Daruj zdravotníkovi respirátor – projekt, který funguje a pomáhá

3. 4. 2020

Nevyužitý respirátor nebo jiná ochranná pomůcka na straně jedné, zdravotník bez potřebné ochrany na straně druhé. Propojením dárce a příjemce získají lékaři, lékárníci, sestry a pečovatelé nezbytnou ochranu, aby se mohli věnovat své práci co nejbezpečněji a minimalizovali riziko přenosu onemocnění COVID-19.

Tři klíčová slova: Daruj zdravotníkovi respirátor

Iniciativa „Daruj zdravotníkovi respirátor“ probíhá na Facebooku a je možné ji vyhledat pod názvem darujzdravotnikovirespirator. Za projektem stojí dětská plicní lékařka z Nemocnice Hořovice MUDr. Tereza Jeník, která jej spustila 21. března 2020. Impulzem byl poznatek, že někteří lidé na veřejnosti nosí respirátor, přestože pro ochranu v takovém prostředí postačuje rouška. Naopak zdravotníci, kterým rouška při kontaktu s pacienty nestačí, protože nezajišťuje dostatečnou ochranu před případnou nákazou koronavirem, se potýkají s nedostatkem respirátorů napříč republikou, lékařskými obory i pracovišti.

Poznámka na toto téma zveřejněná na lékařčině facebookovém profilu spustila vlnu reakcí a nabídek z řad veřejnosti k darování nevyužitých respirátorů z vlastních, domácích zásob jednotlivců. Založení iniciativy „Daruj zdravotníkovi respirátor“ pak vytvořilo prostor, kde může kdokoliv respirátor nebo další ochranné pomůcky nabídnout a zdravotníci je mohou poptávat. Přes Facebook proběhne také konkrétní domluva, kdy, kde a jak dojde k předání materiálu.

Pomáhají jednotlivci i společnosti

Přes facebookovou iniciativu se daří propojovat zdravotníky s jednotlivci, kteří nabízejí respirátory v řádu jednotek kusů, ale i s firmami, jež nabízejí rozsáhlejší pomoc. Jedná se například o výrobce bavlněných roušek s výměnným nanofiltrem nebo společnost vyrábějící ochranné štíty. Škála výrobců by se měla rozšiřovat, neboť zástupci projektu aktivně vyhledávají další výrobce, se kterými by mohli spolupracovat. Nabídka i poptávka je na Facebooku průběžně aktualizována a komunikace mezi dárci a příjemci tak může probíhat prakticky nonstop.

Společnost MeDitorial, provozovatel odborných portálů pro zdravotníky proLékaře.cz, proLékárníky.cz a proSestru.cz, této iniciativě předává rovněž data sesbíraná v rámci vlastního projektu Mapa roušek s dotazníkem monitorujícím chybějící osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) ve zdravotnických zařízeních. Iniciativa „Daruj zdravotníkovi respirátor“ s těmito údaji dále pracuje a pokusí se pomůcky dodat, tam kde jsou zapotřebí, samozřejmě však není v jejích silách pokrýt všechny požadavky.

Transparentní účet umožní sehnat více pomůcek

Iniciativa založila krátce po svém vzniku také veřejnou sbírku a transparentní účet (č. ú. 123-1574120217/0100). Na ten mohou dárci z řad fyzických i právnických osob přispívat finančními prostředky na nákup ochranných pomůcek pro zdravotníky z ambulancí, nemocnic i pečovatelských center. Pomůcky nakupují zástupci iniciativy od českých firem za ceny pokrývající výrobní náklady.

O všech probíhajících aktivitách, ale i důležitých kontaktech a dalších plánech informuje iniciativa průběžně na svých facebookových stránkách. Na nich je k dispozici také odkaz na veřejně přístupné dokumenty, kde lze sledovat přehled darovaných pomůcek, informace o dodavatelích a další údaje či zprávy týkající se projektu „Daruj zdravotníkovi respirátor“. Šíření informací o projektu a transparentním účtu probíhá mnoha kanály, což zvyšuje šanci na získání respirátorů pro více zdravotníků i na výběr prostředků potřebných pro nákup ochranných pomůcek. Pomocí je také jakékoliv sdílení kontaktů nebo čísla transparentního účtu, který byl zřízen na dobu neurčitou.

(pak)

Zdroj: www.facebook.com/darujzdravotnikovirespiratorPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se