Na inkontinenční pomůcky nově dosáhne více pacientů

3. 3. 2020

Od prosince loňského roku jsou v platnosti nová pravidla pro preskripci zdravotnických pomůcek předepisovaných prostřednictvím poukazů, tedy i pomůcek pro sběr a vyprazdňování moči. Nová pravidla upravuje aktuální znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je i nový kategorizační strom (příloha č. 3 zákona).

Prodloužení intervalu na 24 hodin

Jedna ze změn se týká metodiky stanovování stupně inkontinence moči. Namísto předchozích 4 hodin se nyní nově posuzují úniky za 24 hodin, přičemž množství moči se nemění. Jednotlivé stupně inkontinence jsou definovány následovně:

  • inkontinence I. stupně: mimovolní únik moči v objemu mezi 50 a 100 ml během 24 hodin
  • inkontinence II. stupně: mimovolní únik moči v objemu mezi 100 a 200 ml (+ fekální inkontinence) během 24 hodin
  • inkontinence III. stupně: mimovolní únik moči v objemu nad 200 ml nebo smíšená inkontinence během 24 hodin

Vzhledem k prodloužení doby sledování je možné diagnostikovat inkontinenci i u pacientů s nízkými, přesto obtěžujícími objemy úniku moči, kteří by podle předchozích pravidel na 1. stupeň inkontinence nedosáhli.

Kombinujte dle potřeby pacienta

Před novelou zákona bylo možné předepsat pacientovi jeden typ inkontinenční pomůcky, a to s ohledem na stanovený stupeň inkontinence. Další klíčová změna však lékařům umožňuje pomůcky volně kombinovat podle individuálních potřeb pacienta. Například natahovací kalhotky na noc a absorpční vložky na denní nošení. Je však nutné dodržovat zákonem stanovené limity − finanční i kusové.

Další změny a novinky

Novelou zákona je nově jasně definován správní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten je odpovědný za kategorizaci a cenotvorbu pomůcek. SÚKL zveřejňuje seznam hrazených zdravotnických pomůcek vždy 20. den v měsíci na elektronické úřední desce. Změnu zaznamenaly i kódy jednotlivých pomůcek, které nyní začínají číslem 5. Tyto nové kódy je nezbytné uvést spolu se stupněm inkontinence na poukaz. Co se nemění, je preskripční omezení, doba platnosti poukazů a možnost předepsání poukazu až na 3 měsíce.

Shrnutí a závěr

Díky novým pravidlům se podmínky pro inkontinentní pacienty výrazně zlepšily. Na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění nyní dosáhne mnohem více pacientů a výhodou je bezesporu také možnost kombinování pomůcek dle individuálních potřeb.

(mraf)

Zdroje:
1. Krhut J., Zachoval R. Informační materiál k preskripci zdravotnických prostředků pro sběr a vyprazdňování moči. Česká urologická společnost ČLS JEP, 18. listopadu 2019. Dostupné na: www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/dulezite-informace/informacni-material-k-preskripci-zdravotnickych-prostredku-pro-sber-a-vyprazdnovani-moci
2. Nová pravidla v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Seni.cz. Dostupné na: www.prolekare.cz/media/uhradova_regulace_zdravotnickych_prostredku_predepisovanych_lekari_na_poukaz.pdf
3. Metodika ohlašování úhrad zdravotnických prostředků u vybraných úhradových skupin − vydání aktualizované verze. SÚKL, 25. listopadu 2019. Dostupné na: www.sukl.cz/sukl/metodika-ohlasovani-uhrad-zdravotnickych-prostredku-u
4. Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Národní informační systém zdravotnických prostředků. Dostupné na: www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukazŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se