Správná péče o stravování pacientů jako prevence malnutrice

5. 3. 2019

Malnutrice je pro hospitalizované pacienty rizikovým stavem, který může zpomalovat léčebný proces nebo komplikovat hojení ran. Malnutrice představuje riziko také s ohledem na náchylnost k nozokomiálním infekcím či možný rozvoj sepse.

Nutriční stav pacienta po přijetí do nemocnice se mnohdy vlivem nemoci, úrazu či léčby zhoršuje, proto je počáteční zhodnocení stavu výživy a průběžné monitorování velmi důležitým aspektem péče. Sestry jsou významným prvkem ve výživě pacienta a měly by stravování i pitnému režimu věnovat dostatečnou pozornost.

Pomoc při jídle má své zásady

Pacientům, kteří potřebují asistenci při jídle a pití, by se měly sestry věnovat pravidelně, trpělivě a s respektem. Mohou tak předcházet problémům s nedostatečným příjmem živin a tekutin a přispějí k celkovému komfortu pacienta. Pokud je to možné, u osob trpících demencí či různými kognitivními poruchami může být prospěšné zapojení rodinných příslušníků, od kterých tito pacienti snáze přijímají pomoc s krmením. Sestry by ovšem měly i v takových případech pečlivě sledovat množství a druh přijaté stravy a tekutin a vést potřebné záznamy.

Praktické rady pro sestry, které asistují při jídle

  • Pacient by měl při jídle sedět ve vzpřímené poloze, ideálně mimo lůžko. Pokud to jeho stav neumožňuje, měl by být v posteli usazen pohodlně a s dostatečnou oporou zad. Snižuje se tak riziko vdechnutí stravy či problémů s polykáním.
  • Před samotným krmením pacienta nebo nějakou formou asistence při jídle by si sestry měly mýt a dezinfikovat ruce. Hygiena rukou by měla proběhnout i u pacienta.
  • Sestra by měla sedět v úrovni očí pacienta, což podpoří vzájemnou komunikaci a dodá pacientovi jistotu v případě, že ho někdo krmí.
  • Pokud je pacient zrakově indisponován nebo není schopen z jiných důvodů rozpoznat jídlo (například v případě kašovité stravy), měla by sestra pacienta informovat, co bude jíst.
  • Jednotlivá sousta by neměla být příliš velká a měla by být prokládána pitím tekutin.
  • Po jídle je potřeba se ujistit, že pacient je dostatečně nasycen, nemá žízeň a nezůstane v nepohodlné či nevhodné pozici.
  • Při jídle mohou sestry reálně posoudit případné problémy s polykáním a jejich rozsah a charakter (například dávení, ztížené polykání, zadržování potravy v ústech nebo naopak únik stravy z úst).
  • Pacientům, kteří jsou schopni se najíst sami, ale nezvládají používat běžné nádobí, by měly být poskytnuty ergonomicky přizpůsobené příbory, hrnečky a další pomůcky.

(pak)

Zdroj: Anderson L. Assisting patients with eating and drinking to prevent malnutrition. Nursing Times 2017 Oct 9; 113 (11), 23–25. Dostupné na: www.nursingtimes.net/clinical-archive/nutrition/assisting-patients-with-eating-and-drinking-to-prevent-malnutrition/7021578.articlePřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se