Inkontinence ve stáří a možnosti její prevence

13. 8. 2018

Inkontinence moči se týká všech věkových skupin, ale její výskyt ve stáří se zvyšuje. Vzhledem ke stárnutí populace se tedy stává stále častějším problémem, který s sebou kromě zdravotních komplikací nese i jisté společenské stigma, jež pacientům často brání včas vyhledat pomoc. Prevence a aktivní nabízení pomoci by měly být běžnou součástí lékařské praxe.

Prevalence a definice problému

Zjistit skutečný výskyt inkontinence moči je obtížné, protože mnoho pacientů s těmito obtížemi nevyhledá lékařskou pomoc. Z dostupných údajů vyplývá, že postihuje přibližně 670 tisíc obyvatel České republiky. Z tohoto počtu tvoří 510 tisíc ženy. Její prevalence stoupá s věkem, ve věkové skupině > 65 let se vyskytuje přibližně v rozmezí 15–35 %, s vyšší prevalencí u žen. U osob žijících v ústavní péči stoupá tento podíl až na 50 % (u osob starších 65 let se v tomto případě hovoří až o 65 %). Močová inkontinence však není jen problémem stáří, 10–30 % žen trpících tímto symptomem je ve věku mezi 15 a 64 lety. U žen se výskyt inkontinence pojí mimo jiné s prodělanými těhotenstvími a porody. Ačkoliv inkontinence všeobecně postihuje častěji ženy, se zvyšujícím se věkem dochází k nárůstu výskytu inkontinence i v mužské populaci. Kolem 80. roku věku je prevalence u obou pohlaví přibližně stejná a dosahuje asi 35–46 %.

Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS – The International Continence Society) definuje inkontinenci moči jako jakýkoliv nechtěný, vůlí neovladatelný a objektivně prokazatelný únik moči, který představuje sociální a hygienický problém. Pro pacienty je tento stav často spojen s pocity studu a obavami ze společenské dehonestace. Komplikaci představuje jak samotný únik moči, tak i zápach s tímto problémem často spojený. U mnoha takto postižených osob vede k omezování aktivit mimo domov i k omezování kontaktu s okolím. Což může dále prohlubovat zdravotní potíže i upadání mentálních funkcí jedince. 

Rizikové faktory a příčiny

Na vzniku a rozvoji močové inkontinence se podílí řada rizikových faktorů, které lze rozdělit na:

 • ovlivnitelné, kterými jsou např. nadváha a obezita, nadměrná fyzická aktivita (mj. gymnastika, kulturistika, basketbal a bojové sporty), těžká fyzická práce, dehydratace, obstipace, složení přijímaných tekutin (kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým), špatná životospráva, kouření a jiné;
 • neovlivnitelné, mezi něž lze zařadit genetickou predispozici, věk (> 80 let), pohlaví, polymorbiditu, poruchy mobility, onemocnění dolních močových cest, metabolické poruchy, vliv některých lékových skupin a jiné.

Zpravidla v patogenezi inkontinence hraje roli multifaktoriální komplex příčin, které se vzájemně ovlivňují a potencují.

Prevence inkontinence ve stáří

Včasným preventivním opatřením se dá nejen předejít samotnému vzniku močové inkontinence, ale také zabránit rozvoji komplikací a následků doprovázejících onemocnění.

Primární prevence

Jejím účelem je zabránit vzniku onemocnění. Mezi její hlavní zásady patří:

 • příjem dostatečného množství tekutin,
 • dietní návyky – příjem zvýšeného množství vlákniny,
 • neustálá fyzická aktivita,
 • vhodné hygienické a toaletní návyky (pravidelné vyprazdňování),
 • dodržování zdravého životního stylu,
 • včasná terapie a kompenzace akutních i chronických onemocnění,
 • pravidelné návštěvy u praktického lékaře a také návštěvy specialistů v oborech urologie či gynekologie.

Sekundární prevence

Cílem je včasné rozpoznání (odhalení) onemocnění a zamezení rozvoje (omezením rizikových faktorů) nemoci. Mezi její hlavní zásady patří:

 • nácvik močení a trénink močového měchýře (bladder training) – nácvik správné mikce a dostatečných rozestupů mezi močením,
 • omezení rizikových faktorů,
 • úprava prostředí – úpravy obytného prostoru nemocného,
 • behaviorální postupy,
 • farmakoterapie.

Terciární a kvartérní prevence

Cílem je zabránění progrese onemocnění a vzniku komplikací. V oblasti močové inkontinence se jedná především o dodržování léčebných postupů, rehabilitační terapii a edukační činnost. Snižuje utrpení, bolest a snaží se zabránit vzniku dalších komplikací spojených s nemocí. Podporuje nastavenou terapii a zmírňuje projevy disability (znemožnění fyzických, psychických a sociálních činností z důvodu onemocnění). Důležitou součástí této prevence je citlivý přístup, motivace pacienta, poskytnutí relevantních informací a nabídka možností řešení stavu (například doporučení vhodných inkontinenčních pomůcek, nastavení hygienického režimu).

Závěr

Podíl pacientů s inkontinencí moči bude pravděpodobně vzhledem ke stárnutí populace dále narůstat. Proto je nezbytné na tuto problematiku myslet, podílet se na destigmatizaci tohoto problému, aby se pacienti nebáli vyhledat pomoc včas, a také je třeba zvyšovat povědomí o prevenci mezi laickou i odbornou veřejností.

(norg)

Zdroje:
1. Drábková P. Prevence močové inkontinence ve stáří. Urologie pro praxi 2015; 16 (3): 127–129.
2. Dajčarová V. Inkontinence ve stáří. Diplomová práce. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2008.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se