Důkazy pro efektivitu technologie ProArgin při řešení hypersenzitivity dentinu

30. 8. 2018

Technologie desenzibilizujících zubních past s obsahem 8 % argininu a uhličitanu vápenatého dle posledních studií vykazují lepší účinnost při zmírňování hypersenzibility dentinu než jiné desenzibilizující zubní pasty.

Úvod

Hypersenzitivita zubního dentinu přináší pacientům mnoho nepříjemností v běžném životě. Technologie ProArgin, založená na 8 % argininu a uhličitanu vápenatém, nabízí zlepšení možností léčby dentinové hypersenzitivity. Výzkum prokázal, že poskytuje rychlou, úplnou a trvalou úlevu díky uzavření dentinových tubulů. Několik nezávislých klinických studií dokázalo, že tato technologie poskytuje okamžitou úlevu od citlivosti dentinu po jedné přímé topické aplikaci a trvalou úlevu při používání 2× denně. Naproti tomu desenzibilizující zubní pasty na bázi draslíku neposkytují „okamžitou“ úlevu od projevů hypersenzitivity dentinu; nástup jejich účinku trvá nejméně 2 týdny.

Poznatky ze studií

In vitro studie

Studie hydraulické konduktance dentinu (Patel et al., 2011) porovnávala in vitro efektivitu dvou různých desenzibilizujících zubních past v uzavření dentinových tubulů a následné zábraně proudění tekutiny v těchto tubulech, což je jednou z možných příčin citlivosti dentinu. Měření byla prováděna po každém ze 3 postupných cyklů ošetření – 1 aplikaci s topickou aplikací špičkou prstu a 2 aplikacích s pomocí zubního kartáčku. Poté byla určena míra uzávěru dentinových tubulů a míra rezistence uzávěru vůči pobytu v kyselém prostředí.

Výsledky ukázaly, že zubní pasta obsahující 8 % argininu, uhličitan vápenatý a 1450 ppm fluoridu poskytuje významně vyšší procentuální snížení průtoku tekutiny po každé aplikaci produktu ve srovnání se zubní pastou obsahující 8 % acetátu stroncia a 1040 ppm fluoridu. Tyto účinky byly trvalé i při kyselé provokaci.

In vivo studie

Bylo provedeno několik studií zkoumajících účinky zubních past s technologií ProArgin ve srovnání s jinými zubními pastami.

Studie srovnávající zubní pastu s obsahem 8 % argininu a uhličitanem vápenatým s účinkem pasty s obsahem 8 % acetátu stroncia coby pozitivní kontrolou a pasty bez desenzibilizující složky obsahující pouze fluoridy coby negativní kontrolou (Li et al., 2011; Docimo et al., 2011) prokázaly statisticky významně častější nástup úlevy ihned po první aplikaci pasty s technologií ProArgin oproti oběma dalším modalitám. Při kontrolách prováděných několikrát během několikatýdenní aplikace bylo u pasty s technologií ProArgin pozorováno statisticky významně výraznější snížení citlivosti jak na taktilní, tak na termické podněty a na proudění vzduchu. V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Dále byla provedena 16týdenní studie srovnávající pastu s obsahem 8 % argininu s pastou s obsahem 8 % acetátu stroncia v „běžném životě“ (Schiff et al., 2011). V průběhu studie pacienti vystřídali obě zubní pasty (ke změně došlo v polovině zkoumaného období). Citlivost zubů byla změřena po 2 týdnech používání, při výměně používaného preparátu po 8 týdnech a na konci studie. Skupina, která na začátku používala zubní pastu s 8 % argininu, vykazovala jak po 2 týdnech, tak v polovině studie statisticky významně lepší výsledky z hlediska snížení hypersenzitivity dentinu než skupina používající na začátku pastu s acetátem stroncia. Při závěrečném hodnocení na konci testu se ukázalo, že u skupiny, která v první polovině používala pastu s acetátem stroncia a ve druhé polovině pastu s 8 % argininu, došlo ke zlepšení hypersenzitivity oproti kontrolnímu měření v polovině studie. Naopak u skupiny, jež ve druhé polovině studie používala pastu s acetátem stroncia, došlo ke statisticky významnému zhoršení projevů hypersenzitivity v průběhu druhé poloviny studie oproti hodnotám, které vykazovali pacienti po používání pasty s 8 % argininu.

Závěr

Na základě provedených studií lze konstatovat, že zubní pasty s obsahem 8 % argininu a uhličitanu vápenatého vykazují lepší účinnost při zmírňování projevů hypersenzitivity dentinu než dosud nejpoužívanější pasty s obsahem acetátu stroncia, a to jak po první aplikaci, tak při dlouhodobém používání.

(norg)

Zdroje:
1. Cummins D. Clinical evidence for the superior efficacy of a dentifrice containing 8.0% arginine and calcium carbonate in providing instant and lasting relief of dentin hypersensitivity. J Clin Dent 2011; 22 (4): 97–99.
2. Patel R., Chopra S., Vandeven M., Cummins D. Comparison of the effects on dentin permeability of two commercially available sensitivity relief dentifrices. J Clin Dent 2011; 22 (4): 108–112.
3. Li Y., Lee S., Zhang Y. P. et al. Comparison of clinical efficacy of three toothpastes in reducing dentin hypersensitivity. J Clin Dent 2011; 22 (4): 113–120.
4. Docimo R., Perugia C., Bartolino M. et al. Comparative evaluation of the efficacy of three commercially available toothpastes on dentin hypersensitivity reduction: an eight-week clinical study. J Clin Dent 2011; 22 (4): 121–127.
5. Schiff T., Mateo L. R., Delgado E. et al. Clinical efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a dentifrice containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride compared to a dentifrice containing 8% strontium acetate and 1040 ppm fluoride under consumer usage conditions before and after switch-over. J Clin Dent 2011; 22 (4): 128–138.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se