9. ročník dnů urgentní medicíny ve znamení moderních trendů i špičkových kazuistik

17. 3. 2020

Již 9. ročník prestižní odborné konference − Plzeňských dnů urgentní medicíny − přivítal ve dnech 27. a 28. února 2020 přívětivý Parkhotel Congress Center Plzeň. Pojďme se podívat na vybrané střípky z jednotlivých sdělení optikou záchranáře, což je jen jeden z mnoha možných úhlů pohledu na probíranou problematiku moderní urgentní a intenzivní medicíny.

Patříme do „urgentní Evropy“?

První den konference se slavnostního zahájení ujala MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., která posluchače seznámila s průběhem pražského kongresu EUSEM 2019 a mimo jiné se zamýšlela nad tím, zda patříme do urgentní Evropy. Následovala přehledná a odlehčeně zakončená přednáška prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., o vývoji kardiochirurgie u nás. Pokračovala doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., se svými zamýšleními nad stížnostní agendou a jejími záludnostmi v přednemocniční neodkladné péči, která se také ohlédla za řešením minulých katastrof ve světě i u nás. Sdělení doc. MUDr. Jana Beneše, Ph.D., bylo věnováno včasnému odhalení sepse jak v přednemocniční neodkladné péči (PNP), tak na urgentních příjmech zdravotnických zařízení.

Infekce a toxiny kolem nás

První odpolední blok prvního dne byl věnován problematice toxinů a infekcí. Řešily se ze všech stran, včetně uštknutí exotickým hadem, o kterém vtipně promluvil zkušený herpetolog Ing. Jiří Trávníček – a to z pozice jak pacienta, tak i chovatele.

Po přestávce na kávu se zraky přítomných upnuly na průkopníka moderních trendů v léčbě život ohrožujících úrazů – MUDr. Anatolije Truhláře, Ph.D., FERC, který posluchače seznámil nejen se zkušenostmi z Česka, ale i z Londýna, s managementem péče o traumatizovaného pacienta a promluvil mimo jiné o podávání krve v terénu PNP.

Následovaly velmi zajímavé přednášky na téma kardiopulmonální resuscitace včetně stavů, kdy jí lze předejít, jak ji úspěšně provádět a ukončit jak u dětí, tak u dospělých. Posluchači se také dozvěděli, jak se pracuje s mimotělním oběhem a dlouhým potleskem odměnili referát pacienta, který přežil mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO) s arteriovenózním přístupem a byl ochoten se o svůj příběh podělit.

Zajímavé bylo, jak tentokrát organizátoři konference přistoupili k diskusím. Ke každé přednášce mohli už v jejím průběhu posluchači posílat své dotazy on-line. Ostatní k nim měli možnost dát svůj hlas a ty, které získaly nejvíc „lajků“, byly na konci přednášky zodpovězeny. Nedocházelo tak k časovému skluzu, jaký je na jiných konferencích běžný.

Příteli, chvátej, SOS

Zajímavé byly také kazuistiky doplněné o videa z výjezdů. Během jejich projekce posluchači ani nedutali. Nejvíc je zaujala kazuistika MUDr. Viktora Gawlika o přednemocniční resuscitativní thorakotomii, což je téma, které odbornou veřejnost nestále rozděluje. Posluchače zaujala také kazuistika pplk. MUDr. Petry Vyhnalové věnovaná traumatické amputaci horní končetiny v terénu ve spolupráci s IZS složkami a externím lékařem.

Využití ultrasonografie, ať už lékařem či nelékařským zdravotnickým pracovníkem, je v urgentní medicíně velkým přínosem s významnými benefity. Nejen o nich hovořil MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Během konference dále zazněla sdělení zaměřená na etiku v urgentní medicíně nebo velmi zajímavé přiblížení práce systému psychosociální intervenční služby (SPIS) na místě události po útoku aktivního střelce v největším zdravotnickém zařízení v Moravskoslezském kraji − Fakultní nemocnici Ostrava.

Přednášky doprovázely také posluchači vysoce ceněné workshopy na témata analgezie a anestezie u pacientů v dětském věku, stavění krvácení či hodnocení EKG.

Zdravotníci, nezapomínejme na sebe

Zajímavým průsečíkem vybraných odborných sdělení bylo v prvním přednáškovém bloku zdůraznění sebepéče u zdravotníků od doyenů urgentní a intenzivní medicíny. Připomněli posluchačům, že i zdravotníci by se měli po práci věnovat sportu, na což chtěli klást důraz již chirurgové začátkem 20. století, když doporučovali vystavět u nemocnic venkovní hřiště. Neméně důležité je nezapomínat na vlastní bezpečnost, ať už v přednemocniční neodkladné péči nebo v urgentní medicíně. To je v souvislosti s aktuální epidemií COVID-19 samozřejmě ještě aktuálnější než kdy jindy.

Závěrem bych ráda poděkovala organizátorům konference, už teď se těšíme na další, 10. ročník.

Mgr. Veronika Chalupová

ZZS Libereckého kraje, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v LiberciPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se