Problematika dekubitů se v časech pandemie stává ještě aktuálnější − zapojte se do boje proti nim i vy

29. 10. 2020

Až 4 miliony pacientů v nemocnicích a v domácí péči po celém světě trpí dekubity. Upozornit na tuto problematiku má Světový den STOP dekubitům, který letos připadá na čtvrtek 19. listopadu. Zapojte se do něj i vy!

Jak se zapojit?

Světový den STOP dekubitům každoročně organizuje Evropský poradní panel pro otázku dekubitů (EPUAP). Společným cílem této aktivity je napříč kontinenty šířit povědomí o prevenci a léčbě dekubitů (proleženin a prosezenin) nejen mezi odbornou zdravotnickou, ale i laickou veřejností, sdílet příklady dobré praxe a zajistit praktickou výměnu na národní i mezinárodní úrovni.

Zapojit se do této aktivity mohou všichni zdravotníci například prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci a léčbu dekubitů, pořádáním informačních akcí pro veřejnost, šířením informací o dekubitech ve svých komunitách, ale i zvýšením informovanosti veřejných činitelů o problematice dekubitů. Zájemci se mohou přidat také ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích.

Vzdělávací materiály jsou k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách: epuap.org

Dekubity jsou bolestivé a drahé

Dekubity jsou rány vzniklé na podkladě lokálního působení tlaku na tkáně. Velikost a hloubka dekubitu je dána vzájemnou intenzitou působení tlaku, dobou působení tlaku, celkovým stavem pacienta a vnějšími podmínkami, které také sehrávají důležitou roli při jeho vzniku (jakékoliv poškození kůže, které je způsobeno přímým tlakem nebo třecími silami).

Dekubity způsobují utrpení pacientů a ohrožují i jejich životy. Postihují novorozence, osoby se sníženou mobilitou, osoby upoutané na lůžko či invalidní vozík a starší i chronicky nemocné (např. pacienty s diabetem, onemocněním srdce a cév a s dalšími chorobami). Nejen, že významně snižují kvalitu života pacientů, ale náklady na jejich léčbu představují enormní zátěž pro zdravotnické systémy. I když neexistují žádná konsolidovaná data na úrovni EU, která by ukazovala náklady na léčbu v souvislosti s dekubity, jejich výše je v mnoha zemích považována za významnou. Například ve Velké Británii činí celkové náklady na léčbu dekubitů a léčbu s nimi spojenou 1,4−2,1 miliardy liber, což představuje 4 % z celkových výdajů na britské zdravotnictví.

Otázka dekubitů je ještě aktuálnější v souvislosti s COVID-19

V kontextu současné pandemie COVID-19 a zvyšujícího se počtu osob hospitalizovaných v závažném stavu se potřeba polohování a sledování stavu kůže pacientů v nemocnicích stává ještě naléhavější výzvou. Jsou to právě pacienti v dlouhodobé intenzivní péči (JIP, ARO) nebo na geriatrických a interních odděleních, kteří trpí proleženinami. Prodloužení času hospitalizace pacientů kvůli léčbě dekubitů se při současné maximální naplněnosti nemocnic jeví jako velmi rizikové také proto, že čím náročnější péči vyžadují, tím méně času zbývá na polohování a další preventivní postupy nejen v péči o pokožku. Nejen proto je dobré rozšiřovat své povědomí o této problematice a sledovat aktuální doporučení.

Veškeré informace týkající se této problematiky naleznete nejen na internetových stránkách EPUAP, ale i na webu dekubity.eu a přihlásit se můžete rovněž na 22. mezinárodní konferenci EPUAP, která se bude konat ve dnech 18.–20. října 2021 v Praze.

(mhe)

Zdroje:

1. Tisková zpráva STOP dekubitům. EPUAP, 19. 11. 2020.
2. Charakteristika proleženin. Dekubity.eu. 2020. Dostupné na: www.dekubity.eu/informace-pro-verejnost/charakteristika-prolezenin
3. European Pressure Ulcer Advocacy Panel. Patient safety across Europe: the prespective of pressure ulcers. EPUAP, 2017. Dostupné na: www.epuap.org/wp-content/uploads/2017/06/article-n.1-2017_patient-safety-accross-europe-the-perspective-of-pressure-ulcers.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se