Předplatné zdarma


Autoři: Karel Vízner
Vyšlo v časopise: Hojení ran 8, č. 1: 1, 2014
Kategorie: Editorial

Někdy nás v životě potkají těžké časy. Jen málo z nás dokáže nežehrat na osud, nepodlehnout depresi či špatné náladě. Někdy se zdají potíže k nepřekonání, neřešitelné, velké jako hora. Když jsou těžké chvíle za námi, překvapivě často zjišťujeme, že jsme s nimi vyrostli, že nám jejich překonání dodalo sebedůvěru (pokud jsme je zvládli se ctí) nebo jsme alespoň překonali a přežili cosi, co se nám zdálo nezdolatelné a co najednou není tak hrozné. A hle, najednou problém, který nás trápil a na kterém jsme nedokázali najít nic pozitivního, se jeví v jiném světle. Zjišťujeme, že co se jevilo jako zlo, nakonec vedlo k dobru – pomohlo nám vyrůst, změnit svůj život, najít novou práci…

Stejně tak některé zdánlivě dobré zprávy (a ještě častěji dobré úmysly) mohou skrývat čertovo kopýtko v podobě negativních důsledků. Ano, cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly a věci často nejsou takové, jak se zdají být.


Předplatné zdarma. Zdánlivě dobrá zpráva z nadpisu mého editorialu je zprávou špatnou. Již před časem jsem ve svém úvodníku referoval o tom, že časopis si nevede dobře po ekonomické stránce. Čtenost časopisu je sice dobrá a počet předplatitelů našeho časopisu roste, ale pro takto specializovaný časopis, jako je Hojení ran, příjmy z předplatného na fungování časopisu prostě nestačí. Abychom mohli dostát svým závazkům (honoráře, sazba, tisk, distribuce), musí časopis mít i příjmy z inzerce. V uplynulém období jsme se poctivě snažili pracovat na finančním zajištění časopisu. Na jedné straně jsme maximálně redukovali náklady na provoz (včetně snížení autorských honorářů), na druhé jsme se pokusili zatraktivnit časopis pro inzerenty – snížili jsme ceny inzerce, rozšířili servis pro inzerenty, začali pracovat na větším odborném dosahu (mezinárodní citační databáze) a požádali Výbor ČSLR, našeho odborného partnera, o podporu při našem jednání s firemními partnery.

Bohužel drtivá většina farmaceutických společností, které připadají v úvahu jako potenciální inzerenti našeho časopisu pro obor jejich působení, se rozhodla časopis inzercí nepodpořit. Peněz je málo a společnosti si stanovily jiné priority v propagaci svých produktů. Toto první letošní číslo vychází ve zvýšeném nákladu – bude distribuováno jak všem našim předplatitelům, tak současně bude mít funkci kongresového sborníku výroční konference České společnosti pro léčbu rány a dostane jej všech cca 700–800 účastníků akce. Přesto prolistováním časopis snadno zjistíte, že inzerentů se pro toto číslo našlo jen poskrovnu. Jsme pochopitelně vděčni i za tuto podporu, ale ta je hluboko pod potřebami časopisu.

Vedení našeho nakladatelství rozhodlo, že za takové situace není nadále únosné, aby ztrátový provoz časopisu Hojení ran byl dotován na úkor jiných časopisů našeho nakladatelství. Dobrá zpráva o tom, že letos nebudeme vybírat předplatné, tak je zprávou naopak špatnou. Předplatné nebudeme vybírat proto, že bychom nemohli garantovat, že dostojíme svým závazkům vůči předplatitelům a vydáme pro ně v letošním roce všechna řádná čísla. A to je pochopitelně pro naše nakladatelství (stejně jako pro nás všechny v redakci) možnost zcela nepřijatelná.

Do rukou dostáváte první číslo ročníku 2014, které nese tradičně jak několik odborných a redakčních článků, tak především abstrakta přednášek a posterů výroční konference ČSLR. Jsem přesvědčen, že se nám podaří vydat ještě mimořádné suplementum věnované Klinickému algoritmu pro hodnocení nehojící se rány, jež jsem avizoval v minulém čísle. Pro letošní rok plánujeme také vydat přinejmenším dvě neperiodické publikace (knihy) s tematikou hojení ran. Zda v roce 2014 vyjdou nějaká další tematická nebo další řádná čísla, je ve hvězdách. Jistě to není vyloučeno, pokud bude k dispozici nějaká institucionální, grantová či jiná podpora, ale slíbit to rozhodně nemohu. Pokud budeme mít na Vás e-mailový kontakt, budeme Vás o všech takových aktivitách rádi informovat – pokud jste jej neuvedli při objednávce předplatného v minulosti, stačí poslat jednořádkový e-mail do redakce a my si Váš kontakt uložíme do databáze k zasílací adrese.

Rád bych Vám poděkoval za Váš dosavadní zájem o časopis Hojení ran, za Vaše podněty a připomínky, které vždy pomáhaly zlepšovat naši práci. Také bych rád poděkoval všem našim autorům za jejich úsilí (a trpělivost při vylepšování článků podle připomínek redakce či recenzentů), recenzentům a odborným partnerům – výboru České společnosti pro léčbu rány i zástupcům Společnosti popáleninové medicíny, České akademie dermatovenerologie ad. A pochopitelně i těm obchodním a farmaceutickým společnostem, které chod časopisu v současnosti i minulosti podpořili svojí inzercí nebo svými připomínkami. Poděkovat bych chtěl také všem svým kolegům, kteří se u nás v nakladatelství na přípravě a vydávání časopisu podíleli.

Karel Vízner

šéfredaktor

geum@geum.org


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo 1

2014 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou
nový kurz
Autoři: MDDr. Diana Kovářová

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se