Protilátky po očkování vakcínou Comirnaty laboratorně prokazují schopnost neutralizovat i mutantní varianty koronaviru

12. 3. 2021

Krevní sérum očkovaných proti onemocnění COVID-19 vakcínou BNT162b2 (Comirnaty) vyrobenou společnostmi Pfizer a BioNTech bylo v laboratorních podmínkách schopné neutralizovat britskou, brazilskou i jihoafrickou variantu viru SARS-CoV-2.

Hodnocení účinnosti vakcíny proti mutantním variantám viru

RNA vakcína BNT162b2, jejíž aplikace vede k expresi glykoproteinu spike (S) viru SARS-CoV-2, prokázala v randomizované placebem kontrolované klinické studii s přibližně 44 tisíci účastníků 95% účinnost imunizace proti onemocnění COVID-19. V současné době však dochází k rychlému globálnímu šíření variant viru s mutovaným proteinem S.

Vědci z Texaské univerzity ve spolupráci s výzkumným týmem výrobců vakcíny připravili v laboratoři rekombinantní viry reprezentující mutované kmeny a použili je k analýze účinnosti protilátek získaných očkováním.

Metodika analýzy

Připravené rekombinantní viry měly v genu pro protein S stejné mutace jako britská (kmen B.1.1.7), jihoafrická (B.1.351) a brazilská varianta (P.1). Jako výchozí kmen byl použit izolát USA-WA1/2020 z ledna 2020. Dále byly připraveny 2 kmeny reprezentující některé z mutací britské varianty viru.

Efektivita neutralizace rekombinantních virů byla testována pomocí plak redukčního neutralizačního testu (PRNT50) s použitím 20 vzorků krevního séra získaného od 15 účastníků pilotní klinické studie vakcíny. Všechny vzorky byly odebrány v rozmezí 2−4 týdnů po podání 2. dávky vakcíny (s odstupem 3 týdnů od 1. dávky).

Výsledky

Všechny vzorky séra očkovaných byly schopny neutralizovat jak výchozí kmen USA-WA1/2020, tak také viry s mutantním S proteinem. Neutralizace britské a brazilské  varianty byla přibližně stejně účinná jako u výchozího kmene. Neutralizace jihoafrické varianty byla taktéž robustní, avšak s nižší účinností.

Závěr a diskuse

Schopnost séra očkovaných neutralizovat mutantní varianty viru byla srovnatelná s efektem očkování na méně nakažlivou variantu, která se šířila na počátku roku 2020. Postvakcinační ochrana před infekcí COVID-19 je také zprostředkována T-buněčnou imunitou a očkování vakcínou BNT162b2 vede ke spuštění CD8+ T-buněčné odpovědi, která rozpoznává řadu variant viru.

Autoři analýzy uvádějí, že možnou limitací studie může být potenciál mutací ovlivňovat funkci S proteinu spíše než jeho antigenitu. Výsledky laboratorních studií tedy musejí být v konečném důsledku validovány sběrem dat z reálného použití vakcín v regionech, kde mutantní varianty koronaviru cirkulují.

(este)

Zdroj: Liu Y., Liu J., Xia H. et al. Neutralizing activity of BNT162b2-elicited serum. N Engl J Med 2021 Mar 8, doi: 10.1056/NEJMc2102017 [Epub ahead of print]. Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se