Náklady na léčbu hemofilie v ČR

6. 10. 2018

Terapie či profylaxe hemofilie patří k nejnákladnějším druhům zdravotní péče. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o velmi malý počet pacientů. Pravdou také je, že díky nastavení cenových mechanismů v České republice jsou zdejší náklady na léčbu hemofilie nižší než ve většině evropských států. Naopak kvalita léčby je v Česku zcela jistě na evropské úrovni.

Léčivé přípravky obsahující koagulační faktor VIII, případně další koagulační faktory, podléhají v ČR regulaci výše maximální ceny a výše i podmínek úhrady. Průměrné roční náklady veřejného zdravotního pojištění činí 932 925 Kč na jednoho pacienta, tj. přibližně 34 tisíc €.

Nejnižší roční lékové náklady jsou u pacientů léčených tzv. on-demand (tedy pouze při krvácení) a činí zhruba 24 tisíc €. Nejvyšší jsou pak u pacientů léčených tzv. profylaxí (tedy dlouhodobým preventivním podáváním léku ve snaze předejít krvácení a zabránit dalšímu poškození kloubů, eventuálně až invalidizaci pacienta). Ty se pohybují kolem 64 tisíc € na pacienta ročně. V evropském kontextu je průměrná výše nákladů na léčbu osob s hemofilií v Česku u dolní hranice rozpětí nákladů, které se pohybují mezi 30 a 150 tisíci € na jednoho pacienta ročně.

Z hlediska výše základní úhrady v ČR neexistují rozdíly v tzv. základní úhradě pdFVIII (faktoru vyrobeného z lidské plazmy) a rFVIII (rekombinantního faktoru). To lze v evropském kontextu považovat za poměrně neobvyklé.

I přes tyto uváděné zdánlivě vysoké náklady není hemofilie jako celek zásadním ekonomickým problémem, neboť takto nákladných pacientů je minimum. Na druhé straně zároveň řada osob s hemofilií nepotřebuje léčbu žádnou nebo jen minimální. Existují mnohá onemocnění, která sice v přepočtu na jednotlivce nejsou tak nákladná jako hemofilie, ale z celkového objemu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění odčerpají mnohonásobně větší část. Počet osob s hemofilií je malý a konstantní a není důvod se obávat, že by se v budoucnu významněji měnil.

V aktuálně platné úhradové vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR jsou v příloze 14 ve skupině léčiv vyjmutých z lékového paušálu uvedeny také koagulační faktory, tedy i koagulační faktor VIII. Respektováním této úhradové vyhlášky pak svůj díl zodpovědnosti za léčbu hemofilie přijímají i plátci péče, tedy zdravotní pojišťovny. Společně se zdravotníky tak vytvářejí prostor pro další zlepšování péče o osoby s touto vzácnou, ale závažnou vrozenou chorobou.

(eza)

Zdroj: Suchopár J. Jak moderní přístupy snižují náklady na léčbu? Focus agency, tisková zpráva ze dne 7. 10. 2015.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se