Močová inkontinence a dopady na psychiku pacientek – poznatky z mezinárodního průzkumu

13. 8. 2018

Bližší analýza vztahu mezi močovou inkontinencí a psychickou kondicí je téma, které má význam pro značné množství žen. Prevalence močové inkontinence dosahuje mezi dospělými ženami přibližně 18 %. U starších žen může dosahovat až 55 %. Na spojitost mezi inkontinencí a psychickým stavem upozorňuje řada studií a na toto téma se soustředil také mezinárodní průzkum prezentovaný v časopise BMC Urology.

Popis a cíl průzkumu

Internetový průzkum mezi ženami ve věku 45−60 let provedený ve 4 státech (Velká Británie, Francie, Německo, USA) zahrnoval 2403 žen, z nichž 1203 trpělo močovou inkontinencí a 1200 ji neudávalo. Ženy s inkontinencí samy definovaly množství unikající moči jako malé, střední nebo velké a podle toho byly zařazeny do kategorií lehké, střední a těžké inkontinence.

Cílem výzkumu bylo získat detailnější profil inkontinentních pacientek a jejich psychického rozpoložení pomocí srovnání dvou skupin – žen s inkontinencí a bez ní. Autoři průzkumu pracovali s hypotézou, že i lehká inkontinence snižuje psychickou pohodu a že dopady inkontinence na ženy jsou všeobecné, nikoliv omezené jen na konkrétní části psychiky.

Metodika hodnocení

Hlavním hodnoticím kritériem bylo skóre dosažené na škále WEMWBS (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Score), kterou se posuzuje psychická pohoda. Tento hodnoticí nástroj se 14 otázkami, v nichž může hodnocený získat 14–70 bodů, zohledňuje jak hédonický, tak eudaimonický přístup. Soustředí se tedy jak na subjektivní pocit psychické pohody související s osobním uspokojením a absencí negativních jevů (například pocit studu), tak na seberealizaci a životní hodnoty.

Výsledky

Celkové průměrné skóre WEMWBS mělo u inkontinentních žen hodnotu 48,2 a u žen bez inkontinence 50,2, přičemž vyšší hodnoty označují lepší psychickou pohodu. Horší psychické rozpoložení tedy bylo potvrzeno u žen s inkontinencí a promítalo se do všech oblastí psychické kondice, které WEMWBS sleduje – například optimismus, zájem o okolí, zvládání problémů, vnímání sebe sama či pocity radosti.

Průzkum dále dokládá, že psychická kondice přímo souvisí se životním stylem. U žen věnujících se nějaké fyzické aktivitě pravidelně (tj. 1–7× týdně) byl psychický stav lepší než u těch, které cvičí méně často (1–2× měsíčně) nebo vůbec. Tento výsledek byl zaznamenán jak u inkontinentních žen, tak u dotazovaných bez problémů s únikem moči. Celkové průměrné skóre WEMWBS dosahovalo mezi cvičícími ženami s inkontinencí hodnoty 49,7, zatímco u necvičící skupiny 45,1. Ženy bez inkontinence, které se pravidelně věnují fyzické aktivitě, měly celkové průměrné skóre 51,1. Necvičící skupina dosahovala nižší hodnoty, 48,2.

Závěr a diskuse

Mezinárodní průzkum potvrdil, že inkontinence a psychický stav spolu úzce souvisejí. Psychická pohoda se zhoršuje úměrně s narůstající závažností inkontinence a negativně se promítá také do celkové kvality života související se zdravím. Většina žen z prezentovaného průzkumu udávala lehkou formu inkontinence, a výsledky tak jasně naznačují, že i mírné obtíže s udržením moči se promítají do psychiky pacientek.

Péče o psychickou kondici je i s ohledem na zvýšené riziko deprese u inkontinentních osob velmi důležitým aspektem léčby, proto by vhodným terapeutickým přístupům měla být věnována pozornost stejně jako samotné inkontinenci. Důležitým faktorem je také edukace pacientek, které mnohdy močovou inkontinenci neřeší ve spolupráci s lékařem.

Bližší rozbor v rámci této problematiky si v budoucnu zaslouží například chování, kterým se ženy s inkontinencí snaží minimalizovat dopady problémů s udržením moči na každodenní život.

(pak)

Zdroj: Smith A. P. Female urinary incontinence and wellbeing: results from a multi-national survey. BMC Urol 2016; 16 (1): 22, doi: 10.1186/s12894-016-0140-z.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se