Výskyt dětské žloutenky neznámé etiologie celosvětově prudce stoupá

9. 6. 2022

Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje k 24. červnu 2022 už 920 možných případů výskytu akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí do 16 let. Onemocnění má klinicky těžší průběh s vyšším podílem případů akutního selhání jater než u předchozích epidemií. WHO hodnotí globální riziko jako středně závažné.

Epidemie neznámé žloutenky

WHO byla poprvé upozorněna na výskyt těžké akutní hepatitidy s neznámou etiologií 5. dubna 2022, a to u 10 dětí mladších 10 let ve Skotsku. K 8. dubnu již bylo na území Velké Británie zaznamenáno celkem 74 případů. 24. června WHO evidovala 920 pravděpodobných případů v celkem 33 zemích. Přesně polovina se jich vyskytla v evropských zemích, v Česku však dosud výskyt onemocnění hlášen nebyl.

Ze 920 pravděpodobných případů byla u nejméně 45 (5 %) dětí nutná transplantace jater, celkem bylo dosud hlášeno 18 (2 %) úmrtí. Ze 422 případů, kde byla k dispozici informace o věku pacienta, se jich 327 (78 %) vyskytlo u dětí mladších 6 let. Zdá se, že většina ohlášených případů mezi sebou nesouvisí. Momentálně probíhá rozsáhlé epidemiologické šetření, které se snaží identifikovat rizikové faktory, časté expozice a vzájemné souvislosti mezi případy.

Pracovní definice případu onemocnění

Jako pravděpodobný případ je definována osoba ve věku ≤ 16 let s akutní hepatitidou v období od 1. října 2021 (hepatitidy non-A, B, C, D a E) s hladinou sérových transamináz (AST či ALT) > 500 IU/l. Jako případ v epidemiologické souvislosti je potom označena osoba s akutní hepatitidou (hepatitidy non-A, B, C, D a E) jakéhokoli věku, která byla od 1. října 2021 v úzkém kontaktu s pravděpodobným případem.

Možná etiologie onemocnění

Ve Velké Británii bylo nedávno pozorováno zvýšení aktivity adenovirů, které cirkulují společně se SARS-CoV-2. 75 % případů akutní hepatitidy neznámé etiologie, které zde byly testovány na přítomnost adenovirů, bylo pozitivních. V rámci celé Evropy byla infekce adenoviry detekována u 55 % z 371 testovaných případů.

Přesná identifikace viru byla dosud provedena pouze u malého množství případů, ve většině se jednalo o adenovirus typu 41. Infekce tímto virem však dosud nebyla spojována s akutní hepatitidou u jinak zdravých dětí (adenovirová infekce u dětí obvykle způsobuje mírné gastrointestinální příznaky či respirační infekce). Možná asociace akutní hepatitidy s adenovirem také může být náhodná vzhledem k vyššímu objemu testování spojenému s pozorovaným vzestupem komunitního šíření adenovirů.

Souvislost s COVID-19?

U některých případů byla detekována přítomnost SARS-CoV-2 (15 % testovaných případů v Evropě). Dle WHO je třeba zvážit vliv faktorů, jako je zvýšená náchylnost malých dětí k adenovirové infekci po jejich snížené expozici tomuto viru během pandemie COVID-19 nebo případná koinfekce SARS-CoV-2. Také je třeba vzít v úvahu komplikace prodělaného onemocnění COVID-19 vedoucí k aktivaci imunitních buněk zprostředkované superantigeny, která je pravděpodobným spouštěčem multisystémového zánětlivého syndromu v dětské populaci. Potenciální vliv vedlejších účinků očkování proti COVID-19 se jeví jako nepravděpodobný, většina nemocných očkována nebyla.

Doporučená opatření

Pro širokou veřejnost je doporučeno dodržování základních hygienických opatření bránících přenosu infekčních onemocnění, zejména pravidelné důkladné mytí rukou.

WHO pokračuje ve sběru dat a vybízí členské státy k identifikaci, vyšetření a nahlášení všech potenciálních případů. U každého podezřelého případu se doporučuje sbírat a pro budoucí testování uchovat vzorky plné krve, séra, moči, stolice, stěrů z dýchacích cest a jaterní biopsie (pokud je k dispozici).

Státní zdravotní ústav (SZÚ) připravil doporučený postup vyšetření biologických vzorků při podezření na akutní hepatitidu neznámé etiologie. Základem je screening pro vyšetření virových hepatitid, v rámci diferenciální diagnostiky je třeba vyloučit bakteriální infekce a některé virové infekce (CMV, EBV, HIV, varicella, chřipka).

(este)

Zdroje:
1. Disease Outbreak News. Acute hepatitis of unknown aetiology − the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. WHO, 15. 4. 2022. Dostupné na: www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/acute-hepatitis-of-unknown-aetiology---the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
2. Severe acute hepatitis of unknown aetiology in children − multi-country. WHO, 24. 6. 2022. Dostupné na: www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON394
3. Hepatitidy neznámé etiologie u dětí. SZÚ, 11. 5. 2022. Dostupné na: www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Hepatitidy/Aktualitace_11_5_2022.pdf
4. Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacienta 16letého a mladšího s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – aktualizace k 12. 5. 2022. SZÚ, 12. 5. 2022. Dostupné na: www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Hepatitidy/Algoritmy_vysetreni_hepatitidy_neznameho_puvodu_final_2022_05_13.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se