Kulatý stůl k problematice dekubitů letos proběhl virtuálně

4. 1. 2021

Již 8. ročník „Kulatého stolu k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“, který se koná každý rok na podzim u příležitosti světového dne STOP dekubitům, se letos musel z důvodu pandemie COVID-19 přesunout do on-line prostředí. Zástupci české odborné veřejnosti, ale i Ministerstva zdravotnictví ČR se tak sešli u virtuálního kulatého stolu, aby diskutovali o plnění nastavených úkolů.

Jednání, kterému poskytla záštitu hlavní sestra ČR a ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání na Ministerstvu zdravotnictví ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, Česká společnost pro léčbu ran a Česká asociace sester, se zúčastnily i náměstkyně úseku regulace nelékařských zdravotnických povolání NCO NZO PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, manažerka kvality ve FN Plzeň a zástupkyně České asociace sester Mgr. Nina Müllerová a přednostka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence a proděkanka pro nelékařské zdravotnické studijní programy a informační technologie LF MU Brno a vedoucí oddělení kvality ÚZIS prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Společně připravily tiskovou zprávu, v níž nejen přehledně shrnuly aktivity realizované od posledního setkání v roce 2019, ale která slouží i jako výhled aktivit pro roky budoucí.

Dekubity se nevyhýbají ani dětem

K pravidelné odborné diskusi na toto téma se scházejí nejen odborníci na prevenci a léčbu dekubitů, ale i zástupci profesních a odborných společností, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven již od roku 2014. Děje se tak vždy na podzim, neboť třetí listopadový čtvrtek patří mezinárodní aktivitě STOP dekubitům, která chce upozornit na problematiku dekubitů jak odbornou, tak také laickou veřejnost.

Čeští odborníci si na počátku stanovili 9 klíčových bodů, na které soustředí svoji pozornost a snaží se o změny v těchto oblastech:

  • vzdělávání
  • vybavení pracovišť zdravotnickými pomůckami
  • vybavení pracovišť informačním systémem
  • odpovídající počet a skladba ošetřovatelského personálu
  • úhrada účinných preventivních opatření
  • hygiena
  • podpora podniků
  • evidence dekubitů
  • mezinárodní spolupráce

V loňském roce 2019 se rozhodli zaměřit na problematiku dekubitů v dětské populaci a na aplikaci vhodných doporučení pro prevenci a léčbu dekubitů právě v těchto věkových skupinách. Jak se tento cíl podařilo naplnit, uvádějí autorky ve výše zmiňované tiskové zprávě.

Výroční konferenci EPUAP odsunul COVID-19 na příští rok

Pandemie COVID-19 způsobená virem SARS-CoV-2 překazila v letošním roce i další aktivitu, která byla naplánována. Na podzim 2020 se v Praze měla uskutečnit mezinárodní konference Evropského poradního panelu pro otázku dekubitů (EPUAP). Z důvodu pandemie však byla o rok odsunuta, konat by se tedy měla ve dnech 18.−20. října 2021 v Praze. Více informací o konferenci najdete zde.

Přesto výbor EPUAP uspořádal 24. září 2020 alespoň virtuální konferenci, jejíž souhrn očima účastnic si můžete přečíst zde. Abstrakta přednášek jsou potom k dispozici na webu EPUAP nebo dekubity.eu.

Na portálu dekubity.eu najdou zájemci také informace o dalších odborných akcích souvisejících s problematikou dekubitů a k dispozici je tu rovněž řada důležitých a zajímavých informací o této problematice nejen pro zdravotníky, ale i pro laiky. Zdravotníci tu najdou rovněž překlad dvou odborných publikací: Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami – verze 2020 a Doporučený postup prevence poranění kůže způsobených osobními ochrannými  pomůckami COVID-19.

(mhe)Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se