Rockeři i rapeři s věkem ubírají na rychlosti. Co na to výzkum?

13. 5. 2024

Tempo je jednou z nejdůležitějších charakteristik hudební kompozice. Smyslný ploužák nás dostává do úplně jiné nálady než ztřeštěná taneční skladba. Ukazuje se přitom, že ve volbě tempa skladby hraje roli mimo jiné proces stárnutí skladatele. Co tedy zjistila analýza bezmála 2 tisíc populárních písní?

Na tempu záleží

Rychlost, s jakou po sobě následují jednotlivé tóny, je zásadní pro naše vnímání skladby. Změnou tempa lze vybudovat napětí a poté ho uvolnit, a také vzbudit různé emoce (vzpomeňme třeba na rozličnou filmovou hudbu nebo koncept Cimrmanovy „frustrační kompozice“). Změna tempa je dokonce schopná ovlivnit, jak naše tělo odpovídá na melodii písně. U skladeb v durových tóninách vyvolává rychlejší tempo šťastnější náladu, pomalejší skladby jsou hodnoceny jako smutné. V mollových tóninách jsou naopak rychlejší hudební motivy vnímány jako smutnější.

Motorika s věkem zpomaluje, platí to i o hudbě?

Je dobře známo, že rychlost spontánní motoriky s věkem klesá. Měřitelně lze tento jev hodnotit například sledováním kadence spontánního tleskání. Výzkumy také naznačují, že při poslechu preferujeme hudbu, která rezonuje s naší spontánní motorickou rychlostí. Dávalo by tedy smysl, že i skladatelé písní se budou s věkem mírně zklidňovat.

Aby tuto hypotézu ověřil, analyzoval psycholog a muzikolog dr. Geoff Luck z univerzity ve finském Jyväskylä téměř 2 tisíce populárních písní 10 muzikantů (5 mužů a 5 žen), jejichž kariéra trvala nejméně dvě desetiletí. Kromě tempa skladby a věku autora hudby zaznamenával i rok, ve kterém byla píseň vydána. Ukázalo se, že populární hudba od 50. let 20. století do dneška významně zpomalila.

Pomalejší stáří

I přes celkové zpomalení dané kulturními trendy však byl vliv věku umělce na tempo jeho skladeb jasně patrný. Podle očekávání skladby s věkem zpomalovaly a až 91 % variací v tempu daného umělce korelovalo s věkem. Po zprůměrování napříč všemi analyzovanými muzikanty bylo zaznamenáno absolutní zpomalení o 15 úderů za minutu u písniček zkomponovaných v 70 letech věku hudebníka oproti skladbám vydaným v jeho 20 letech. Pro představu, toto zpomalení přibližně odpovídá rozdílu mezi písněmi „Dancing Queen“ skupiny ABBA a „Paparazzi“ od Lady Gaga.

Mezi 20. a 60. rokem věku muzikanta tempo celkově pokleslo přibližně o 1,5násobek standardní odchylky od průměru, což přibližně odpovídá míře, s jakou klesá spontánní motorická rychlost. Pokles tempa hudby by tak mohl vycházet z postupného úpadku neuromuskulárních funkcí, který všichni zažíváme s přibývajícím věkem.

Je to opravdu tak jednoduché?

Ukázalo se však, že rychlost poklesu tempa není pro všechny umělce stejná. U některých byla tato změna opravdu velká (Eminem, Elvis Presley, Michael Jackson, Lil Wayne, Whitney Houston), zatímco například u Eltona Johna nebyl tento trend prakticky pozorovatelný. Autor spekuluje, že by to mohlo souviset s fyzickým výkonem, který jednotliví umělci podávají při svých vystoupeních. Například Elvis nebo Michael Jackson byli dobře známí svými charakteristickými pohyby a tanec byl pro tyto dva umělce nedílnou součástí jejich hudby.

Sex, drogy a rokenrol

Pokles motorických funkcí by také mohl souviset se životním stylem hudebníka, zejména zneužíváním alkoholu a drog, nadměrným stresem a nedostatkem spánku. Koneckonců, 3 z 5 umělců s nejmarkantnějším poklesem tempa předčasně zemřeli v souvislosti se svou závislostí na návykových látkách. Hudební tempo by se tak potenciálně dalo využít k predikci umělcovy fyzické nebo mentální pohody.

A v jakém tempu si dnes zpívá váš vnitřní hlas?

(este)

Zdroje:
1. Luck G. Neurobiological slowdown in later life manifests in tempo of popular music. bioRxiv 2024 Feb 12, doi: 10.1101/2024.02.06.579086.
2. Webster G. D., Weir C. G. Emotional responses to music: interactive effects of mode, texture, and tempo. Motiv Emot 2005; 29: 19–39, doi: 10.1007/s11031-005-4414-0.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se