blokaci přenosu patogenů

Autoři studie vyvinuli postup domácí výroby roušky z bavlněné tričkoviny. 21 zdravých dobrovolníků si poté takovouto roušku vyrobilo a podrobili se testování, jak kvalitně přiléhá k obličeji při běžných činnostech ve srovnání se standardní chirurgickou ústenkou. Ukázalo se, že v průměru seděly doma vyrobené roušky o polovinu hůře než komerční.

Dále byl hodnocen přenos bakterií při kašli dobrovolníka. Oba typy roušek signifikantně snižovaly počet mikroorganismů vyloučených do vzduchu při kašli dobrovolníků, nízké počty detekovaných bakteriálních kolonií však mohly negativně ovlivnit statistické vyhodnocení experimentu. Chirurgická rouška byla schopna blokovat přenos vykašlaných mikroorganismů v průměru 3× účinněji než doma vyrobená.

Závěr

Účinky obličejové roušky na snížení expozice aerosolu jsou dány kombinací filtrační schopnosti daného materiálu a „utěsnění“ masky na obličeji nositele. Pokud maska nesedí dobře kolem nosu a úst, nebo je materiál příliš dobře prostupný pro infekční částice, nepřináší její nošení žádaný užitek.

Doma vyrobené roušky by měly být považovány za nouzovou alternativu v případě nedostupnosti komerčních roušek.

(este)

Zdroj: Davies A., Thompson K.-A., Giri K. et al. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public Health Prep 2013; 7 (4): 413–418, doi: 10.1017/dmp.2013.43.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se