Vztah mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí a dospělých

9. 8. 2018

Studie uveřejněná v British Journal of Dermatology hledala odpověď na otázku, jaký je vztah mezi atopickou dermatitidou (AD) a syndromem nepozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětských a dospělých pacientů. Zaměřila se i na studium faktorů, které zvyšují riziko rozvoje ADHD u nemocných postižených tímto kožním onemocněním.

Úvod

Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza doprovázená pruritem, poruchami spánku a výskytem dalších alergických onemocnění. Je to choroba převážně dětského věku, ale vyskytuje se i u dospělých jedinců.

Předešlé analýzy nalezly konzistentní souvislost mezi AD dětí a syndromem nepozornosti bez hyperaktivity nebo s hyperaktivitou (ADD/ADHD), ale faktory zvyšující riziko propuknutí tohoto neuropsychiatrického onemocnění u nemocných s AD doposud nebyly přezkoumány. Protože ani vztahu mezi AD a ADD/ADHD v dospělém věku nebylo věnováno dostatek pozornosti, zaměřili se autoři jak na výzkum souvislosti mezi dětskou i dospělou formou AD a ADD/ADHD, tak i na studium faktorů zvyšujících riziko rozvoje poruchy pozornosti u postižených touto svědivou nemocí.

Metodika studie

Autoři retrospektivně analyzovali data dětí ve věku 2−17 let (n = 354 416) a dospělých (n = 34 613) postižených AD, jež byla získána z 19 amerických populačních studií včetně National Health Interview Survey (z let 1997−2013) a National Survey of Children’s Health (z let 2003−2004 a 2007−2008).

Výsledky

Ve vícerozměrných modelech adjustovaných na věk, pohlaví, sociodemografické charakteristiky, přítomnost další alergické nemoci a čerpání zdravotní péče byla AD pozitivně spojena s ADD/ADHD jak u dětí (adjustované odds ratio [OR] 1,14; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,03−1,26), tak u dospělých (OR 1,61; 95% CI 1,25−2,06). AD byla nejsilněji spojena se závažným průběhem ADD/ADHD.

Děti se současným výskytem závažné formy AD a výrazné poruchy spánku (nanejvýš 3 noci adekvátního spánku týdně) měly mnohem vyšší riziko rozvoje ADD/ADHD (OR 16,83; 95% CI 7,02−40,33) než děti, které měly samotnou poruchu spánku (OR 1,83; 95% CI 1,47−2,26) nebo mírně až středně těžkou formu kožní nemoci (OR 1,56; 95% CI 1,22−1,99).

Zvýšené riziko rozvoje ADD/ADHD bylo pozorováno i u dětí, jež nebyly postiženy jinou alergickou nemocí. Anémie, bolesti hlavy a obezita v anamnéze dětských pacientů byly spojeny s ještě větším rizikem. Bronchiální astma, nespavost a bolesti hlavy vedly ke zvýšenému riziku propuknutí ADHD u dospělých subjektů, kdežto podváha byla faktorem protektivním.   

Závěr

Autoři prokázali pozitivní korelaci mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí i dospělých a popsali několik faktorů zvyšujících riziko rozvoje ADHD u nemocných s AD.

(raj)

Zdroj: Strom M. A., Fishbein A. B., Paller A. S., Silverberg J. I. Association between atopic dermatitis and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children and adults. Br J Dermatol 2016 Nov; 175 (5): 920−929, doi: 10.1111/bjd.14697.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se