Srovnání účinnosti různých typů zubních kartáčků u ortodontických pacientů

10. 5. 2023

Cílem níže citované studie bylo zhodnotit efektivitu manuálního ortodontického kartáčku, elektrického zubního kartáčku s oscilační hlavicí a sonického kartáčku při kontrole plaku, zánětu dásní a mezizubního krvácení u pacientů podstupujících ortodontickou léčbu fixním aparátem a porovnat jejich relativní účinnost.

Úvod

U pacientů podstupujících léčbu fixním ortodontickým aparátem je důležité udržovat dobrou ústní hygienu. Pevné součásti rovnátek, jako jsou kroužky, zámky, ortodontické oblouky a ligatury, zachycují potraviny a nečistoty, což vede k hromadění bakteriálního plaku. To často zvyšuje riziko zánětu dásní, vzniku hyperplazie gingivy, odvápnění skloviny, bílých skvrn na sklovině a vzniku zubního kazu. Proto je u takových pacientů nezbytné dosáhnout adekvátní kontroly plaku.

Metodika a průběh studie

60 ortodontických pacientů s horním i dolním fixním aparátem bylo náhodně rozděleno do 3 stejných studijních skupin, v každé z nich tak bylo 20 účastníků. Ti dostali manuální ortodontický (I), elektrický oscilační (II) nebo sonický (III) zubní kartáček. Pro posouzení úrovně akumulace plaku, zdraví dásní a mezizubního krvácení byly stanoveny hodnoty indexu plaku (PI), gingiválního indexu (GI) a indexu mezizubního krvácení (IBI), a to na začátku studie a 4. a 8. týden při kontrolách po nalepení fixního aparátu. Pro vnitroskupinová a meziskupinová srovnání byly použity párové t-testy a testy jednocestné analýzy rozptylu (ANOVA). Hladina statistické významnosti byla stanovena na p < 0,05.

Výsledky

Ve skupině III (sonický zubní kartáček) bylo zjištěno statisticky významné snížení skóre všech 3 indexů od výchozího stavu, a to ve 4. i 8. týdnu. Ke zlepšování indexů docházelo rovněž v období mezi 4. a 8. týdnem. Tyto změny byly v rámci skupiny při vnitroskupinovém srovnání významnější než u ostatních skupin. Při meziskupinovém srovnání nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi těmito 3 skupinami.

Během studie nebyly zaznamenány žádné nežádoucí příhody v podobě poranění měkkých tkání nebo abraze tvrdých zubní tkání, a všechny tyto metody tak lze považovat za bezpečné.

Závěr

Při srovnání stavu na počátku a v průběhu studie v rámci jedné skupiny bylo ve skupině se sonickým kartáčkem zlepšení ve všech sledovaných parametrech (zánět dásní, plak a mezizubní krvácení) výraznější ve srovnání s uživateli manuálních ortodontických a elektrických oscilačních kartáčků. Při srovnání celkových výsledků mezi skupinami bylo zjištěno, že relativní účinnost metod je u všech kartáčků podobná.

(norg)

Zdroj: Sharma R., Trehan M., Sharma S. et al. Comparison of effectiveness of manual orthodontic, powered and sonic toothbrushes on oral hygiene of fixed orthodontic patients. Int J Clin Pediatr Dent 2015; 8 (3): 181−189, doi: 10.5005/jp-journals-10005-1310.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Stomatologie Dentální hygienista Dentální hygienistka Student stomatologie
Partneři sekce
philips logo 2023 nove

Nejčtenější tento týden Celý článek
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se