Přerušovaný spánek je pro hospitalizované pacienty zátěží. Studie ukazuje potenciál režimových opatření

17. 9. 2019

Opakované noční buzení pacientů způsobené hlukem na nemocničním oddělení nebo některými ošetřovatelskými úkony představuje při hospitalizaci značnou zátěž. Odborníci z Chicaga upozorňují na to, jaké jsou zdravotní důsledky spánkové deprivace u hospitalizovaných pacientů i jakým způsobem lze kvalitní spánek v nemocnici podpořit.

Nekvalitní spánek pacientům škodí

Spánková deprivace má řadu negativních dopadů na zdravotní stav pacientů. I krátká opakovaná přerušení spánku vedou u hospitalizovaných osob ke zvýšení krevního tlaku a nárůstu hladiny krevního cukru. Nemocnice v Chicagu proto zavedla režim, jehož cílem bylo omezit počet nočních buzení kvůli ošetřovatelské péči. Lékaři a sestry byli také proškoleni v oblasti zdravotních důsledků spánkové deprivace.

Méně časté buzení je v praxi možné

Počet případů, kdy lékař nebo sestra chodí v noci za pacientem do pokoje, klesl po zavedení nového režimu a proškolení personálu o 44 %. Během 1 roku trvání studie byli pacienti na oddělení, které přijalo nový režim, buzeni v nočních hodinách 4× méně často kvůli podání léků a 3× méně kvůli rutinní kontrole základních životních funkcí.

V praxi se ukázalo, že pravidelné kontroly, které dříve probíhaly ve 4hodinových intervalech, mohou být v tomto rozsahu omezeny až ve 34 % případů. Příznivější načasování nočního podávání některých léků, které se před zavedením nového režimu týkalo 4 % pacientů, bylo možné aplikovat u 42 % hospitalizovaných.

Ochrana spánku je klíčová, zapojit by se měli všichni zdravotníci

Zástupci Americké asociace sester připomínají, že spánek je pro regeneraci organismu zásadní. V souvislosti s chicagskou studií podotýkají, že počet případů, kdy jsou pacienti v noci buzeni, aniž by to bylo nezbytně nutné, je možné v nemocnicích snižovat. Základním předpokladem takových opatření je samozřejmě pacientův stabilizovaný zdravotní stav. Sestry mohou v prevenci spánkové deprivace hrát důležitou roli, vždy je ale potřeba, aby se jednalo o společné úsilí veškerého personálu na daném oddělení.

(pak)

Zdroj: Disrupted sleep plagues hospital patients, but new program might help. Tampa General Hospital, 2019 Jan 18. Dostupné na: www.tgh.org/news/healthday/disrupted-sleep-plagues-hospital-patients-new-program-might-helpPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se