Kvalita péče a dostatek sester spolu přímo souvisejí

5. 1. 2019

Akutní nedostatek sester, který se týká mnoha nemocničních pracovišť, má kořeny zejména ve špatném finančním ohodnocení této náročné a zodpovědné práce. Nedostatečné personální obsazení má přitom podle odborných poznatků jednoznačně prokazatelný vliv na kvalitu ošetřovatelské péče.

Málo sester, více zdravotních komplikací

Přímou souvislost mezi nedostatkem zdravotnického personálu a sníženou kvalitou poskytované zdravotní péče potvrzuje řada odborných prací. Za pozornost stojí americká studie z roku 2012 upozorňující na souvislost mezi výskytem syndromu vyhoření u sester a frekvencí katétrových infekcí. Čím vyčerpanější sestry jsou, tím více roste počet případů těchto komplikací. Příčinná souvislost byla zjištěna například také mezi nedostatkem sester a počtem případů zápalu plic u pacientů.

Přímá úměra s mortalitou

Podstav sesterského personálu má závažné dopady rovněž z hlediska mortality pacientů. Při nedostatečném počtu zdravotních sester například klesá pravděpodobnost, že pacient přežije infarkt myokardu. Podle zjištění studie z roku 2015 představuje každý další pacient přidělený jedné sestře snížení pravděpodobnosti úspěšné resuscitace o 5 % a zvyšuje 30denní mortalitu o 7 %.

Poznatky z pediatrické JIP

Odborný časopis zabývající se sesterskou problematikou International Journal of Nursing Studies publikoval k tomuto tématu poznatky o souvislosti mezi personálním obsazením dětské JIP a mortalitou kojenců. Čím výraznější byl podstav sester, tím více rostla 30denní úmrtnost pediatrických pacientů.

Pokles bezpečnosti a kvality péče

Odborná kvalitativní studie zaměřená na ošetřovatelské úkony podotýká, že řada povinností zdravotních sester (například polohování, hygiena, krmení či edukace pacientů) nemá požadovanou kvalitu, pokud je na daném nemocničním oddělení méně sester, než je potřeba. Nedostatek středního zdravotnického personálu má vliv také na bezpečnost pacientů – přetížené, a tedy špatně soustředěné sestry neodhalí tolik chyb v preskripci lékaře jako při optimálním nastavení jejich počtu ve směně.

Řešení musí být systémové

Řešením nedostatku sester by mohlo být celkové zvýšení atraktivity tohoto povolání, lepší finanční podmínky i kontinuita ve vzdělávání nelékařských profesí. Příčinu podstavu nelze podle odborníků na problematiku zdravotnictví hledat jen v demografické situaci, ale je potřeba ji řešit systémově a zohlednit všechna specifika této profese.

(pak)

Zdroj: Boháček P. O vlivu nedostatku sester na kvalitu péče. Zdravotnické noviny, 19. srpna 2017. Dostupné na: www.zdravotnickenoviny.com/o-vlivu-nedostatku-sester-na-kvalitu-pecePřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se