Prevence zubního kazu a remineralizační účinek vysokofluoridového gelu u ortodontických pacientů po 2 letech používání

30. 8. 2018

Pacienti s ortodontickými aparáty vykazují vyšší riziko zubního kazu, obvykle však nebývají zahrnuti do preventivních studií. Záměrem této studie bylo ověření preventivního účinku vysokofluoridového gelu a jeho remineralizačního efektu u ortodontických pacientů. Klinická data u ortodontických pacientů nejsou dostatečná, systematická rešerše zabývající se prevencí bílých skvrn vznikajících v průběhu léčby fixními ortodontickými aparáty přináší závěry pouze ohledně používání ústních vod [1]. Ačkoli je problém zvýšeného rizika zubního kazu při léčbě fixními ortodontickými aparáty dobře znám, preventivní opatření proti němu nejsou běžně prováděna [2].

Základní informace o studii

  • Observační studie
  • 152 účastníků studii dokončilo
  • 2leté trvání studie
  • Provedeno na pracovišti the Department of Orthodontics, Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Německo
  • Publikováno v roce 2012, the Journal of Clinical Oral Investigation by Splieth CH., Treuner A., Gedrange T., Berndt C.: Caries-preventive and remineralizing effect of fluoride gel in orthodontic patients after 2 years. Clin Oral Invest 16 (2012), 1395–1399

Význam pro praxi

Tato studie ověřila, že pravidelná aplikace fluoridového přípravku elmex® gelée jednou týdně u ortodontických pacientů poskytuje vynikající ochranu před výskytem aktivních kariézních lézí.

Testované produkty

Kontrolní skupina: bez používání přípravku elmex® gelée i další fluoridové intervence do běžných zvyklostí v denní péči o dutinu ústní

Testovaná skupina: používání přípravku elmex® gelée s obsahem 12 500 ppm F¯ (2 500 ppm z aminfluoridu a 10 000 ppm z fluoridu sodného)

Účastníci studie

221 účastníků (50 % dívek a 50 % chlapců) ve věku 7–19 let z oblasti Greifswald (Německo) s fixními ortodontickými aparáty a plánovanou léčbou po dobu nejméně 2 let.

Metody

Hodnocené klinické parametry zahrnovaly střední index plaku (API), index krvácivosti papil (PBI), KPE index DMFT a hodnocení výskytu iniciálních kariézních lézí (Nyvad index). Parametry byly hodnoceny vizuálně.

Průběh studie

  1. Registrace účastníků kontrolní a testované skupiny podle toho, zda před zahájením studie používali přípravek elmex® gelée.
  2. Klinické hodnocení všech parametrů (výchozí hodnoty).
  3. Instruktáž péče o dutinu ústní, čištění zubů manuálním zubním kartáčkem a poskytnutí zubní pasty s obsahem 1 450 ppm fluoridu každému z účastníků.
  4. Účastníci testované skupiny obdrželi navíc přípravek elmex® gelée a instrukci používat doma tento fluoridový gel jedenkrát týdně.
  5. Po 2 letech: klinické hodnocení všech parametrů.


Závěr

Navzdory zvýšenému riziku zubního kazu používání přípravku elmex® gelée jednou týdně během ortodontické léčby statisticky významně snižuje výskyt aktivních kariézních lézí.

Zdroje:

[1]Benson PE, Parkin N, Dyer FE, Vine S, Shah A (2004) Fluorides for the prevention of white spots on teeth during fixed brace treatment. Cochrane Database Syst Rev CD003809. ReviewGoogle Scholar

[2] Derks A, Katsaros C, Frencken JE, van’t Hoff MA, Kuijpers-Jagtman AM (2004) Caries inhibiting effect of preventive measures during orthodontic treatment with fixed appliances. Caries Res 38:413–420PubMedCrossRefGoogle ScholarPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se