Alergie na roztoče – celoroční, nebo sezónní problém? Nový pohled na alergenovou imunoterapii

4. 12. 2018

Nedávné studie naznačují, že tradiční vnímání alergie na roztoče jakožto kontinuální celoroční záležitosti by se mělo změnit a že míra a četnost jejích projevů se v průběhu roku mění. Tento aspekt by mohl mít vliv i na plánování alergenové imunoterapie (AIT). Tento nový koncept se stal důvodem pro setkání italských alergologů, jehož závěry byly publikovány v Expert Review of Clinical Imunology.

Úvod

Prachoví roztoči jsou častou příčinou alergické rinitidy a astmatu. Daří se jim zejména ve vlhkém teplém prostředí do 2000 metrů nadmořské výšky. IgE reakce na roztočové antigeny se zpravidla objeví v nízkém věku, narůstá v dospívání a mladé dospělosti, poté se časem zmírňuje. Alergeny roztočů potřebují k rozptýlení v ovzduší proud vzduchu, sami o sobě jsou poměrně těžké a mají tendenci brzy usedat. Typickými anamnestickými znaky pacientů s alergií na roztoče jsou akutní projevy při utírání prachu, otvírání šatních skříní, oblékání (zejména svetrů) nebo při manipulaci se starými knihami.

Komorbidita alergie s astmatem a rinitidou

Nedávno provedená italská průřezová studie zkoumala dotazníkovou metodou klinické charakteristiky roztočové alergie u 499 pacientů. Bylo zjištěno, že 42 % jich mělo pouze rinitidu, 13 % pouze astma a 45 % mělo astma i rinitidu. Středně závažná rýma se objevila v 51 % případů. Astma bylo ve 36 % případů přerušované, v 37 % mírné trvalé a ve 27 % středně závažné. Kromě toho asi 50 % pacientů nebylo spokojeno s dosavadní léčbou. V této studii bylo také zjištěno, že pacienti mají častější výskyt příznaků na přelomu podzimu a zimy.

Souvislost s respiračními infekty

Zvýšený výskyt projevů roztočové alergie na přelomu podzimu a zimy může být spojen se zářijovou epidemií virových infekcí, a to zejména u alergických dětí. Další studie ukázala, že u alergických dětí jsou respirační infekty častější a mívají závažnější průběh. Zároveň je zmiňován pozitivní vliv alergenové imunoterapie (AIT), která vede ke snížení četnosti i závažnosti výskytu respiračních onemocnění u této skupiny.

Dva vrcholy v průběhu roku

Několik studií ukázalo výskyt 2 vrcholů roztočové alergie v průběhu roku: hlavní vrchol na přelomu podzimu a zimy a pak menší jarní vrchol. Podobně se v průběhu roku periodicky mění i množství roztočů v prachu v domácnosti.

Bylo také prokázáno, že intenzita zánětu nosní sliznice je v období přelomu podzimu a zimy a na jaře vyšší než po zbytek roku. Byl zjištěn významný vztah mezi počty nosních eozinofilů a vnímáním závažnosti nosní obstrukce.

Lepší plánování alergenové imunoterapie

Z výše popsaného vyplývá, že roztočovou alergii nelze vnímat jako kontinuální celoroční problém, ale spíše jako sezónní záležitost i když s dlouhými periodami přetrvávání symptomů a perzistencí zánětu. Tento pohled by mohl mít praktický důsledek hlavně v plánování AIT, kdy by nový koncept terapie mohl mít podobu předepisování (před)sezónní terapeutické kúry namísto celoročního podávání. V tomto ohledu je zajímavá zejména studie z roku 2016, v rámci níž se v průběhu jednoho roku ukázalo, že přerušované podávání AIT (2 měsíce terapie následované 2 měsíci bez terapie) mělo u pacientů s roztočovou alergií stejný efekt jako kontinuální podávání AIT.

Závěry ze setkání italských alergologů

V nedávné době proběhlo setkání 50 italských alergologů, zejména odborníků na AIT, aby společně zhodnotili nové poznatky a definovali společné stanovisko ohledně terapie roztočové alergie, zejména v souvislosti s indikací a plánováním AIT. V rámci tohoto setkání bylo projednáno 5 hlavních otázek:

1. Jaká je nejlepší léčba pro pacienty s alergií na roztoče?

80 % alergologů odpovědělo, že preferují AIT, zatímco 16 % dává přednost prevenci spočívající v eliminaci alergenů v prostředí domova. Majoritně bylo rozhodnuto o AIT jako optimální léčbě.

2. Jaká jsou indikační kritéria pro AIT?

Intermitentní astma, mírné a středně závažné přetrvávající astma a/nebo přetrvávající středně závažná alergická rinitida jsou považovány za nezbytné pro indikaci AIT dle 96 % přítomných alergologů. Tato kritéria jsou zcela v souladu s posledními doporučeními v AIT a odpovídají rovněž nedávné studii provedené u čínských astmatiků.

3. Je alergie na roztoče sezónní, nebo kontinuální celoroční záležitost?

90 % přítomných alergologů bylo přesvědčeno o tom, že jde o sezónní alergii s vrcholem příznaků na přelomu podzimu a zimy.

4. Které alergeny jsou vhodné pro AIT?

60 % alergologů doporučilo směs (50 : 50) z Dermatophagoides pteronyssinus a D. farinae, zatímco 40 % alergologů raději volí hlavní rekombinantní alergeny (například Der p 1 a Der p 2).

5. Jaké charakteristiky by měla mít AIT u alergie na roztoče? 

Všichni zúčastnění alergologové se shodli, že AIT by měla mít dobrou validaci EBM, měla by být standardizovaná, mít definované množství hlavních alergenů a měla by obsahovat vysoce kvalitní alergeny.

Shrnutí

Tato skupina italských alergologů sdílí názor, že pacienti vhodní pro AIT by měli mít středně závažné příznaky alergie na roztoče. Byla zdůrazněna důležitost výběru produktů vysoké kvality s dobře definovaným a standardizovaným obsahem hlavních roztočových alergenů. Kromě toho byl definován koncept kolísání příznaků alergie na roztoče v průběhu roku. Většina z těchto alergologů je přesvědčena, že alergie na roztoče by neměla být považována za kontinuální, ale spíše za sezónní alergii, přestože se vyznačuje dlouhými obdobími příznaků a během roku se opakuje.

(norg)

Zdroj: Ciprandi G., Incorvaia C., Masieri S. et al. The best allergen immunotherapy choice for mite allergic patients. Expert Rev Clin Immunol 2016 Jun; 12 (6): 603–604, doi: 10.1586/1744666X.2016.1162712.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se