Telemedicína v časech pandemie COVID-19: Jaké možnosti úlevy přetíženému zdravotnictví nabízejí moderní technologie

23. 3. 2020

Pandemie koronaviru přinesla kromě řady negativních jevů i některá pozitiva. Lidé se například začali zajímat o zdravý životní styl a více dbají na prevenci nemocí. Kvůli masivní zátěži zdravotnických systémů pandemie současně otevřela dokořán dveře jednomu z dynamicky se rozvíjejících oborů zdravotnictví − telemedicíně. Spojení moderních technologií a lékařského know-how přináší úlevu přetíženému systému a zlepšuje efektivitu péče o nemocné.

Triáž pacientů a on-line konzultace

Článek recentně publikovaný v The New England Journal of Medicine přináší řadu zajímavých poznatků ohledně postavení a možností telemedicíny v současné celosvětové krizi. Autoři za jeden z hlavních benefitů telemedicínských programů považují triáž pacientů. Díky konzultacím na dálku lze provést základní zhodnocení anamnézy, epidemiologického rizika a klinického stavu, díky čemuž se do zdravotnických zařízení dostanou lidé, kteří tuto péči skutečně vyžadují. Pro ostatní pacienty se s tím pojí možnost on-line konzultace napříč různými medicínskými obory, což je při dnešním nouzovém provozu řady zdravotnických systémů rovněž nedocenitelný benefit.

Společnost Avera Health pak ve Spojených státech amerických plánuje v návaznosti na on-line konzultaci vyslání mobilní zdravotnické jednotky do místa bydliště pacienta, kde provede nezbytné testování. U pacientů s horšími obtížemi umožní provést triáž osobně a určit, zda je nutné přepravit pacienta do zdravotnického zařízení.

100% efektivita zdravotní péče

Zdravotníci poskytující on-line zdravotní péči jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Mohou pacientům odpovídat pomocí počítačů, tabletů či mobilních telefonů. Výhodou je skutečnost, že se do péče o pacienty mohou zapojit také lékaři v karanténě. S narůstajícím počtem zdravotníků, kteří jsou v nucené izolaci, narůstá i význam této služby. Lékaři, kteří se nemohou přímo zapojit do péče o pacienty, tak mohou pomoci svým kolegům v nemocnicích a zajistit primární kontakt s pacienty. Ve Spojených státech amerických je v případě nepříznivého vývoje situace dokonce plánováno převést drtivou většinu neakutní péče do formy on-line konzultací.

Telemedicína v prostředí nemocnic

Služby telemedicíny jsou využívány i přímo ve zdravotnických zařízeních. Pacient s podezřením na onemocnění koronavirem je tak kupříkladu izolován v samostatné místnosti, kde má k dispozici tablet. Pomocí tabletu komunikuje s lékařem, který je v jiné místnosti. Tato komunikace slouží pro omezení kontaktu s nemocným, k odebrání základních zdravotních dat a určení dalšího postupu. Následně je provedena dezinfekce místnosti včetně samotného tabletu.

Další možnost využití telemedicíny v krizových situacích v nemocničním prostředí dokládá aplikace, pomocí níž lze monitorovat 60–100 intenzivních lůžek. Díky aplikaci má lékař neustálý přehled o základních životních parametrech pacienta a může tak snížit četnost rizikových osobních kontaktů. Současně při nepříznivém vývoji situaci a nedostatku lékařů lze pomocí aplikace získat lepší přehled o všech pacientech, který by jinak nebylo možné z personálních a časových důvodů mít.

Nic není bezchybné

I když telemedicína prokazuje nesporný potenciál, naráží také na některá omezení. Jedním z nich je skutečnost, že tao péče z velké části není proplácena pojišťovnami. Současně je potřeba provést větší reformu zdravotní péče na vládní úrovni, která by upevnila a zlepšila postavení telemedicíny v současném zdravotnictví. To platí pro situaci v zámoří stejně jako v evropských zemích včetně České republiky. Nicméně ukazuje se, že zdravotnické systémy, které investovaly do nástrojů telemedicíny, mohou v současné krizové situaci nabídnout pacientům potřebnou a efektivní zdravotní péči.

Nezaostává ani Česko

Epidemie COVID-19 samozřejmě neznamená, že pacienti s dalšími akutními či chronickými zdravotními problémy nepotřebují odbornou pomoc. Například největší česká lékařská on-line poradna uLékaře.cz proto nabízí možnost spojit se s více než 250 praktickými lékaři a specialisty na dálku, prostřednictvím webové i mobilní aplikace. Lidé díky ní mohou řešit své zdravotní problémy bezpečně, aniž by sebe, svou rodinu nebo kolegy a zaměstnance vystavovali riziku, které představují čekárny ordinací. I tato on-line poradna tak plní misi pomoci omezit šíření koronaviru SARS-CoV-2 a zároveň ulevit českému zdravotnictví.

V poradně odpovídají lékaři všech oborů, a je tedy možné konzultovat veškeré zdravotní problémy včetně psychických. V souvislosti s aktuální epidemií je nově po omezenou dobu zdarma zprovozněna i specializovaná poradna na téma COVID-19. Lidé se tak mohou poradit i v případě, že se nedovolají na státem zřízenou linku. 

On-line poradnu je také možné zprovoznit plošně pro zaměstnance firem, klienty zdravotních pojišťoven nebo veřejné instituce, a to v řádu několika hodin. Služba již nyní úspěšně funguje pro 65 tisíc zaměstnanců velkých firem, jako jsou Česká spořitelna, Continental, Alza nebo Škoda Auto, a také nově pro 740 tisíc klientů Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Byla též spuštěna poradna ve spolupráci s Krajem Vysočina pro všechny jeho obyvatele.

Nejnověji připravovanou platformou je potom propojení služeb uLékaře.cz a proLékaře.cz − elektronického informačního a vzdělávacího systému, kde je aktuálně registrováno na 35 tisíc odborníků. Měla by tak vzniknout „Virtuální čekárna České republiky“, kde se budou potkávat pacienti a lékaři, aby mohli vzdáleně a v bezpečí společně řešit zdravotní problémy. Cílem je lépe usměrňovat kapacity lékařů a zároveň zajistit, aby požadavky a dotazy pacientů byly skutečně vyřízeny. Projekt podpořila Česká lékařská společnost JEP.

(holi)

Zdroje:
1. Hollander J. E., Carr B. G. Virtually perfect? Telemedicine for Covid-19. N Engl J Med 2020 Mar 11, doi: 10.1056/NEJMp2003539 [Epub ahead of print].
2. uLékaře.cz. Lékařská poradna a objednání k lékaři. Dostupné na: https://uLekare.czPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se