Postoj k ústní hygieně v české populaci

7. 9. 2023

Následující článek vychází z dotazníkového průzkumu chování české populace v oblasti ústní hygieny a celkového přístupu k péči o dutinu ústní. Zároveň zkoumá změny návyků v průběhu času.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Úvod

V dubnu 2022 byl pro společnost Philips proveden počáteční průzkum formou dotazníku pro budoucí penetrační studii týkající se používání prostředků ústní hygieny a zastoupení produktů různých značek v populaci v Česku a na Slovensku. Cílem této přípravné studie bylo zjistit chování a návyky české a slovenské populace v oblasti péče o ústní dutinu, čištění mezizubních prostor a povědomí o sonických kartáčcích a jejich používání.

   

Metodika

Jednalo se o kvantitativní porovnání formou on-line výzkumu. Byla použita metodika online dotazníků CASI společnosti IPSOS s použitím českého a slovenského panelu respondentů. Byl zahrnut reprezentativní vzorek populace ve věku 18–65 let. Velikost vzorku činila 800 osob pro Česko a stejně velký vzorek byl použit i pro Slovensko. Přibližná časová náročnost dotazníku byla 15 minut. Respondenti vyplňovali dotazník sami.

Klíčová témata obsažená v dotazníku byla:

  • frekvence čištění zubů
  • návyky spojené s ústní sprchou (water floss)
  • návyky spojené s bělením zubů
  • povědomí o sonickém zubním kartáčku
  • používání sonického zubního kartáčku
  • používání sonického zubního kartáčku dětmi

  

Výsledky

Nejčastější problémy

Na základě odpovědí respondentů byly identifikovány hlavní problémy, které lidé v Česku pociťují v souvislosti s orálním zdravím a ústní hygienou. Jako nejčastější problémy byly označeny žloutnutí zubů (51 % respondentů) a krvácení dásní (45 %). Dalším častým problémem je bolest zubů (35 %) a skvrny na zubech (20 %). Je pozoruhodné, že pouhé 1 % respondentů vnímá jako problém zubní plak a zubní kámen. 

Frekvence čištění a používané pomůcky

Značná většina české populace (94 %) si čistí zuby alespoň 1× denně. 70 % respondentů si čistí zuby 2× denně nebo častěji. Naopak 1 % respondentů si zuby nečistí vůbec. Čištění mezizubních prostor alespoň 1× týdně je běžné pro více než polovinu populace; 64 % osob, které provádějí čištění mezizubních prostor, používá mezizubní kartáček, 50 % dentální nit.

90 % respondentů používá manuální zubní kartáček, ale současně 22 % elektrický rotační kartáček a 19 % sonický kartáček. Z výzkumu tedy vyplývá, že podstatná část uživatelů elektrických zubních kartáčků (jak rotačních, tak sonických) je kombinuje s manuálními. Povědomí o používání manuálního a rotačního zubního kartáčku zůstalo v průběhu času stabilní. Sonický zubní kartáček se v současnosti používá více než v roce 2021 a počet lidí, kteří o něm slyšeli, ale nevědí, jak funguje, klesl.

   

Obr. 1  Metody a frekvence čištění zubů v české populaci

Čištění mezizubních prostor

Bylo zjištěno, že mezi respondenty průzkumu je poměrně vysoké zastoupení jedinců, u nichž lze hygienu interdentálních prostor označit za nedostatečnou. Třetina Čechů si mezizubní prostory nečistí denně, ale jen několikrát týdně a téměř polovina respondentů si je čistí méně než 1× týdně. Hlavním důvodem je „obecná lenost“ (20 % respondentů) a pocit, že standardní metody čištění zubů zubním kartáčkem jsou dostatečné (20 %). Nedostatek času na čištění mezizubních prostor uvedlo 11 % populace. Dalšími uváděnými důvody jsou například nepohodlí nebo krvácení interdentálních prostor při čištění.

Ve srovnání s průzkumem v předchozích letech zůstává frekvence používání metod ústní hygieny pro čištění mezizubních prostor v průběhu času stabilní. Povědomí o mezizubním kartáčku má 82 % populace, o zubní niti 75 % a o ústní sprše 33 %. Značkami, které respondenty nejčastěji napadnou v souvislosti s ústní sprchou, jsou Oral-B a Philips. 7 % respondentů, kteří dosud ústní sprchu nepoužívají, by uvažovalo o její koupi v příštím roce.

Bělení zubů

76 % respondentů nikdy nepodstoupilo bělení zubů. Naopak 13 % české populace si bělí a/nebo si nechává bělit zuby alespoň 1× ročně. 37 % z nich si zuby bělí zuby samo doma. 53 % lidí, kteří si bělí zuby sami doma, kupuje bělicí produkty on-line, 18 % v lékárně a pouze 10 % v ordinaci dentální hygienistky (žádný respondent neodpověděl, že by kupoval domácí bělicí produkty v ordinaci stomatologa).

Péče o chrup u dětí

Více než tři čtvrtiny rodičů navštěvují s dítětem zubního lékaře alespoň 2× ročně. Téměř všichni čeští rodiče (96 %) tak činí alespoň 1× ročně. Návštěva pracoviště dentální hygieny není tak častá jako návštěva zubaře, více než polovina rodičů dentální hygienistku s dětmi nenavštěvuje vůbec. Mladší rodiče navštěvují s dětmi pracoviště dentální hygieny častěji; častěji také chodí na dentální hygienu děti, které používají sonický kartáček.

   

Obr. 2  Frekvence návštěv u zubního lékaře s dětmi

Používání sonického kartáčku dětmi se postupem času stává častějším. Sonický zubní kartáček v současnosti používá 21 % dětí, což je zvýšení tohoto podílu oproti údajům z roku 2021, kdy jej používalo 14 % dětských respondentů. Hlavní pohnutkou pro jeho koupi je pro rodiče snaha zajistit dětem dobrou péči o ústní zdraví (44 %) a významnou roli hraje i doporučení stomatologa. Dvěma nejpoužívanějšími značkami jsou Philips Sonicare a Oral-B − používá je shodně 31 % dětských uživatelů sonického kartáčku.

Používání sonického kartáčku

Podle výsledků průzkumu a srovnáním s výsledky z předchozích let lze říci, že používání sonického kartáčku v české populaci postupem času narůstá. Nejpoužívanější značkou je Philips Sonicare a je relevantní pro 37 % české populace, podobně jako Oral-B. Povědomí o používání a používání sonického kartáčku mezi českou populací se oproti roku 2021 zvýšilo. V současnosti jej používá 19 %. Ostatní typy zubních kartáčků (ruční a rotační) nezaznamenaly v průběhu času výraznější změny z hlediska návyků uživatelů.

Hlavními důvody, proč respondenti začali používat sonický kartáček, byly snaha o lepší péči o vlastní zdraví, pozitivní informace o zubním kartáčku a doporučení zubního lékaře. Většina uživatelů sonických zubních kartáčků (69 %) má svůj v pořadí první kartáček. Na sonický kartáček přecházejí lidé nejčastěji z manuálního zubního kartáčku (73 % respondentů), 16 % respondentů přešlo na sonický kartáček poté, co dříve používali elektrický rotační kartáček. Zároveň je patrný trend sdílení sonického kartáčku, kdy 22 % uživatelů jej sdílí s ostatními členy domácnosti a mění pouze výměnné hlavice.

   

Shrnutí a závěr

Je pozitivní, že povědomí o důležitosti orální hygieny je v české populaci široce rozšířeno. 94 % populace si čistí zuby alespoň 1× denně a naopak podíl lidí, kteří si nečistí zuby vůbec, je relativně malý. Nejčastěji používanou pomůckou je manuální zubní kartáček, ale podíl uživatelů elektrických zubních kartáčků − zejména sonických − stoupá. Přístup k hygieně mezizubních prostor lze bohužel stále označit jako neuspokojivý, neboť většina populace této oblasti nevěnuje péči dostatečně často. Pokud si mezizubní prostory čistí, je nejčastější pomůckou mezizubní kartáček.

Bělení zubů zatím podstupuje menšina české populace i přes to, že zbarvení zubů je respondenty vnímáno jako jeden z nejčastějších problémů. Většina lidí, kteří si bělí zuby, tak činí s pomocí domácího bělení.

Drtivá většina rodičů se stará o orální zdraví svých dětí a pravidelně s nimi navštěvuje stomatologa. V dětské populaci je používání sonických kartáčků o něco rozšířenější než v dospělé populaci. Zároveň lze říci, že mladší rodiče a rodiče, kteří svým dětem pořídili sonický zubní kartáček, s nimi častěji chodí na profesionální dentální hygienu.

   

(norg)

Zdroj: Štěpánek M., Maninová E., Holátko D. Philips Sonicare penetration study final report, Czech Republic. IPSOS, duben 2022.Štítky
Dentální hygienista Dentální hygienistka Student stomatologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se