SARS-CoV-2 u dětí − první komplexnější zkušenost z Wu-chanu

29. 3. 2020

Dostupné údaje týkající se průběhu infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 pracují především s počtem nakažených pacientů a poukazují na závažný průběh infekce zejména u starší populace. Současně jsou k dispozici jen omezená data, ne zcela jednoznačná, o skutečném průběhu infekce u dětí. Dostupná jsou v tuto chvíli zejména data pocházející z Číny, kde má infekce nejdelší průběh; nedávno byly uveřejněny poznatky týkající se relativně velké skupiny dětí, z nichž je možné se o průběhu infekce COVID-19 v pediatrické populaci poučit.

Hodnocená populace

Nedávné přezkoumání 72 tisíc případů infekce COVID-19 v Číně ukázalo, že děti mladší 10 let představovaly < 1 % případů. Autoři sdělení uveřejněného v New England Journal of Medicine diskutují průběh nemoci u dětí z Wu-chanu. Hodnocena byla data od pacientů mladších 16 let, kteří byliy vyšetřeni v jediné dětské nemocnici v této oblasti.

Hodnocena byla data od dětí jak symptomatických, tak i bez symptomů, u kterých byl znám pozitivní kontakt s osobou s potvrzenou či velmi suspektní infekcí koronavirem SARS-CoV-2. Týkají se celkem 1391 dětí, u nichž byl proveden nazofaryngeální výtěr v období mezi 28. lednem a 26. únorem 2020, s dobou sledování až do 8. března 2020. Infekce byla potvrzena u 171 (12,3 %) z nich. Medián věku infikovaných dětí činil 6,7 roku.

Výsledky

Celkově 27 dětí (15,8 %) nemělo žádné symptomy infekce ani žádný nález pneumonie dle rtg snímku. 12 dětí vykazovalo rtg známky infekce, ale žádné jiné symptomy. U ostatních dětí byly nejčastějším projevem nemoci kašel (48,5 %), zarudnutí hltanu (46,2 %), horečka (41,5 %), většinou však nepříliš vysoká. Méně často se nemoc projevila průjmem, únavou, rýmou, zvracením. 19,3 % dětí mělo projevy infekce horních cest dýchacích. U 65 % dětí byl průběh nemoci hodnocen jako pneumonie. Tachypnoe byla při přijetí k hospitalizaci přítomná u necelé třetiny pacientů.

Celkově 3 děti potřebovaly umělou plicní ventilaci, všechny tři s již dříve řešeným jiným onemocněním (hydronefróza, leukémie na udržovací léčbě, intususcepce). Lymfopenie, jež bývá popisovaná v souvislosti s horším průběhem infekce, byla pozorovaná u 3,5 % sledovaných dětí. Nejčastěji pozorovanou změnou na rtg či CT plic byly oboustranné opacity typu mléčného skla (32,7 %).

K 8. březnu 2020 zemřelo 1 dítě, což byl 10 měsíční kojenec s intususcepcí a multiorgánovým selháním. Celkem 21 dětí zůstávalo hospitalizovaných ve stabilním stavu, 149 dětí bylo propuštěno domů.

Závěr

V tomto sdělení se jedná o první větší kohortu dětí s infekcí SARS-CoV-2 s relativně nejdelším časem sledování. Na rozdíl od dospělých pacientů měla infekce u většiny dětí lehčí průběh. Asymptomatické infekce nebyly časté. Nicméně byly zde i děti, jež potřebovaly intenzivní podporu. Autoři zdůrazňují nezbytnost dalšího zkoumání možného potenciálu přenosu infekce u těchto asymptomatických pacientů, což může velkou mírou přispět ke kontrole probíhající pandemie. 

(eza)

Zdroj: Lu X, Zhang L, Du H et al.; Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study Team. SARS-CoV-2 infection in children. Letter to editor. N Engl J Med 2020 Mar 18, doi: 10.1056/NEJMc2005073 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se