Preskripce inkontinenčních pomůcek v praxi: pravidla platí i pro jejich kombinace

18. 10. 2018

Předepisování inkontinenčních pomůcek na poukaz má řadu pravidel. Kromě finančních limitů, které nesmí být při preskripci překročeny, jsou důležitým aspektem také vzájemné kombinace těchto zdravotnických prostředků.

Předepisovat mohou i praktici

Inkontinenční pomůcky nemusí předepisovat jen odborný lékař (urolog, gynekolog, neurolog, geriatr), poukaz mohou vystavovat rovněž praktičtí lékaři. Nárok na inkontinenční pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění vzniká při prokázané patologické inkontinenci.

Rozdělení a označení pomůcek pro jednotlivé stupně inkontinence

Inkontinenční pomůcky pro I. stupeň inkontinence nesou označení SKP 1 (SKP = skupina postižení). Do I. stupně inkontinence spadá především stresová inkontinence, únik moči se pohybuje mezi 50 a 100 ml během 4 hodin. Do kategorie SKP 1 patří absorpční inkontinenční vložky pro ženy i pro muže a pánské absorpční kapsy.

Pro II. stupeň inkontinence, při kterém dochází k mimovolnímu úniku moči v rozpětí 100–200 ml za 4 hodiny, jsou určeny pomůcky označené SKP 2 (absorpční pleny, fixační kalhotky) a SKP 4 (urinální kondomy a sběrné sáčky).

Pacienti se III. stupněm inkontinence využívají inkontinenční pomůcky označené SKP 3, případně SKP 4. Do kategorie SKP 3 patří absorpční kalhotky a podložky.

Kombinace pomůcek přehledně

Efektivního využívání pomůcek a minimalizace ekonomických dopadů pro pacienta lze docílit správným kombinováním pomůcek. Nemocným nemohou být uhrazeny zdravotní prostředky z veřejného zdravotního pojištění, pokud lékaři nedodržují tato pravidla pro jejich vzájemné kombinace nebo souběh.

  • Kombinace pomůcek s označením SKP 1, 2 či 3 není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
  • Úhrada není možná, ani pokud lékař předepíše kombinaci pomůcek SKP 4 a SKP 3 nebo SKP 4 a SKP 2 v jednom měsíci.
  • Pokud dojde ve 2měsíčním a 3měsíčním preskripčním období k souběhu předpisu pomůcek označených SKP 4 a SKP 3 nebo SKP 4 a SKP 2, úhrada má další pravidlo. Při předpisu pomůcky SKP 4 v jednom měsíci je možné v následujícím měsíci předepsat pomůcky z kategorie SKP 2 nebo SKP 3, ovšem úhrada z veřejného zdravotního pojištění u kombinace SKP 2 a SKP 3 v rámci jednoho měsíce není možná.

Co poukaz, to pomůcka

K základním pravidlům preskripce patří též zásada, že na poukaz může být předepsán jen jeden druh zdravotnických prostředků, lékař ovšem může předepsat více poukazů. Záznam o vystavení poukazu musí být zapsán ve zdravotnické dokumentaci.

(pak)

Zdroj: Úhradový katalog VZP – ZP, metodika k úhradovému katalogu VZP – ZP, verze 1002. Všeobecná zdravotní pojišťovna, 1. 7. 2018. Dostupné na: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1002.pdfŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se