Antiseptická léčba ran – hlavní body konsenzu expertů z německy mluvících zemí

10. 5. 2023

Antiseptická léčba ran zažívá renesanci z důvodu zavedení vysoce účinných antimikrobiálních látek aplikovatelných na rány a narůstajícího zastoupení multirezistentních mikroorganismů (MRM). Jak uvádí konsenzuální doporučení odborníků z německy hovořících zemí z roku 2018, při používání antiseptických roztoků v léčbě ran je třeba přísně dodržovat indikace. Infikované a kriticky kolonizované rány je nezbytné léčit antisepticky, aby bylo dosaženo jejich řádného hojení. V případě šíření infekce jsou potřebná systémová antibiotika. Antiseptika také mohou pomoci předejít vzniku infekce u rizikových ran.

Použití antibiotik v léčbě ran

V lokální léčbě infikovaných a kolonizovaných ran je třeba se vyhýbat antibiotikům, a to nejen z důvodu prevence rozvoje rezistence, ale také proto, že vykazují bakteriostatický efekt v koncentracích, kterých lze topicky jen těžko dosáhnout. V případě systémového šíření infekce z rány je nutné nasadit systémová antibiotika a v případě potřeby je kombinovat s topickými antiseptiky.

Indikace antiseptik v profylaxi a léčbě ran

 • Prevence infekce akutních ran, například po úrazu, pokousání nebo střelném poranění.
 • Prevence infekce chirurgických ran.
 • Dekolonizace ran infikovaných MRM.
 • Léčba klinicky zjevné infekce rány včetně kritické kolonizace.
 • Příprava na débridement a čištění chronických ran v ambulantním provozu.

Profylaktické použití antiseptických roztoků

Pokud se antiseptické roztoky používají profylakticky, je vhodné stanovit riziko infekce rány pomocí Wounds-at-Risk Score (WAR). Je-li toto skóre ≥ 3 body, antiseptická léčba je namístě.

   

Tab. 1  Skóre WAR

Za 1 bod

 • získané imunosuprimující onemocnění (např. diabetes mellitus)
 • farmakoterapie potlačující imunitu (cyklosporin, methotrexát, glukokortikoidy apod.)
 • solidní nádor
 • systémové hematologické onemocnění
 • sekundární hojení pooperačních ran
 • potenciálně těžce kontaminované rány (např. perineum, genitálie)
 • problematické hygienické podmínky (ze sociálních nebo profesních důvodů – zemědělci, řidiči kamionů)
 • věk > 80 let
 • nízký věk (předčasně narozené děti, novorozenci, kojenci, batolata)
 • rány otevřené > 1 rok
 • velikost rány > 10 cm2
 • chronické rány o hloubce > 1,5 cm
 • hospitalizace > 3 týdny

Za 2 body

 • závažné získané imunodeficity (např. infekce HIV)
 • silně kontaminované akutní rány
 • pokousání, bodné a střelné rány o hloubce 1,5–3,5 cm

Za 3 body

 • těžký vrozený imunodeficit, imunodeficience kvůli transplantaci krvetvorných buněk, AIDS, imunosupresivní léčba
 • popáleniny zasahující > 15 % tělesného povrchu
 • traumaticky kontaminovaná rána po débridementu
 • rány s přímou komunikací s orgány či funkčními strukturami (např. klouby) nebo s obsahem cizího materiálu
 • pokousání, bodné a střelné rány o hloubce > 3,5 cm

     

Kritéria pro výběr antiseptika

Z hlediska účinnosti je žádoucí široké spektrum antimikrobiální aktivity antiseptika bez rizika rozvoje rezistence, zejména zkřížené s antibiotiky. Předpokládaná účinnost antiseptik by měla dosáhnout usmrcení ≥ 3 log10 mikroorganismů během dané doby expozice. Ideální antiseptikum navíc podporuje hojení rány. Snášenlivost antiseptik by měla odpovídat Ringerovu či fyziologickému roztoku nebo inertnímu hydrogelu.

Orientační doporučení pro použití jednotlivých antiseptik

 • U kriticky kolonizovaných a infikovaných ran a také u popálenin je jako přípravek volby doporučen polyhexanid.
 • U akutních kontaminovaných a traumatických ran je vhodná kombinace 0,1% oktenidin-dihydrochloridu (OCT) a fenoxyethanolu (PE), a to včetně ran kolonizovaných methicillin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA).
 • U chronických ran je preferován 0,05% roztok OCT.
 • V případě pokousání a bodných/střelných ran je přípravkem první volby polyvinylpyrrolidon (PVP)-jod.
 • V léčbě kontaminovaných akutních a chronických ran vykazují superioritu polyhexanid a chlornan sodný.
 • Pro dekolonizaci ran kolonizovaných MRM je preferována kombinace OCT/PE.
 • Pro oplachy peritonea a výplachy tělesných dutin s nedostatečnou drenáží včetně rizika expozice CNS vykazuje superioritu chlornan sodný.

Sulfadiazin stříbrný byl vyhodnocen jako postradatelný, barviva, organické sloučeniny rtuti a samotný peroxid vodíku jsou klasifikovány jako zastaralé. Dle tohoto přehledu jsou slibnými modalitami kyselina octová, kombinace podtlakové terapie ran s instilací antiseptik (NPWTi) a studená atmosférická plazma.

   

Tab. 2  Orientační doporučení pro výběr antiseptika v léčbě ran

Indikace

1. volba

2. volba

Kriticky kolonizované rány, rány s rizikem infekce

polyhexanid

OCT, chlornan sodný, stříbro

Popáleniny

polyhexanid

OCT, chlornan sodný

Pokousání, bodné a střelné rány

PVP-jod

chlornan sodný

Rány kolonizované nebo infikované MRM

OCT/PE

OCT, polyhexanid, stříbro

Prevence infekce chirurgické rány

polyhexanid

OCT/PE

Dekontaminace akutních a chronických ran

chlornan sodný, polyhexanid

Peritoneální laváž

chlornan sodný

Riziko expozice CNS

chlornan sodný

PVP-jod

Rány s nedostatečnou drenáží

chlornan sodný

polyhexanid

   

Základní pravidla antiseptické léčby ran

Před aplikací antiseptického roztoku je třeba stanovit etiologii každé chronické nehojící se rány. Bez léčby příčiny je totiž samozřejmě i nejlepší antiseptická léčba neúčinná. Zásadní je čištění a débridement rány, jinak jsou antiseptika neefektivní. Péče o ránu musí být přizpůsobena fázi hojení, zejména krytí. Každá výměna krytí by měla být provedena pečlivě podle základních antiseptických pravidel.

(zza)

Zdroj: Kramer A., Dissemond J., Kim S. et al. Consensus on wound antisepsis: update 2018. Skin Pharmacol Physiol 2018; 31 (1): 28−58, doi: 10.1159/000481545.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Dětská sestra pro intenzivní péči Neurologická sestra Všeobecná sestra Všeobecná sestra - ARIP-JIP Sestra specialistka na hojení ran Onkologická sestra Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se