Léčba RS: jde o kontext!

21. 12. 2021

Je snadné nabýt dojmu, že terapie roztroušené sklerózy je jen o lécích ovlivňujících imunitní systém. Není tomu tak. Jakou roli hrají přidružená onemocnění a zdravý životní styl?

Jako by RS nestačila

Četné studie prokazují, že některá přidružená onemocnění (komorbidity) jsou u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) častější než u ostatní populace, a to již v době stanovení diagnózy1−4. Myslí se na ně však jen málo. Komorbidity přitom mohou být zdrojem diagnostických obtíží, zhoršovat progresi disability a kvalitu života i psychosociální situaci a zvyšovat socioekonomickou zátěž. V praxi hrají důležitou roli rovněž při výběru léčby, který omezují5.

Od psychiky k plicím

Podle poměrně rozsáhlých dat komorbidity postihují více než 35 % pacientů s RS. Nejčastěji se jedná o psychiatrická onemocnění (depresi, úzkostné poruchy), arteriální hypertenzi, hypercholesterolémii, ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus nebo například chronická onemocnění plic2, 4.

Komorbidity udávají směr

Komorbidity nejen že ovlivňují výběr léčby a zhoršují kvalitu života. Mají také vliv na rychlejší progresi RS – jmenovitě zejména diabetes, arteriální hypertenze a chronická obstrukční plicní nemoc2, 4, 5. Studie vycházející z registru NARCOMS zase prokázala o 6 let rychlejší dosažení stupně 6 na Kurtzkeho stupnici postižení (EDSS) u pacientů s cévními komorbiditami2. Významný rozdíl mezi nemocnými bez komorbidit a s nimi (především s autoimunitními chorobami, diabetem či vaskulárními rizikovými faktory) je patrný i na zobrazovacích metodách (MRI)2.

Zapomínat nesmíme ani na psychiatrické komorbidity. Vyšší riziko progrese disability bylo prokázáno na datech 15 tisíc pacientů ze švédského národního registru. Psychiatrické komorbidity rovněž významně ovlivňují únavu a kognitivní funkce2

Zdravý životní styl je základ

Převést odpovědnost na ošetřující personál je samozřejmě nejjednodušší přístup. Ano, léky pro terapii roztroušené sklerózy i přidružených onemocnění jsou nesmírně důležité. Stejně tak ale i faktory životního stylu. Přiměřená fyzická aktivita, dostatek vitaminu D, zdravá strava, míra stresu a v neposlední řadě kuřácký návyk mají vliv na samotnou RS, ale jednoznačně také na výše uvedená přidružená onemocnění5. Léčba a prevence vysokého krevního tlaku, diabetu, zvýšeného cholesterolu, deprese a úzkosti nebo chronické obstrukční plicní nemoci zdaleka nestojí jen na bedrech lékařů a sester. Je třeba to pacientům vysvětlit a stále připomínat.

(dos)

Zdroje:

  1. Cárdenas-Robledo S., Otero-Romero S., Passarell-Bacardit M. A. et al. Multiple sclerosis is associated with higher comorbidity and health care resource use: a population-based, case-control study in a western Mediterranean region. Eur J Neurol 2021 Dec; 28 (12): 4124−4134, doi: 10.1111/ene.15030.
  2. Magyari M., Sorensen P. S. Comorbidity in multiple sclerosis. Front Neurol 2020 Aug 21; 11: 851, doi: 10.3389/fneur.2020.00851.
  3. Marrie R. A., Horwitz R. I., Cutter G. et al. Association between comorbidity and clinical characteristics of MS. Acta Neurol Scand 2011; 124 (2): 135−141, doi: 10.1111/j.1600-0404.2010.01436.x.
  4. Marrie R. A., Patten S. B., Tremlett H. et al. Sex differences in comorbidity at diagnosis of multiple sclerosis: a population-based study. Neurology 2016; 86 (14): 1279−1286, doi: 10.1212/WNL.0000000000002481.
  5. Comorbidities management and lifestyle modification in patients with multiple sclerosis. AJMC Perspectives 2019 Mar; 10−14. Dostupné na: www.ajmc.com/view/comorbidities-management-and-lifestyle-modification-in-patients-with-multiple-sclerosis


Štítky
Všeobecná sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se