Motivace k práci v nelékařských profesích: Na prvním místě je satisfakce z pomoci druhým

4. 4. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR uskutečnilo v roce 2018 rozsáhlý průzkum mezi nelékařskými zdravotnickými profesemi, který se zaměřil na motivaci k práci ve zdravotnictví a spokojenost se zaměstnáním. Účastnili se jej pracovníci různých specializací i oborů působící v různých typech zdravotnických zařízení. Nejpočetnější skupinou respondentů byly sestry z lůžkových oddělení s praxí delší než 10 let.

Top 3 motivace

Pro většinu z více než 15 tisíc respondentů, kteří se průzkumu účastnili, je největší motivací k práci ve zdravotnictví možnost pomáhat pacientům. Finanční ohodnocení uváděli respondenti na druhém místě, na třetí místo se dostal kolektiv na pracovišti. 

Převládá spokojenost s aktuálním pracovním místem

Více než 80 % nelékařů, kteří v průzkumu odpovídali, je na své aktuální pozici spokojeno. Dvě třetiny osob potvrdily, že v letošním roce neplánují změnit zaměstnání. Pokud ke změně pracoviště dochází, děje se tak ve většině případů (76 %) kvůli nevyhovujícím finančním podmínkám. Více než třetina nelékařských pracovníků vyjádřila nespokojenost s fixní složkou. Právě lepší finanční ohodnocení je podle odpovědí z průzkumu hlavním faktorem, který by pomohl zlepšit počet sester. Zdravotníci by také ocenili celkově lepší pracovní podmínky a možnost získat výsluhovou rentu.

Průzkum ukázal na nejpalčivější problémy

Pracovníci v nelékařských profesích uvádějí jako jeden z nejméně pozitivních aspektů své práce vysokou administrativní zátěž. Negativně ji hodnotilo 30 % dotazovaných zdravotníků. Z byrokratické zátěže vyplývá nedostatek personálu způsobený přetížením sester administrativními úkoly. K závažným problémům současného zdravotnictví v ČR se řadí také nevyužitý potenciál sester v lůžkové péči s ohledem na jejich kompetence. Ministerstvo zdravotnictví se možností navýšení kompetencí sester u některých výkonů aktivně zabývá a spolupracuje při tom s odbornými společnostmi. Cílem těchto změn je zlepšení prestiže sesterské profese a s tím související zvýšení finančního ohodnocení.

První změny již probíhají

Konkrétní opatření ke snížení administrativní zátěže by se měla již brzo promítnout do praxe, neboť v polovině roku 2018 byla upravena pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace. Podle nových pravidel je možné její vedení přizpůsobit konkrétnímu typu zdravotnického zařízení a poskytované péči. Dokumentace bude moci v některých případech obsahovat méně záznamů.

(pak)

Zdroj: MZ ČR. Největší motivací k práci je pro nelékaře možnost pomáhat druhým lidem, ukázalo dotazníkové šetření MZ. Tisková zpráva. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 3. ledna 2019. Dostupné na: www.mzcr.cz/dokumenty/nejvetsi-motivaci-k-praci-je-pro-nelekare-moznost-pomahat-druhym-lidemukazalo-_16575_1.htmlPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se