Problematika diagnostiky symptomů hyperaktivního močového měchýře

20. 9. 2018

Čeští odborníci ve své studii zkoumali prevalenci symptomů hyperaktivního močového měchýře (OAB – overactive bladder) ve specifické populaci pacientů všeobecných urologických ambulancí.

Klinický obraz a prevalence OAB

Hyperaktivní močový měchýř představuje významný zdravotní problém, který výrazně snižuje kvalitu života pacientů. OAB je charakterizován přítomností závažných močových urgencí (s urgentní inkontinencí nebo bez ní), většinou provázených častým močením a nykturií. Urgence je definována jako náhle vzniklý pocit silného nucení na močení, který je velmi obtížné potlačit.

Hodnoty prevalence OAB se v jednotlivých studiích výrazně liší. Nejčastěji se udává mezi 10 a 12 %. Odlišná data jsou dána především rozdíly v metodice dotazování a nejednotností diagnostického postupu.

Metodika a průběh studie

Do sledování bylo zařazeno 500 pacientů z 5 všeobecných urologických ambulancí. Prevalence OAB byla zjišťována pomocí sebeposuzovacího dotazníku Bladder Control Self Assessment Questionnaire (BCSAQ) a přímého dotazování lékařem. Získané výsledky byly zpracovány metodami deskriptivní statistiky.

Výsledky

Na základě výsledných zjištění lze odhadovat výskyt OAB na cca 24 %, bez významného rozdílu mezi muži a ženami. Pouhých 42 % z dotazovaných pacientů bylo schopno o tématu urgence a inkontinence hovořit otevřeně a beze studu.

Diskuse a závěr

Výsledky ukazují, že prevalence OAB v urologických ambulancích je výrazně vyšší než předpokládaná prevalence v populaci. Vzhledem k výraznému negativnímu vlivu symptomů na kvalitu života a častému studu pacientů, pokud mají hovořit o příznacích, je nutné jejich aktivní vyhledávání nejen ze strany urologů, ale i praktických lékařů a gynekologů. Pacienti tak mohou profitovat z časné diagnostiky a léčby již prvotních obtěžujících příznaků.

(gpl)

Zdroj: Krhut J., Zachoval R., Martan A. a kol. Prevalence symptomů hyperaktivního měchýře u pacientů urologických ambulancí. Česká urologie 2011; 15 (3): 181–188.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se