Srovnání účinku desenzibilizujících zubních past

30. 8. 2018

Studie provedená v USA srovnává snížení hypersenzitivity dentinu při použití past obsahujících 8 % acetátu stroncia nebo 8 % argininu nebo kontroly bez desenzibilizující složky bezprostředně po první aplikaci a po 7 dnech používání. Pasta obsahující 8 % argininu prokázala významně vyšší účinnost než pasta s acetátem stroncia, která byla účinkem srovnatelná s kontrolou bez desenzibilizující složky.

Úvod

Ze studií vyplývá, že hypersenzitivita dentinu postihuje až 57 % dospělých pacientů. Nejvíce se vyskytuje mezi 20. a 40. rokem věku. Nejčastěji přijímaným vysvětlením hypersenzitivity dentinu je hydrodynamická teorie. Na jejím základě existuje několik možností, jak citlivost dentinu zmírnit − jednak jde o snížení citlivosti nervů, jinou možností je uzávěr dentinových tubulů, aby v nich nemohlo docházet k pohybu tekutiny. V boji s hypersenzitivitou dentinu se jako aktivní složka zubních past používají různé látky včetně acetátu stroncia, chloridu stroncia a fluoridu cínatého.

V nedávné době byla v léčbě hypersenzitivity dentinu zavedena nová technologie používající 8% arginin (aminokyselinu, která se přirozeně vyskytuje ve slinách) a uhličitan vápenatý. Tato nová desenzibilizující technologie (Pro-Argin) napodobuje přirozený proces uzavírání a utěsňování dentinových tubulů.

Dosud provedené 4 dvojitě slepé randomizované studie prokázaly, že pasty obsahující 8 % argininu v kombinaci s 1450 ppm fluoridu ve formě monofluorofosforečnanu sodného (MFP) a uhličitanem vápenatým dosahovaly lepšího zmírnění hypersenzitivity dentinu ve srovnání s nejčastěji používanými pastami na bázi draslíku, a to po 2, 4 a 8 týdnech. Ukázal se také výrazný efekt zmírnění citlivosti dentinu bezprostředně po aplikaci, který je u past na bázi draslíku téměř nulový.

Studie zaměřené na účinnost past s obsahem acetátu stroncia ukazují účinnost těchto přípravků na zmírnění hypersenzitivity jak bezprostředně po aplikaci, tak po dobu několika týdnů jejich používání. Avšak dosud nebyla provedena srovnávající účinnost past založených na technologii Pro-Argin a past na bázi acetátu stroncia. 

Metodika a průběh studie

Celkem bylo do studie zahrnuto 150 jedinců s hypersenzitivitou dentinu, kteří byli rozděleni do 3 skupin po 50 osobách:

  1. Testovací skupina dostala pastu s obsahem 8 % acetátu stroncia a 1040 ppm fluoridu ve formě NaF v křemičité bázi (Sensodyne).
  2. Pozitivní kontrola používala pastu založenou na technologii Pro-Argin (8% arginin v kombinaci s 1450 ppm fluoridu ve formě MFP a uhličitanem vápenatým; Colgate Sensitive Pro-Relief a Elmex Sensitive Professional).
  3. Negativní kontrolu představovala skupina testující pastu obsahující 1100 ppm fluoridu ve formě NaF v křemičité bázi (Crest Cavity Protection).

Dobrovolníci si na vyčištěné zuby nejprve aplikovali testovanou pastu koncem prstu a následně si doma testovanou pastou čistili zuby 2× denně po dobu 7 dnů. Dentinová hypersenzitivita byla hodnocena před začátkem testu, bezprostředně po první aplikaci a po 7 dnech používání. Byl použit jak taktilní test, tak i test reakce na proud chladného vzduchu.

Byla provedena chí-kvadrátová analýza, která zkoumala případné rozdíly účinku s ohledem na pohlaví. Srovnání rozdílů věku a výchozích údajů o přecitlivělosti mezi skupinami bylo provedeno analýzou rozptylu (ANOVA). Účinky jednotlivých léčebných přístupů byly analyzovány za použití párového t-testu, zatímco analýza kovariance (ANCOVA) byla použita k určení rozdílů mezi skupinami. Post-hoc Tukeyův test byl použit pro párové srovnání s použitím úrovně významnosti α = 0,05.

Výsledky

Všech 150 účastníků dodrželo protokol a dokončilo studii. U pozitivní kontrolní skupiny požívající zubní pastu obsahující 8 % argininu a 1450 ppm fluoridu ve formě MFP v bázi uhličitanu vápenatého bylo prokázáno statisticky významné zlepšení průměrného skóre hypersenzitivity dentinu na taktilní a vzdušné podněty okamžitě po aplikaci i po 7 dnech ve srovnání s negativní kontrolní skupinou používající zubní pastu obsahující 1100 ppm fluoridu ve formě NaF v bázi oxidu křemičitého (p < 0,05).

Zubní pasta obsahující 8 % argininu a 1450 ppm fluoridu ve formě MFP v bázi uhličitanu vápenatého (pozitivní kontrola) také poskytla statisticky významné zlepšení průměrného skóre hypersenzitivity dentinu na taktilní a vzdušné podněty okamžitě po první aplikaci i po 7 dnech ve srovnání s testovanou zubní pastou obsahující 8 % acetátu stroncia a 1040 ppm fluoridu ve formě NaF v bázi oxidu křemičitého.

Zubní pasta testovací skupiny a zubní pasta negativní kontroly se vzájemně nelišily v účinku ani bezprostředně po první aplikaci, ani po 7 dnech používání.

Závěr

Zatímco u pasty s Pro–Argin technologií se potvrdilo statisticky významné zlepšení hypersenzitivity dentinu jak bezprostředně po první aplikaci, tak po týdenní aplikaci, u pasty s obsahem acetátu stroncia nebyl během testování (po dobu 7 dnů) pozorován statisticky významný rozdíl ve snížení hypersenzitivity oproti negativní kontrole.

(norg)

Zdroj: Li Y., Lee S., Zhang Y. P. et al. Comparison of clinical efficacy of three toothpastes in reducing dentin hypersensitivity. J Clin Dent 2011; 22 (4): 113–120. Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se