Fyzické násilí na dětech může odhalit i pozorná sestra

8. 7. 2019

Odhalit zneužívání či týrání dítěte nebývá jednoduchou záležitostí. Často se skládají různé poznatky jako střípky mozaiky a sestry mohou být důležitou součástí tohoto procesu. Co může být varovným signálem, že péče o dítě neprobíhá v domácím prostředí standardně, a čemu by měli zdravotníci věnovat pozornost?

Směrnice NICE

Britský Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE), který poskytuje poradenství v oblasti zdravotní a sociální péče, sestavil odbornou směrnici na téma týrání a zneužívání dětí. Přibližuje v ní jevy, které mohou svědčit o nevhodném zacházení s dětmi. Upozorňuje také, že pozornost všech zdravotnických profesí, jež přicházejí do styku s dětskými pacienty, může významně přispět k odhalení fyzického násilí.

Kdy zapojit kritické myšlení?

Podezření na týrání může mít různou intenzitu, od nejasných a nespecifických známek až po zcela zřejmé projevy svědčící o nevhodném zacházení s dítětem. Zranění, celkový zdravotní stav i chování dítěte mohou mít samozřejmě mnoho různých příčin, obecně je však nutné zpozornět v těchto případech:

  • rodiče nebo pečující osoby nejsou schopny adekvátně vysvětlit původ zranění nebo uvést okolnosti;
  • vysvětlení obsahuje různá protichůdná tvrzení;
  • rodiče nebo pečující osoby se vyhýbají komunikaci na dané téma, případně ho zlehčují.

Známky týrání: od modřin až k poranění lebky

Jakékoliv nestandardní zranění, které neodpovídá věku a schopnostem dítěte, budí podezření, že se na něm mohl podílet někdo další. Co konkrétně může na dětském těle značit problém s týráním?

Modřiny

  • Tyto nejčastější známky fyzického týrání mohou být rozesety kdekoliv na těle, nejvíce se však objevují na zádech, hýždích, stehnech či zápěstí. Mívají také různé stáří. Pokud jsou viditelné modřiny ve tvaru ruky či šňůry, jasně naznačují možný způsob vzniku. Modřiny na krku mohou svědčit o škrcení.

Popáleniny

  • Podezření budí jakékoliv popáleniny v místech, na kterých se dítě nemůže spálit samo, i podoba popáleniny například ve tvaru cigarety či žehličky. Stejně podezřelé jsou popáleniny, které nemohly vzniknout nešťastnou shodou okolností.
  • U týraných dětí se popáleniny často objevují na „skrytých“ místech, jako jsou chodidla, záda nebo hýždě.

Řezná poranění, odřeniny, jizvy

  • Může se jednat o známky hrubého zacházení s dítětem, zvlášť pokud se takové rány na těle dítěte vyskytují opakovaně a jsou lokalizovány v místech, kde je tělo běžně chráněno oděvem.

Zlomeniny

  • Zlomeniny nejsou v dětském věku nic neobvyklého, ale pokud vyšetření odhalí více zlomenin a identifikují se i starší fraktury, je namístě pečlivě prověřit všechny okolnosti úrazu.
  • Zvýšenou pozornost vyžadují zlomeniny žeber a fraktury u dětí mladších 2 let.

Před fyzickým násilím ovšem nezůstává uchráněna prakticky žádná část těla a různá poranění se mohou objevovat i na očích, v ústech nebo na lebce.

Pozor na maskování a nepřiměřené reakce

Fyzické týrání může doprovázet snaha dospělého o utajení viditelných následků na dětském těle. Ta se může projevovat i v obecné rovině jako zanedbávání preventivních lékařských prohlídek či pravidelných kontrol. Důsledky tělesného násilí se ovšem promítají také do psychického stavu dítěte. Změny chování, ať už ve smyslu agresivity, vzdoru, plačtivosti, nebo neadekvátní „mazlivosti“, mohou snáze zaznamenat zdravotníci, kteří jsou s dítětem v pravidelném kontaktu. I těm ostatním však mohou v kombinaci s fyzickými známkami napovědět projevy a emoce, které neodpovídají věku dítěte, druhu poranění nebo okolnostem jeho vzniku. Zdravotnický personál by si měl v případě jakéhokoliv podezření všímat také interakce mezi rodičem a dítětem.

(pak)

Zdroj: NICE. Child maltreatment: when to suspect maltreatment in under 18s. Publikováno: červenec 2009; naposledy aktualizováno: říjen 2017.
Dostupné na: https://www.nice.org.uk/guidance/CG89/chapter/1-Guidance#clinical-presentationsPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se