Nový Index hojení ran ukáže pravděpodobnost zhojení rány

5. 10. 2018

V USA byl na základě analýzy téměř 51 000 případů vyvinut index pro určení pravděpodobnosti zhojení rány, tzv. index hojení ran (Wound Healing Index), který vychází z charakteristik rány i průvodních chorob a stavu pacienta.

Analýza vycházela z kompletních zdravotních záznamů pacientů s ránami z USA, u nichž byl znám výsledek hojení rány. Pomocí logistických regresních modelů byl hodnocen vliv faktorů, o nichž je známo, že souvisejí s hojením ran.

Prediktory výsledku hojení zahrnovaly téměř ve všech modelech velikost rány, stáří rány, počet ran, typ postižené tkáně (Wagnerův stupeň), imobilitu pacienta a hospitalizaci v průběhu léčby. Dalšími parametry, které byly s hojením rány spojeny jen v některých modelech, byly renální selhání, transplantace ledvin, malnutrice, autoimunitní choroby a kardiovaskulární onemocnění.

Index hojení ran představuje validovaný nástroj, podle kterého je možné určit pravděpodobnost zhojení rány v reálných podmínkách, vytipovat pacienty, kteří potřebují komplexnější léčbu, a porovnat účinnost jednotlivých postupů při hojení ran.

(zza)

Zdroj: Horn S. D., Fife C. E., Smout R. J., et al. Development of a wound healing index for patiens with chronic wounds. Wound Repair Regen. 2013 Oct 17.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se