Technologie Pro-Argin v řešení hypersenzitivity dentinu

30. 8. 2018

Dentinová hypersenzitivita je široce rozšířeným problémem. Technologie Pro-Argin se – na základě provedených studií – zdá být účinnou možností, jak s tímto problémem bojovat.

Úvod

Hypersenzitivita dentinu se dle dostupných dat vyskytuje u 4–57 % pacientů v klinické praxi zubního lékaře. U pacientů léčících se s parodontálním onemocněním je to pak 60–98 %. Bylo formulováno více teorií vysvětlujících vznik hypersenzitivity dentinu, ale nejčastěji přijímaná je teorie hydrodynamická, která předpokládá, že bolestivé stimuly jsou vyvolány pohybem tekutiny v dentinových tubulech.

V léčbě dentinové hypersenzitivity existují dva primární cíle:

  1. přerušení neuronové odpovědi na bolestivé stimuly;
  2. okluze dentinových tubulů k omezení hydrodynamického mechanismu dráždění nervových vláken.

Klinicky prokázaná činnost technologie Pro-Argin

V nedávné době bylo provedeno několik studií srovnávajících účinky desenzibilizujících zubních past s obsahem 8 % stroncium-acetátu a zubních past na bázi technologie Pro-Argin (s obsahem 8 % argininu a uhličitanu vápenatého).

Přestože v in vitro studiích při laboratorních podmínkách vykazují ve srovnání s technologií Pro-Argin zubní pasty s obsahem stroncium-acetátu obdobnou (a někdy i lepší) úroveň okluze dentinových tubulů, v in vivo studiích se lepší klinická účinnost stronciových zubních past nepotvrdila.

Parkinson et al. ve svých studiích prokázali, že technologie Pro-Argin poskytuje pacientům trvalejší úlevu při požívání běžných kyselých jídel a nápojů. 

V dalších studiích byla zkoumána míra úlevy od bolesti při různých stimulech. Technologie Pro-Argin vykazovala výrazně vyšší účinnost než zubní pasty se stroncium-acetátem jak při reakci na taktilní podměty (až 91 % po první aplikaci u technologie Pro-Argin vs. 5,8 % po první aplikaci u stroncium-acetátu), tak při reakci na proudění vzduchu (44,8 vs. 5,7 %). 

Ve studiích zkoumajících dlouhodobý účinek působení desenzibilizujících zubních past byl prokázán trvalejší a výraznější účinek ve smyslu úlevy od bolesti u past založených na technologii Pro-Argin při jejich užívání trvajícím v řádu týdnů. Výraznější pak byl rovněž efekt snížení dentinové hypersenzitivity i po ukončení jejich používání, zatímco u past s obsahem stroncium-acetátu byl tento efekt minimální.

Závěry

Výsledky těchto nových klinických studií jednoznačně podporují závěry, že:

  1. zubní pasty obsahující 8 % argininu a uhličitanu vápenatého poskytují vynikající účinnost s ohledem na okamžitou i trvalou úlevu od dentinové hypersenzitivity ve srovnání se zubní pastou obsahující 8 % stroncium-acetátu;
  2. zubní pasty obsahující 8 % stroncium-acetátu nejsou účinnější, pokud jde o poskytnutí okamžité úlevy od hypersenzitivity dentinu, než běžné zubní pasty s fluoridem.

(norg)

Zdroj: Cummins D. Advances in the clinical management of dentin hypersensitivity: a review of recent evidence for the efficacy of dentifrices in providing instant and lasting relief. J Clin Dent 2011; 22 (4): 100–107.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se