K nejčastějším kožním komplikacím stomie patří macerace

4. 5. 2020

Kožní komplikace jsou častým problémem, se kterým se potýkají pacienti s urostomií, ileostomií i kolostomií. Dermatologické potíže mají různé příčiny i projevy, a sestry by proto měly být obeznámeny s nejčastějšími důvody těchto komplikací a základními postupy v péči o poškozenou peristomální pokožku.

Úvod

Komplikace stomií se obecně dělí na časné a pozdní a v rámci obou těchto kategorií se mohou objevovat kožní potíže. Kůže v okolí stomie je dlouhodobě zatěžována nalepováním a odlepováním pomůcek, obsahem vycházejícím ze stomie, péčí o peristomální oblast a také případnými alergickými reakcemi.

Macerace kůže

S touto nejčastější komplikací se dříve či později potýkají všichni stomici. Příčinou macerace jsou obvykle nesprávně zvolené nebo nesprávně používané stomické pomůcky, zejména nevhodná velikost otvoru v pomůcce a podtékání sáčku. Maceraci mohou způsobit také nerovnosti okolo stomie nebo nadměrné pocení.

Maceraci lze předcházet pečlivým výběrem pomůcek, vystřihováním správné velikosti stomického systému a péčí o peristomální pokožku. Ta by měla být na rozdíl od střevní sliznice vždy suchá. Přebytečnou vlhkost z okolí stomie je možné odstranit ochranným pudrem, který se aplikuje na omytou a suchou kůži. Po nanesení se pudr nechá chvíli působit kvůli vstřebání vlhkosti a přebytečný prášek se poté sfoukne nebo lehce otře. Pokud to pacientovi vyhovuje, může se následně na kůži nanést ochranný film.

Kontaktní dermatitida a další komplikace

Citlivá pokožka a alergie na některé materiály obsažené ve stomických pomůckách nebo přípravky používané k péči o stomii mohou být příčinou kontaktní dermatitidy. Snášenlivost materiálů je velmi individuální záležitostí a může se v průběhu času měnit. Vyplatí se proto volit pomůcky z nealergizujících materiálů a šetrné přípravky na péči o kůži a v případě obtíží vyzkoušet jiné typy výrobků. Pomoci mohou také pomůcky, které obsahují léčivé či hojivé složky a přispívají tak k ochraně okolí vývodu.

Peristomální dermatitida, která se u ileostomie může objevit brzy po vyvedení vývodu, je obvykle způsobena kontaktem agresivní vodnaté stolice s kůží okolo stomie. K tomu může docházet, pokud obsah tenkého střeva neodchází kompletně do sběrného sáčku a kůže je střevním obsahem kontaminována. Důvodem může být jak způsob vyvedení stomie, tak tvar kožní řasy nebo nesprávně zvolené a užívané pomůcky. S jejich výběrem a zácvikem v používání pacientům pomáhají stomasestry, které působí v rámci nemocnic, stomických poraden nebo agentur domácí péče.

Stomici se mohou setkávat také s problémy, jako jsou hypergranulace (velmi rychlé hojení kožního krytu, který přerůstá přes střevní sliznici a uzavírá ji), granulomy a polypy (vznikají například při mechanickém dráždění kůže stomickými pomůckami) nebo bakteriální a plísňové infekce v okolí vývodu.

Kožní problémy jsou časté u všech typů stomií

Četností výskytu kožních komplikací u pacientů se stomií se zabývala například dánská studie se dvěma stovkami stomiků. Autoři evidovali peristomální kožní komplikace u 57 % pacientů s ileostomií, 48 % s urostomií a 35 % s kolostomií. Přibližně 77 % potíží bylo způsobeno nesprávně těsnícími stomickými pomůckami, a tedy kontaktem pokožky se střevním obsahem nebo močí odcházející ze stomie. Více než 80 % pacientů s kožními problémy ovšem nevyhledalo odbornou pomoc.

Závěr

Kožním komplikacím souvisejícím se stomií je nutné systematicky předcházet, a to používáním vhodných stomických pomůcek, správnou péčí o stomii a její okolí i důkladnou edukací pacientů. Stomie by měla být v pravidelných, přibližně půlročních intervalech kontrolována, a to i v případech, kdy pacient nepociťuje žádné obtíže nebo považuje stomii za bezproblémovou. Při kontrole se hodnotí celkový stav stomie i úroveň péče o vývod a jeho okolí.

(pak)

Zdroje:
1. Geng V., Cobussen-Boekhorst H., Fillingham S. et al. Good practice in health care: Incontinent urostomy. European Association of Urology Nurses, 2009.
2. Poškozená kůže v okolí stomie. České ILCO, z. s. Dostupné na: www.ilco.cz/clanky/poskozeni-kuze-okoli-stomie
3. Potíže s ileostomií. České ILCO, z. s. Dostupné na: www.ilco.cz/clanky/potize-s-ileostomii
4. Fierlová R. Péče o pacienty se stomií. Medicína pro praxi 2018; 15(5): 291–294. Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Onkologie Praktické lékařství pro dospělé Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se