1. LF UK v Praze otevírá bakalářský program pro všeobecné sestry

30. 3. 2022

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze se ve školním roce 2022/23 nově otevírá bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Výuka budoucích sester začne na v říjnu 2022, k červnovému přijímacímu řízení z biologie si mohou uchazeči podat přihlášku nejpozději do 30. dubna 2022.

Aktuálně 1. LF UK vzdělává budoucí zdravotníky v řadě nelékařských oborů (adiktologie, nutriční terapie, fyzioterapie, ergoterapie a porodní asistence). Nyní se však fakulta vrací k výuce všeobecných sester, a to formou tříletého bakalářského studijního programu. Chce tím mimo jiné přispět ke zlepšení personální situace ve zdravotnictví.

Kompetence a profil absolventů

Absolventi studijního programu všeobecné ošetřovatelství budou způsobilí k výkonu povolání profese všeobecné sestry, která:

  • bez odborného dohledu, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje a zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči;
  • bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře vykonává činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče;
  • připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje.

Teorie, praxe i výzkum v rámci výuky

Vedle teoretických znalostí je u tohoto typu vzdělávání zásadní praktická výuka. Studenti si během ní osvojí ošetřovatelské postupy, schopnost plánovat, poskytovat i vyhodnocovat zdravotní péči a jednat se zdravými i nemocnými klienty. „Praktická výuka je koncipována individuálně pro každého studenta tak, aby se v průběhu studia seznámil se všemi typy pracovišť poskytujícími zdravotní služby, byl v přímém kontaktu s našimi pacienty, naučil se mnoho dovedností a stal se už při studiu součástí zdravotnických týmů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ přibližuje náměstkyně VFN pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA. Výuku doplní i studium vybraných výzkumných metod, bez nichž se moderní ošetřovatelství a jeho rozvoj již neobejdou.

Profese nezastupitelná technologiemi

Jak uzavírá garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a přednosta 3. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, všeobecné ošetřovatelství je v současné době samostatným oborem a vědeckou disciplínou, která odráží změnu postavení profese všeobecné sestry ve zdravotnickém systému. „Je to krásné a smysluplné povolání s vysokou společenskou prestiží a také velkou perspektivou. Existují dokonce studie, podle kterých bude práce sester i do budoucna nejméně zastupitelná a nahraditelná moderními technologiemi.“

(red)Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se