Perioperační sestry oslavily svůj svátek konferencí

Letošní 15. únor, který si evropské perioperační sestry připomínají jako den perioperačního ošetřovatelství, oslavila více než padesátka českých perioperačních sester setkáním, které se konalo ve školicích prostorách pražské Thomayerovy nemocnice. Konferenci s názvem Perioperační ošetřovatelství – měníme tvář operačního sálu, poskytla záštitu také náměstkyně ředitele nemocnice pro NLZP Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA.

V prvním bloku s názvem Perioperační péče s novou tváří vystoupila Mgr. Erna Mičudová z FN Brno s prezentací nazvanou Legislativní smršť 2017, 2018. V ní velmi jasně vysvětlila složité změny, které nastaly v legislativě NLZP, především v zákoně č. 96/2004 Sb., a ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. Další přednášející Mgr. Jana Wichsová, Ph.D., pozvala přítomné sestry za Českou asociaci sester k účasti na letošním 9. ročníku kongresu EORNA, který se koná ve dnech 16.–19. května v holandském Haagu. Ing. Jaroslava Jedličková z NCO NZO Brno seznámila posluchače s připravovanými změnami ve specializačním vzdělávání pro perioperační všeobecné a dětské sestry specialistky a pro porodní asistentky, které se pod akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR připravují na půdě NCO NZO.


V rámci druhého bloku nazvaného Výjimečnost mého operačního sálu měly sestry možnost vystoupit, představit svá pracoviště a sdělit ostatním, na co jsou hrdé a co by chtěly naopak zlepšit. Mgr. Romana Škarecká z Centrálních operačních sálů (COS) Nemocnice v Kyjově nazvala své sdělení Znáte Operis? Bc. Petra Abrahámová z COS nemocnice Ústí nad Labem představila činnost svého pracoviště v prezentaci s názvem COS – srdce nemocnice a Marcela Vidláková z COS I FN Brno nás vzala na „Procházku staletími“. Posledním příspěvkem druhého bloku bylo odborné téma perioperační sestry Anety Eisové z COS Jihlava nazvané Časově a technicky nejnáročnější výkon v oboru urologie v Nemocnici Jihlava.

Anatomie tváře operačních sálů, aneb stavebně-technický facelifting, byl název třetího bloku konference, který byl zaměřen na změnu operačních sálů v důsledku nových, unikátních technologií, v důsledku rekonstrukcí, renovací a revitalizací. V tomto bloku také zazněla přednáška Ing. Jaroslavy Jedličkové z COS I FN Brno s názvem Kamikaze na sále aneb strasti a radosti rekonstrukce sálů za pochodu. Na ni navázal se svou prezentací ing. Slezáček z firmy Hochtief CZ, který hovořil o tom, co znamená rekonstruovat operační sály za provozu z pohledu stavební firmy. Hovořil mj. o tom, jak firma musí přizpůsobovat podmínky stavby provozu zdravotnického zařízení. Otázku, jak by měly vypadat nově zrekonstruované operační sály v 21. století zodpověděl ing. Konvičný z firmy Block, a. s. Další přednášející, Bc. Žáček z pražské Nemocnice Na Bulovce, seznámil přítomné s tím, jak se chovat v případě nových technologií na sále ve své přednášce s názvem Vliv moderních technologií na perioperační péči a potřebu adekvátní úrovně vzdělávání sester.


V odpoledních hodinách konference skončila. Za její úspěšnou realizaci je nutné poděkovat nejen organizátorům, ale i partnerům akce, autorům sdělení, ale především všem účastníkům, kteří vytvořili pozitivní a tvořivou atmosféru.

Ing. Jaroslava Jedličková, předsedkyně Sekce perioperačních sester ČAS

Foto, zdroj: autorka

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se