Těhotenství vedlo ke spontánnímu zhojení chronické rány u mladé ženy

11. 12. 2018

Je známo, že sexuální hormony významně ovlivňují fyziologii kůže. Důležitou roli mají patrně i v procesu hojení ran. Estrogeny ho podporují, androgeny naopak působí antagonisticky. Italští autoři publikovali kazuistiku popisující spontánní zhojení chronické rány u mladé ženy během těhotenství, která podporuje předpoklad, že by lokální nebo systémové podávání estrogenů mohlo být terapeutickou alternativou léčby chronických ran, např. u starších nemocných, u nichž jsou hladiny estrogenů fyziologicky nižší.

Třicetiletá žena utrpěla při dopravní nehodě před pěti lety těžké poškození nohy s mnohočetnými frakturami. Končetinu se podařilo zachránit, ale nikdy se zcela nezhojila. Pro významnou ztrátu tkáně byla lokálně obnažená tibia. Angiografie ukázala průchodnost pouze perineální arterie, což bylo zřejmě důvodem, proč nemohlo dojít ke kompletnímu uzavření rány. Léze byla opakovaně léčena štěpy tukové tkáně, podtlakovou terapií a různými biointeraktivními krycími materiály.

Poté, co žena vyhledala pomoc na klinice plastické chirurgie, vypracovali ošetřující lékaři chirurgický plán, který byl zahájen odstraněním neživé tkáně. Další chirurgické kroky však pacientka odmítla a docházela již jen na pravidelné převazy, které byly prováděny s použitím fyziologického roztoku. Konzervativní terapie trvala pět měsíců a nepřinesla žádné zlepšení. Poté pacientka otěhotněla a léze se začala hojit. V šestém měsíci těhotenství pokryla granulační tkáň kompletně kost a vyplnila i zbytek rány. Poté se pacientka přestěhovala a nebylo již možné její další sledování.

Estrogeny působí protizánětlivě, antioxidačně a up-regulují telomerázy, což kontrastuje se stárnutím buněk. V souvislosti s hojením ran podporují estrogeny aktivitu keratinocytů a dermálních fibroblastů i angiogenezi. Hormonální substituční terapie snižuje riziko venózních ulcerací u starších žen. Mimoto jsou u pacientů s historií chronické rány ve srovnání se stejně starými kontrolami nacházeny nižší hladiny dehydroepiandrosteronu, lokálního prekurzoru estrogenů.

Hladiny estradiolu v těhotenství jsou ve 40. týdnu zvýšeny až 32×, což spolu se změnami prokrvení, retencí tekutin a dostupností paralelních alternativních signálních drah a metabolitů ovlivňujících hojení mohlo v popisovaném případě přispět k výraznému zvratu stavu pacientky. I když plné objasnění role sexuálních hormonů v procesu hojení ran vyžaduje ještě intenzivní zkoumání, hormonální terapie je nadějnou terapeutickou alternativou u pacientů s nehojícími se ranami.

the

Zdroj: Lancerotto L., Lago G., Pescarini E., et al. Therapeutic Effects of Pregnancy on a Chronic Skin Ulcer. Eplasty 2013; 13: e29.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se