Namáhaná záda sester: v prevenci pomáhá škola zad, při akutní bolesti infuze

18. 6. 2018

Zatěžování pohybového aparátu ošetřovatelského personálu je problematika, která se dotýká většiny lůžkových nemocničních oddělení. Bližší poznatky k míře zatížení u sester mohou přispět k lepšímu nastavení pracovních podmínek i organizaci práce. Touto problematikou se zabývala bakalářská práce zpracovaná na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ohrožená záda i klouby

Profese všeobecné sestry je fyzicky náročné zaměstnání a na rozdíl od jiných povolání se sestry potýkají se zvýšeným výskytem nemocí pohybového aparátu i nervové soustavy. K fyzicky nejnáročnějším činnostem patří manipulace s pacienty a těžkými břemeny. Míra zátěže souvisí nejen s typem oddělení a počtem (imobilních) pacientů, ale také s personálním obsazením a dostupností pomůcek usnadňujících manipulaci s pacienty. Důsledkem dlouhodobé zátěže jsou bolesti zad a kloubů, ale také zvýšená únava nebo větší riziko pracovních úrazů.

Diklofenak a orfenadrin jsou účinnou kombinací

Při akutních bolestech zad lze využít léčivé přípravky s rychlým nástupem účinku, mezi které patří například kombinace diklofenaku a orfenadrinu. Jednotlivé složky přinášejí úlevu od svalových spasmů a projevů zánětu. Infuzní roztok, který je připravený k okamžitému použití, obsahuje v jednom 250ml balení 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu. Obvyklá dávka u dospělých je jedna infuze za den.

Úprava návyků se školou zad

Důležitou součástí péče o zdravá záda je prevence problémů pohybového aparátu. Vhodným nástrojem, který pomáhá sestrám v osvojení správných návyků při práci u lůžka i při administrativních činnostech, je škola zad. Tento zdravotnicko-pedagogický instruktážní koncept pomáhá pochopit různé aspekty bolesti, mechanismy jejího vzniku a především dává návod, jak snížit její výskyt. Důraz se klade například na správné držení a pohyb těla při různých typech práce.

  • Základem vzpřímeného držení těla je podle tohoto konceptu správná výška sedací plochy. Kyčelní klouby by měly být o několik centimetrů výše než kolena. Bérce jsou kolmo k zemi a chodidla položená na zemi. Pánev by měla být naklopena vpřed, hrudník zvednutý a ramena uvolněná.
  • Vestoje a při chůzi jsou důležitá uvolněná kolena, pánev ve středním postavení i protažení šíje.

Manipulace s pacienty bezpečně

Sestry by měly v rámci péče o pohybový aparát dbát také na zásady bezpečné manipulace s pacientem – tedy spolupracovat při takových úkonech s dalším členem personálu nebo využívat zvedáky a další pomůcky.

  • Z výzkumné části bakalářské práce, která se zabývala zatížením pohybového ústrojí v ošetřovatelských profesích na interním a chirurgickém oddělení, vyplývá, že 84 % respondentů využívá při manipulaci s imobilními pacienty spolupráce s dalším kolegou mužského pohlaví.
  • Celkem 9 % dotazovaných provádí manipulaci samo nebo s pomocí kolegyně.
  • Výhradně samo s pacientem manipuluje 6 % respondentů.
  • Mechanický zvedák nikdo z účastníků průzkumu nevyužívá, a to ani když je na daném oddělení k dispozici.

(pak)

Zdroje:
1. Kramperová P. Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru. Bakalářská práce. 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2016.
2. SPC Neodolpasse. Dostupné na: www.sukl.cz.Štítky
Všeobecná sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se