Efektivita kartáčku Sonicare For Kids u dětí předškolního věku

15. 10. 2023

Srovnávací studie, provedená v rámci absolventské práce v oboru Diplomovaná dentální hygienistka, nabízí srovnání efektivity čištění manuálním zubím kartáčkem a sonickým zubním kartáčkem u dětí ve věku 4−5,5 roku. Sonický kartáček se u této věkové skupiny ukázal být efektivní pomůckou s dobrými výsledky.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Sonické kartáčky pro děti

Princip fungování

Sonické kartáčky pracují na zcela odlišném principu než kartáčky rotační. Vlákna sonických kartáčků vykonávají stíravý vertikální kmitavý pohyb, který velmi účinně rozrušuje plak na zubech. Konečky vláken díky vysoké frekvenci stírání dají vzniknout vysokému smykovému tření a povlak je tím rozrušován a setřen. Zároveň vzniká dynamická vlna, která se dostává podél dásňového žlábku a do interdentálních prostorů. Přesto je však doporučováno dočistit mezizubní prostory interdentálními pomůckami.

Firma Philips vyvinula speciálně pro děti kartáček Philips Sonicare For Kids s využitím unikátní sonické technologie. Je navíc možné propojit ho s aplikací, která pomáhá monitorovat způsob a dobu čištění zubů a hravou formou dítě k čištění motivuje.

Použití Sonicare For Kids

Vlákna na hlavici sonického kartáčku se přikládají směrem k apexu v úhlu 45°, z menší části na marginální gingivu a z větší na zub; po několika sekundách se pak hlavice kartáčku pouze posouvá na sousední zub. Hlavice kartáčku pojímá u mléčného chrupu celou plochu zubu, tudíž není nutné pohyb ze zubu na zub kombinovat spolu s pomalým stíravým pohybem. Velmi jednoduchým posuvným pohybem se vlákna kartáčku přikládají ze zubu na druhý zub a takto se pokračuje v celé dutině ústní až do úplného vyčištění zubů jak z vestibulární, tak z orální strany a také na okluzních ploškách. Hlavice kartáčku mají tvar podobný klasickému kartáčku a jsou měnitelné. Pro děti od 3 let je určena minihlavice. Standardní hlavice je potom určena dětem od 7 let.

   

Obr. 1  Aplikace Sonicare For Kids Sparkly

   

Srovnávací studie použití sonického kartáčku u dětí

Metodika

Do výzkumu bylo zařazeno celkem 12 dětí ve věku 4−5,5 roku. Celkem absolvovaly 3 návštěvy, během nichž proběhla edukace stran čištění (jak u dětí, tak také u rodičů) a vyplnění dotazníků rodiči. Průběh návštěv byl následující:

T0 = 1. návštěva (výchozí stav)

  • dotazníky pro rodiče
  • edukativní přednáška
  • vyšetření chrupu, stanovení indexu krvácení dásně PBI, barvení plaku, stanovení hygienického indexu QHI, fotodokumentace
  • instruktáž s manuálním zubním kartáčkem – malé kroužky

T1 = 2. návštěva (4 týdny)

  • diskuse s rodiči
  • PBI, barvení plaku, QHI, fotodokumentace
  • instruktáž se sonickým kartáčkem

T2 = 3. návštěva (8 týdnů)

  • diskuse s rodiči, dotazník pro rodiče
  • PBI, barvení plaku, QHI, fotodokumentace

Při první návštěvě děti začaly s čištěním zubů technikou malých kroužků, kterou poté v průběhu nastávajících 4 týdnů vykonávaly za pomocí rodičů. V rámci druhé návštěvy byly děti následně edukovány jak správně používat dětský sonický kartáček dle doporučení od výrobce. Děti čistily pouze sonickým kartáčkem po dobu 4 týdnů.

Výsledky

Po používání dětského sonického kartáčku došlo ve všech případech k většímu či menšímu zlepšení. Sonický kartáček tedy vykazoval lepší výslednou efektivitu po čištění zubů než manuální zubní kartáček. Tento výsledek si autorka práce vysvětluje tím, že děti v tomto věku ještě nemají motorické (manuální) schopnosti na takové úrovni, že by dokázaly precizně manipulovat s manuálním dětským kartáčkem a citlivě ovládat techniku malými kroužky, a to ani za pomoci rodičů, tudíž výsledný efekt po tomto čištění zubů nepředčil sonickou technologii.

V závěru srovnávací studie byly rodičům rozdány dotazníky týkající se spokojenosti s užíváním obou edukovaných metod čištění zubů. Rodiče měli o sonický kartáček zájem a pro většinu dotazovaných byla přijatelná i cena. Používání sonických kartáčků zvýšilo výsledný efekt procesu čištění zubů u dětí. Autorka práce však doporučuje i nadále používat jako každodenní účinný prostředek k odstranění zubního mikrobiálního plaku klasický manuální zubní kartáček, postupně rozvíjet motorické schopnosti dítěte při čištění a čištění také doplnit o hygienu interdentálních prostor.

   

Obr. 2−4  Ukázky barvení plaku u konkrétních dětí v průběhu studie (kazuistika 1, 2, 3)

   

   

   

Závěr

Práce se sonickým kartáčkem je pro dítě podstatně jednodušší a atraktivnější, zároveň se projevila jako efektivnější. Přesto je důležité děti primárně naučit dokonalému ovládání manuálního kartáčku za použití vhodné techniky čištění zubů a brát sonický kartáček jako doplněk orální hygieny. Stejně tak by se nemělo zapomínat na doplnění čištění sonickým kartáčkem o hygienu mezizubních prostor.

   

(norg)

Zdroj:
1. Vondrová M. Úroveň orální hygieny a srovnávací studie efektivity při čištění zubů manuálním a sonickým zubním kartáčkem u dětí předškolního věku. Absolventská práce. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, 2016.
2. Křepelková J., Vondrová M. Motivace dětí − Sonicare For Kids. Den s dětskou stomatologií. Prezentace. Philips, 2016.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Stomatologie Dentální hygienista Dentální hygienistka Student stomatologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se