Některé metody rozpoznání dehydratace nejsou u seniorů účinné

17. 9. 2019

Běžně využívané způsoby kontroly hydratace organismu nemusejí být podle britské studie u starších osob průkazné a účinné. Zdravotníci pečující o seniory zejména v pečovatelských zařízeních by proto na některé způsoby kontroly zavodnění neměli bezvýhradně spoléhat.

Pitný režim u seniorů bývá narušen

Nedostatečná hydratace je u osob ve vyšším věku běžným jevem. K hlavním příčinám dehydratace patří snížený pocit žízně související s věkem, zapomínání na to, že je potřeba pravidelně pít, nebo zhoršená sebeobsluha a nemožnost se samostatně napít. Běžně využívanými metodami kontroly zavodnění organismu jsou kontrola stavu očí, pokožky a sliznic, kontrola krevního tlaku nebo dotazy na únavu, bolest hlavy a pocit žízně.

Studie poukazuje na nedostatečnou hydrataci

Přestože všechny uvedené metody jsou ve vzdělávacích materiálech i interních směrnicích běžně uváděny jako způsoby jak rozpoznat dehydrataci, aktuální britská studie, které se zúčastnilo téměř 200 seniorů z pečovatelských domů, ukázala, že ne vždy se jedná o vhodný způsob kontroly. Krevní testy provedené u kontrolovaných seniorů prokázaly, že 20 % jich trpělo dehydratací a dalších téměř 30 % bylo na hranici nedostatečného zavodnění.

Nesprávné hodnocení může mít vážné důsledky

Poznatky britských odborníků naznačují, že běžně sledované známky dehydratace nejsou pro přesné zhodnocení stavu zavodnění organismu dostačující a nejedná se o kvalitní diagnostické postupy. Špatné hodnocení hydratace může mít pro seniory závažné zdravotní důsledky a vést k nevhodné péči o pitný režim. Pečující personál, který se mylně domnívá, že pacient je dostatečně zavodněn, přestože tomu tak není, navíc následně nevěnuje podpoře pitného režimu dostatečnou pozornost. Odborníci se pokoušejí hledat nové, přesnější a zároveň jednoduché metody kontroly hydratace, které by bylo možné využívat v praxi. Zlatým standardem při kontrole hydratace totiž i nadále zůstává měření osmolality krve, které ovšem není vždy proveditelné a dostupné, zejména v pečovatelských zařízeních.

Doporučení pro praxi

Zdravotníci a pečující personál obecně by měli stavu hydratace zejména u starších osob věnovat patřičnou pozornost a nespoléhat se například jen na informaci od seniorů, zda mají, či nemají žízeň. Příjem tekutin je potřeba aktivně sledovat a stav zavodnění průběžně kontrolovat všemi dostupnými způsoby.

(pak)

Zdroj: Stephenson J. Warning over use of standard but 'ineffective' hydration tests. Nursing Times, 2019 Mar 11. Dostupné na: www.nursingtimes.net/news/older-people/warning-over-use-of-standard-but-ineffective-hydration-tests/7028131.articlePřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se