Podtlaková terapie a její využití v léčbě ran – kazuistiky

27. 11. 2023

Podtlaková terapie (NPWT – negative pressure wound therapy) má široké možnosti využití v prevenci a léčbě ran nebo v paliativní péči. Kazuistiky z Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN Praha dokládají, že podtlakový systém lze s úspěchem použít u závažných stavů i v domácí péči.

Kazuistika 1: NPWT po amputaci horní končetiny

45letá pacientka byla hospitalizována na ARO pro septický šok nejasné etiologie. Její stav vyžadoval umělou plicní ventilaci, oběhovou podporu a kontinuální dialýzu. Na pravé horní končetině byl zjištěn otok a uzávěr pažní tepny, u něhož byla nezbytná chirurgická revize cévy a evakuace trombu. Navzdory intenzivní antibiotické léčbě došlo ke zhoršování stavu a pacientka byla indikovaná k amputaci paže.

Po zákroku docházelo ke krvácivým projevům z pahýlu bez zřejmé poruchy koagulace. Pacientka absolvovala nekrektomii, kvůli celkově špatnému stavu ovšem plastický chirurg nedoporučil plastiku pomocí přenosu laloku. U ženy byl proveden uzávěr pahýlu a pro fixaci a přihojení MESH byla preventivně využita podtlaková terapie (NPWT). Rána se velmi dobře zhojila a 45. den hospitalizace na ARO již pacientka byla extubovaná, bez dialýzy a byla schopná komunikovat a rehabilitovat. Díky nasazení podtlakové terapie na MESH i secernující ránu se podařilo zachovat ramenní kloub a dosáhnout epitelizace pahýlu. Pacientka bude přeložena na rehabilitační oddělení.

Kazuistika 2: Podtlaková terapie v domácím prostředí

77letá pacientka v celkově dobrém stavu se od roku 2014 léčí se sarkomem v oblasti sakra. Po 3 resekcích během několika let následovala v roce 2021 radioterapie celé resekované oblasti. V roce 2022 došlo k recidivě s progresí do sakra a lopaty kosti kyčelní. U pacientky byla indikovaná excize defektu a jeho uzavření lalokem.

  • Po operaci došlo k ischémii laloku a vzniku rozsáhlého defektu v oblasti zad s výraznou purulentní sekrecí.
  • Bez podtlakové terapie by se defekt mohl rozšířit na hýždě a pacientka by byla ohrožena dekubity.
  • Defekt na zádech nebylo možné zakrýt lalokem pro vysoké riziko nepřihojení.

Pacientka preferovala léčbu v domácím prostředí a díky její dobré spolupráci bylo možné naložit podtlakovou terapii i bez hospitalizace. Přestože u pacienta na lůžku je NPWT vhodnější (lepší fixace a nižší riziko odlepování systému), je možné tuto terapii využívat rovněž v domácí péči. Žena docházela na převazy každých 4–5 dní a na jaře roku 2023 byl na defekt použit MESH, který se po fixaci NPWT bez problémů přihojil. Pacientka se nadále léčí v domácím prostředí a epitelizující defekt nevyžaduje podtlakovou terapii.

Shrnutí a závěr

Možnosti použití NPWT v každodenní praxi zdravotníků specializujících se na hojení ran jsou velmi široké. Podtlaková terapie má své místo v prevenci i při hojení různých typů ran a zvyšuje kvalitu života pacientů. NPWT přispívá k odstranění zápachu z infikovaných ran, z čehož profitují pacienti i jejich okolí. Výhodou podtlakové terapie je rovněž její flexibilita také pro případnou léčbu v domácím prostředí.

(pak)

Zdroj: Makajevová V. Možnosti využití NPWT v prevenci, terapii a paliaci při hojení ran. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha, 2023.Štítky
Chirurgie všeobecná Všeobecná sestra Všeobecná sestra - ARIP-JIP Dětská sestra pro intenzivní péči Sestra specialistka na hojení ran Onkologická sestra Endoskopická sestra Neurologická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se