Dvě ocenění za dva měsíce pro České ILCO – organizaci hájící zájmy stomiků

13. 12. 2019

Pacientská organizace České ILCO pomáhá stomikům a jejich blízkým od roku 1992, hájí zájmy stomiků, spolupracuje s lékaři, MZ ČR, pojišťovnami i distributory stomických pomůcek a informuje laickou i odbornou veřejnost o potřebách stomiků. Cílem je odtabuizování života se stomií a propagace prevence. Organizace celkově hájí zájmy stomiků a vystupuje proti jakékoliv diskriminaci. stomici a všichni, kdo chtějí o životě se stomií vědět víc, najdou podporu, pomoc i potřebné informace v Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev v Praze a dále ve 20 spolcích stomiků v ČR. O tom, že České ILCO pracuje velmi dobře, svědčí také dvě důležitá ocenění získaná v rozmezí dvou měsíců.

Cena ministra zdravotnictví

Ing. Marie Ředinová, která byla v říjnu zvolena již popáté do čela Českého ILCO, získala Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Tuto cenu získává osobnost, jež se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Marie Ředinová takovou osobností bezesporu je. Cenu převzala 3. prosince 2019 ve Španělském sále Pražského hradu z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Obr.1 Španělský sál Pražského hradu
Obr.1 Španělský sál Pražského hradu

Obr.2 Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Obr.2 Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

„Marie Ředinová je mimořádná osobnost, která organizaci povznesla na vysokou úroveň. Dělá vše proto, aby ukázala, že i s vývodem se dá žít plnohodnotný život. Jejím cílem je zmenšit strach ze života s vývodem. Spolupracuje s řadou neziskových organizací, věnuje se propagaci prevence onemocnění,“ píše se v návrhu na ocenění.

„V roce 2002 moje sestra onemocněla rakovinou střev a život jí zachránilo to, že jí byla vytvořena stomie, umělý vývod z tlustého střeva. Nové začátky s tímto zdravotním handicapem pro ni byly velmi těžké, neznala nikoho, kdo by byl podobně zdravotně postižen. Podporu, pomoc a rady našla až po nějaké době v pražském spolku stomiků FIT-ILCO. Už tenkrát se rozhodla, že pokud to její zdravotní stav dovolí, bude později sama stomikům pomáhat,“ vypráví sestra oceněné, Hana Řezníčková

V roce 2003 se tak Marie Ředinová vrátila do zaměstnání, od roku 2006 vedla 6 let pražský spolek stomiků. Od roku 2010 je předsedkyní zastřešující organizace stomiků. V roce 2011 založila Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev v Praze. Rozhodla se odtabuizovat téma života se stomií. Píše články do časopisů pro stomiky, pro odbornou i laickou veřejnost. Přednáší na konferencích pro odbornou veřejnost, vedla řadu projektů. V posledním roce se věnuje projektu „Plaveme“. Je iniciátorkou knihy s příběhy pacientů „Ať žijí stomici“. Spolupracuje se zahraničím, pod jejím vedením získalo České ILCO dvakrát mezinárodní ocenění. Absolvovala řadu školení pro dobrovolníky, aby mohla efektivně pomáhat druhým. Mnoha lidem pomohla překonat těžké začátky života se stomií.

Obr.3 Marie Ředinová převzala cenu z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
Obr.3 Marie Ředinová převzala cenu z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

„Práce pro lidi se zdravotním postižením se stala doslova jejím koníčkem, posláním, náplní a radostí. Je také maminkou tří dětí a trpělivou babičkou šesti vnoučat, kterým se věnuje, pokud jí to práce pro České ILCO dovolí. Mnohonásobně vrací organizaci stomiků, která kdysi pomohla jí, to, co stále považuje za nejdůležitější a co jí tenkrát tolik pomohlo – víru, že se stomií lze žít celkem normální život, a především že stomií život nekončí, ale začíná jeho nová etapa,“ dodává Hana Řezníčková.

„Velice si této ceny vážím. Veřejné ocenění je krásnou odměnou za dlouholetou práci. Na toto místo mě přivedlo onemocnění. Díky němu jsem poznala řadu skvělých lidí, nejen v Česku, ale i v Evropě, a přehodnotila jsem své priority. Naučila jsem se myslet pozitivně, přijímat, co život přinese. Jsem ráda, že mám dost sil pomáhat druhým, ale učím se i myslet na sebe, odpočívat, být s rodinou, která mi byla vždy byla velkou oporou. Jsem ráda, že v Českém ILCO je nyní řada empatických lidí, kteří jsou ochotni a schopni sdílet své zkušenosti, předávat informace, mluvit otevřeně o životě se stomií a upozorňují na nutnost prevence,“ uzavírá Marie Ředinová.

Křišťálový kamínek

Prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2019 pak získal o dva měsíce dříve již zmiňovaný předseda Slezského klubu stomiků Ostrava a místopředseda organizace České ILCO doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc., který pomáhá stomikům téměř 30 let. Má vývod od svých 38 let, a i přes nesnadné začátky s tehdy velmi špatně dostupnými pomůckami se dokázal na tuto situaci nejen adaptovat, ale také se rozhodl pomáhat dalším – svým příkladem i svou prací pro pacientskou organizaci. K tomu mu bezesporu pomáhá přátelská povahu, smysl pro humor a v neposlední řadě také obětavost, se kterou přistupuje ke svému okolí.

Obr.4 doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. převzal cenu Křišťálový kamínek, kterou vyhlašuje Asociace Trigon
Obr.4 doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. převzal cenu Křišťálový kamínek, kterou vyhlašuje Asociace Trigon

Stále také aktivně působí jako vyučující na katedře matematiky VŠB-TU Ostrava. Pro stomiky pak organizuje nejen všemi velmi oblíbené rekondice, ale i řadu osvětových, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Od roku 1993 vydává zpravodaje pro stomiky. Díky svým schopnostem a jazykové vybavenosti byl delegátem na 9 evropských a 7 světových kongresech Evropské a Světové asociace stomiků. Před 15 lety začal organizovat mezinárodní setkání stomiků z blízkosti hranic Česka, Polska a Slovenska. Od roku 2016 je toto setkání navíc spojeno s Mezinárodními sportovními hrami stomiků.

Obr.5 Pavel Kreml byl nominován v kategorii „Osobnost, která i přes svůj handicap dokáže vyvíjet mimořádné aktivity a pomáhat druhým“
Obr.5 Pavel Kreml byl nominován v kategorii „Osobnost, která i přes svůj handicap dokáže vyvíjet mimořádné aktivity a pomáhat druhým“

Cena Křišťálový kamínek, kterou vyhlašuje Asociace Trigon, byla letos předávána již počtrnácté. České ILCO navrhlo Pavla Kremla v kategorii „Osobnost, která i přes svůj handicap dokáže vyvíjet mimořádné aktivity a pomáhat druhým“. Vyhlášení se konalo na slavnostním večeru 27. ročníku Evropských dnů handicapu 8. října 2019 v Dolní oblasti v Ostravě-Vítkovicích.

Více informací o organizaci i jejích aktivitách a potřebné kontakty naleznete na: www.ILCO.cz

(red)Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Onkologie Praktické lékařství pro dospělé Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se