Při preskripci inkontinenčních pomůcek je nezbytné hlídat limity

29. 2. 2020

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vešla v platnost v prosinci 2019, přinesla mnohé změny v oblasti úhrady zdravotnických pomůcek prostřednictvím poukazů. Změnila se metodika stanovování stupně inkontinence a nově je také možné kombinovat pomůcky podle individuálních potřeb pacienta. Další novinky, jež se týkají problematiky limitů, shrnujeme v následujícím textu

Pozor na dva limity

Při předepisování pomůcek je nezbytné hlídat dva limity – kusový a finanční. V praxi to znamená, že pokud má pojišťovna pacientovi pomůcky uhradit, případně uhradit se spoluúčastí, musejí být dodrženy oba limity. Pokud by tedy například pomůcky na dané období pacientovi nestačily, musí si je dále uhradit ze svého i v případě, že finančního limitu ještě nedosáhl.

Co znamená kusový limit?

Maximální počet inkontinenčních pomůcek, který smí lékař předepsat jednomu pacientovi, je 150 kusů na měsíc, respektive 30, pokud jde o nepropustné podložky. Je tedy nutné hlídat množství pomůcek v balení. Informace o jednotlivých typech inkontinenčních pomůcek a počtu kusů v balení lze najít v preskripčních kartách jednotlivých výrobců. Možnost předepsání pomůcek až na 3 měsíce se s novelou nemění.

Jak je to s finančním limitem a spoluúčastí?

Pro jednotlivé stupně inkontinence byl stanoven úhradový limit pojišťovny. Příspěvky pro jednotlivé stupně jsou následující:

  • inkontinence I. stupně: 450 Kč za měsíc
  • inkontinence II. stupně: 900 Kč za měsíc
  • inkontinence III. stupně: 1700 Kč za měsíc

Novela také zavádí povinnou spoluúčast pacienta, která se počítá z celkové ceny poukazu. Spoluúčast činí 15 % u I. stupně a 5 % u II. stupně. Pacienti s nejzávažnějšími obtížemi (III. stupeň inkontinence) se spolupodílet nemusejí, navíc jim lze zároveň předepsat nepropustné podložky až do výše 220 Kč za měsíc se spoluúčastí 25 %. Ve výsledku je tedy možné, aby lékař pacientovi vystavil poukazy na větší počet kusů balení než dosud. Například u I. stupně inkontinence, kde je úhradový limit pojišťovny 450 Kč za měsíc a spoluúčast 15 %, tak má pacient nárok na pomůcky ve výši 529 Kč.

Závěr

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinesla podstatné změny. Na inkontinenční pomůcky dosáhne více pacientů, výhodou je také možnost jejich kombinování. Fixní spoluúčast umožňuje předepsání více kusů balení. Naopak beze změny zůstávají preskripční omezení či délka platnosti poukazu.

(mraf)

Zdroje:
1. Krhut J., Zachoval R. Informační materiál k preskripci zdravotnických prostředků pro sběr a vyprazdňování moči. Česká urologická společnost ČLS JEP, 18. listopadu 2019. Dostupné na: www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/dulezite-informace/informacni-material-k-preskripci-zdravotnickych-prostredku-pro-sber-a-vyprazdnovani-moci
2. Nová pravidla v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Seni.cz. Dostupné na: www.prolekare.cz/media/uhradova_regulace_zdravotnickych_prostredku_predepisovanych_lekari_na_poukaz.pdf
3. Metodika ohlašování úhrad zdravotnických prostředků u vybraných úhradových skupin − vydání aktualizované verze. SÚKL, 25. listopadu 2019. Dostupné na: www.sukl.cz/sukl/metodika-ohlasovani-uhrad-zdravotnickych-prostredku-u
4. Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Národní informační systém zdravotnických prostředků. Dostupné na: www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukazŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se