Obezita jako významný rizikový faktor horšího průběhu COVID-19 i u mladších pacientů

5. 5. 2020

Aktuální poznatky naznačují, že dalším velmi rizikovým faktorem těžkého průběhu COVID-19 může být obezita, a to bez ohledu na věk. Referuje o tom sdělení odborníků z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimore, aktuálně publikované v časopisu Lancet.

Dosud přehlížená komorbidita

Onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-Cov-2, ke konci dubna celosvětově zasáhlo více než 3 miliony lidí. Zatím nejrozsáhlejší studie sledující pacienty přijímané na JIP s těžkou či kritickou formou onemocnění čítala téměř 1600 nemocných a byla publikovaná italskými lékaři. Dle této práce se medián věku těchto těžce nemocných pohyboval okolo 63 let, pouze 13 % bylo mladších 51 let. Tato studie také potvrdila význam nejvíce zmiňovaných rizikových komorbidit, jakými jsou hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus 2. typu či CHOPN.

Aktuálně citovaný příspěvek se ovšem zaměřil na populaci mladší a na rizikovou komorbiditu dosud příliš neuváděnou do souvislosti s COVID-19 − obezitu. Právě Spojené státy americké mají extrémně vysokou prevalencí obezity (cca 40 % populace oproti cca 6,2 % v Číně, 20 % v Itálii či 24 % ve Španělsku). Autoři proto shromáždili data z JIP několika velkých nemocnic v USA. Pro jejich analýzu následně využili univariační i multivariační lineární regresní modely a sledovali korelaci mezi body mass indexem (BMI) a věkem nemocných hospitalizovaných pro COVID-19. 

Mladší a závažněji nemocní = nezřídka obézní

Data byla získána od 265 nemocných, z nichž 58 % představovali muži. Autoři u těchto pacientů nalezli signifikantní inverzní asociaci mezi věkem a BMI, kdy platilo, že mladší jedinci, kteří potřebovali hospitalizaci při onemocnění COVID-19, byli velmi pravděpodobně obézní. Z hlediska pohlaví nebyly pozorovány rozdíly. Medián BMI sledované populace činil 29,3 kg/m2, pouze 25 % nemocných mělo BMI < 26 kg/m2, naopak u 25 % byl BMI > 34,7 kg/m2.

Proč obezita predisponuje k těžšímu průběhu COVID-19?

Obezita může zvyšovat pravděpodobnost horšího průběhu infekce COVID-19 vícero způsoby: omezovat ventilaci, zhoršovat imunitní odpověď na virovou infekci, působit prozánětlivě, indukovat diabetes a také významný oxidační stres. Tím dále negativně ovlivňuje kardiovaskulární funkce.

Závěr

Autoři své sdělení uzavírají s tím, že v populacích s vysokou prevalencí obezity může koronavirus SARS-Cov-2 probíhat u mladší populace závažněji, než bylo původně predikováno. Tento poznatek je důležitý z několika důvodů – je potřeba jasně definovat tuto skupinu jako rizikovou kvůli větší obezřetnosti v rámci preventivních opatření a dále z hlediska přístupu zdravotníků k indikaci testování a následnému managementu péče.

(eza)

Zdroj: Kass D. A., Duggal P., Cingolani O. Obesity could shift severe COVID-19 disease to younger ages. Lancet 2020 May 4, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31024-2 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se