Jak na zvýšenou bolest a dyskomfort peristomální kůže – kazuistiky

18. 4. 2024

Následující dvě kazuistiky z reálné britské praxe ilustrují management a řešení komplikací v souvislosti s prosakováním obsahu ze stomie.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Kazuistika 1

Kvůli nádoru na močovém měchýři podstoupil 74letý muž v roce 2016 cystektomii a vytvoření ileostomie. Pacient se rozhodl pro používání dvoudílného systému, protože mu usnadnil práci se stomickou pomůckou a neměl žádné potíže se zvládáním péče o stomii.

Aktuální problém

Přestože byl pacient pravidelně sledován podle systému Secure Start (Hollister Incorporated Transition Program), vyžádal si pomoc těsně před svou každoroční kontrolou kvůli rozvoji bolestivé kůže v bezprostředním okolí stomie.

Stomie byla růžová, vlhká a dobře proplachovaná, přičemž ústí bylo ve středu, ačkoliv byla stomie nakloněná dolů. Nicméně peristomální kůže bezprostředně obklopující stomii byla zarudlá a bolestivá (viz obr. 1).

Pacient používal plochou základní podložku, kterou měnil 3× týdně, zatímco sáček měnil denně. Neuváděl žádné průsaky obsahu ze stomie pod podložkou a cítil se se spojovacím mechanismem této stomické pomůcky bezpečně. Po odstranění podložky ovšem bylo prokázáno prosakování kolem otvoru ve stomické pomůcce.

Řešení

Po kontrole, zda je podložka správně usazena, bylo pacientovi vysvětleno a ukázáno, jak má hydrokoloidní stomický kroužek používat, aby zabránil prosakování a umožnil zhojení pokožky. Přesto ani po 2 týdnech nedošlo k výraznému zlepšení vzhledu kůže.

Před doporučením alternativních podložek byly pacientovi prezentovány vlastnosti nového kroužku Dansac TRE Seal a následně souhlasil s tím, že ho vyzkouší. Po 2týdenním zkoušení, kdy používal nový kroužek s původní plochou podložkou, bylo zaznamenáno zlepšení stavu kůže (viz obr. 2), cítil se dobře a bezpečně.

Závěr

Pacient několik týdnů bojoval s bolestivou kůží, ale raději zůstával u podložky a systému sáčku. Jako součást celkového plánu péče pomohl nový kroužek s absorpčními vlastnostmi, schopností přilnutí a s jedinečným pH pufrem udržet přirozeně zdravou pokožku, což umožnilo dosažení pozitivního výsledku a dodalo nemocnému důvěru, že péči o stomii zvládne.

    

Bernadette Ambrose
West Suffolk Community

   

   

Kazuistika 2

Kvůli divertikulární nemoci byla 72leté pacientce v roce 2009 Hartmannovou operací vytvořena dlouhodobá kolostomie. Vzhledem k jejím obavám ohledně stavu peristomální kůže nemocnou doma navštívila stomická sestra.

Základní informace

Pacientce byla ve věku 44 let diagnostikována roztroušená skleróza (RS). Toto onemocnění jí působí potíže s mobilitou, obratností a zrakem. Dále se u ní vyvinula velká parastomální kýla (viz obr. 1).

Aktuální problém

Během návštěvy doma pacientka uváděla, že peristomální kůže jí působí zvýšenou bolest a dyskomfort. Byla si neustále vědoma výpustného sáčku a často jej odstraňovala, aby si ulevila od dyskomfortu, který pociťovala. V důsledku toho její měsíční spotřeba stomických pomůcek značně vzrostla.

Při vyšetření byla stomie růžová a zdravá. Dobře fungovala s měkkou stolicí, ale došlo k její retrakci (vtažení). Toto vtažení umožnilo prosakování obsahu ze stomie pod stomickou podložku, což mělo za následek exkoriaci (povrchové poškození) kůže a známky iritační kontaktní dermatitidy (viz obr. 2).

Pacientka používala stomický kroužek, avšak měla potíže s jeho umístěním kolem stomie, protože na něj špatně viděla. Kroužek tedy často nepoužívala vzhledem k tomu, že pokud by byl umístěn nesprávně, mohlo by dojít k úniku obsahu ze sáčku.

Řešení

Po rozhovoru s pacientkou bylo rozhodnuto, že vyzkouší nový kroužek Dansac TRE Seal a bude si měnit sáček v určené dny. Bílá barva kroužku jí umožnila, aby na umísťování kroužku kolem stomie dobře viděla.

Výsledky

Kontrola proběhla za týden. Peristomální kožní problém byl zcela zaléčen. Pacientka uvádí, že bolest a dyskomfort v oblasti peristomální kůže odezněly po 3 dnech. Zjistila, že kroužek Dansac TRE Seal se kolem stomie snadno tvaruje, lze ho lehce odstranit a po odstranění nezanechává na kůži zbytky lepidla (viz obr. 3).

   

   

Závěr

Z pohledu nákladové efektivity pacientka mění sáčky obden a obsah ze stomie neprosakuje. Celkové měsíční výdaje na stomické pomůcky se po přidání kroužku Dansac TRE Seal snížily. Žena je celkově sebevědomější a již nepociťuje bolest ani dyskomfort na peristomální pokožce.

   

Ann Goodey
Suffolk CommunityŠtítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Stomická sestra Praktická sestra Všeobecná sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se