Způsobuje nošení roušek pokles kyslíkové saturace? Mýty vs. realita

13. 11. 2020

Na základě důkazů potvrzujících, že roušky zabraňují šíření infekcí včetně onemocnění COVID-19, je jejich nošení na veřejnosti povinností v mnoha zemích. Současně s tím však mezi lidmi − zejména na sociálních sítích − kolují také tvrzení, že kvůli tomu může docházet k hypoxii, a tudíž je toto opatření zdraví nebezpečné. Autoři z McMasterovy univerzity v kanadském Ontariu proto zkoumali vliv nošení obličejových roušek na kyslíkovou saturaci periferních tkání nositelů.

Cíl studie

Pokles SpO2 o ≥ 3 % je považovaný za klinicky významný, ovšem vzhledem k vyššímu věku kohorty a s tím souvisejícím nižším výchozím hodnotám SpO2 byl pro tuto studii zvolen jako signifikantní pokles SpO2 o ≥ 2 % (při standardní odchylce [SD] 3, hladině významnosti [α] 5 % a síle testu 90 %). Cílem studie bylo zjistit, zda je nošení roušek spojené s poklesem SpO2 o ≥ 2 %.

Sledovaná kohorta

Studie se zúčastnili jedinci ve věku ≥ 65 let, přičemž pacienti se srdečními nebo respiračními onemocněními, které by mohly vést ke klidové dušnosti nebo hypoxii, byli vyloučeni. Z celkového počtu 25 seniorů o průměrném věku 76,5 roku bylo 12 žen. 9 účastníků trpělo 1 či více chronickými onemocněními, nejčastěji hypertenzí (n = 9), dále respiračním onemocněním (n = 3) a diabetem (n = 2).

Metodika a průběh

Účastníci studie prováděli měření periferní saturace kyslíkem (SpO2) před nasazením roušky, v průběhu jejího nošení a po jejím sejmutí. Všichni účastníci obdrželi stejné jednorázové 3vrstvé obličejové roušky s poutkem za ucho (model Boomcare DY95, Deyce Leather). Monitorování SpO2 prováděli sami účastníci po proškolení, a to přenosným pulzním oxymetrem HOMIEE, a to 3× ve 20minutových intervalech ve 3 různých režimech: 1 hodinu před nasazením roušky, po 1 hodině s nasazenou rouškou na obličeji a 1 hodinu po opětovném sejmutí roušky. Měření probíhalo při běžných každodenních domácích činnostech.

Po naměření hodnot byl u každého účastníka vypočtený průměr 3 hodnot SpO2 v každém režimu (PŘED nasazením roušky, S rouškou a PO sejmutí roušky), poté byl provedený párový t-test těchto hodnot (s nasazenou rouškou vs. před nasazením roušky, s nasazenou rouškou vs. po sejmutí roušky) a pomocí programu GraphPad Prism byly vypočteny spárované průměrné rozdíly hodnot SpO2.

Výsledky

Souhrnná průměrná hodnota SpO2 činila před nasazením roušky 96,1 %, s rouškou 96,5 % a po sejmutí roušky 96,3 %. U žádného z účastníků hodnota SpO2 v průběhu nošení roušky neklesla pod 92 %. 

Spárované průměrné rozdíly hodnot SpO2 během nošení roušky byly minimální v porovnání s hodnotami SpO2 před jejím nasazením (0,46 %; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,06−0,87 %]) i po sejmutí (0,21 %; 95% CI −0,07 až 0,50 %), a pokles SpO2 o ≥ 2 % byl tudíž vyloučen.

Závěr

V rámci této menší studie se zkříženým designem nebyla prokázána kauzalita mezi nošením 3vrstvých roušek a poklesem kyslíkové saturace. Výsledky studie jsou limitované vyloučením pacientů, kteří nemohli nosit roušku ze zdravotních důvodů, zkoumáním pouze 1 typu roušek, měřením SpO2 během minimální fyzické aktivity a malou velikostí studijní kohorty. Nicméně nepotvrzují tvrzení, že nošení roušek může být pro starší či chronicky nemocné seniory zdraví nebezpečné.

(lexi)

Zdroj: Chan N. C., Li K., Hirsch J. Peripheral oxygen saturation in older persons wearing nonmedical face masks in community settings. JAMA 2020 Oct 30, doi: 10.1001/jama.2020.21905 [Epub ahead of print].Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se