Není čas na inovaci technologie ošetření stomie?

14. 6. 2021

Odpověď na otázku položenou v titulku zní: Ano. Na trh právě přišla nová řada pomůcek Dansac Novalife TRE, která nabízí převratné možnosti v ošetření stomie. Jejím hlavním cílem je vysoká kvalita života stomiků.

Hlavní problémy péče o stomii

Kvalita života stomiků nebyla ještě před několika desítkami let nijak velká. Bojovali se stálými technickými obtížemi, měli málo možností jejich řešení vzhledem k omezené nabídce specializovaných výrobků na trhu, a tyto výrobky nerespektovaly jejich skutečné potřeby.

Hlavní problémy péče o stomii jsou pro sestru i pro pacienta shodné:

  • Netěsnost adhezivní vrstvy, která způsobuje podtékání obsahu mimo sáček.
  • Narušení peristomální pokožky.

Pro zdraví peristomální pokožky je rizikový zejména obsah stomie, který mívá odlišné pH, a navíc obsahuje chemické látky, jež pokožku dráždí. U střevních stomií je navíc problematická přítomnost trávicích enzymů, jež i po odchodu ze střeva pokračují ve své aktivitě a při nesprávném ošetření mohou destruovat tkáně, s nimiž přijdou do kontaktu. Problematická je také trvalá okluze pokožky a její poškození při výměně pomůcky.

Bludný kruh

Zdraví peristomální oblasti má velký vliv na kvalitu života stomiků a jeho zhoršení dostane pacienty do bludného kruhu, z něhož není snadná cesta ven. Pokud nevhodně zvolená, nesprávně aplikovaná nebo nekvalitní pomůcka nezabrání podtékání a maceraci pokožky, dochází k dyskomfortu. Tento dyskomfort pacienti řeší opakovanou výměnou pomůcky, která kůži dále narušuje, dochází k erozi a postupně také k zánětu. S každým odstraněním pomůcky se odstraní část kožních buněk a při určitém stupni narušení pokožky už nelze zabránit transepidermální ztrátě vody, čímž se opět prohlubuje macerace. Přichází ulcerace, krvácení a bolest. Pacient ztrácí kvalitu života, nezřídka upadá do deprese a nastává komplexní zdravotně-sociální problém.

Tento bludný kruh může vést i k vážným komplikacím, jako je zanoření stomie.

Moderní přístup ke stomii

Pro všechny tyto situace se hodí řada pomůcek Novalife TRE, jež je cíleně vyvinuta pro potřeby problematické stomie, ale též jako prevence pro bezproblémové stomie i jejich okolí. Jejími hlavními cíli jsou co nejlepší absorpce vody odpovídající potřebám pokožky, přirozené pH a maximální tvarovatelnost a přilnavost. Superabsorbenty v lepicí ploše pomáhají absorbovat pot, sekrety a tekutinu ze stomie. Přirozené pH, které udržuje sofistikovaný pufrační systém, nejen nespecificky chrání pokožku, ale také deaktivuje trávicí enzymy, jež poškozují peristomální tkáně.

Lepicí plocha Novalife TRE se skládá ze 2 komponent:

  1. Primární superabsorpční vrstva TRE je v těsném okolí stomie. Její výhodou je, že vlhkost absorbuje dovnitř a pacientovu pokožku od ní zcela separuje, navíc se nerozpouští a neodlepuje ani při námaze.
  2. Sekundární vrstva je v jejím okolí a její funkcí je ochrana před nadměrným bobtnáním superabsorpční plochy TRE, například při koupání. Díky ní je možné pomůcky používat v bazénu, a dokonce i v teplé termální vodě.

Novalife TRE má nejen preventivní, ale i terapeutický potenciál, napravuje stav u zanedbaných komplikací, a to i u pacientů, kteří mají systémovou onkologickou léčbu. Zklidňuje pokožku, umožní hojení, a tím výrazně zlepšuje také psychiku pacienta. Je velice jednoduchá na obsluhu, proto ji zvládnou používat zcela samostatně i méně zdatní pacienti, pro něž jsou složitější postupy nevhodné. Pomáhá rovněž pacientům s problematickým hojením čerstvě po operaci a nemá žádné kontraindikace. Je vhodná pro všechny typy pacientů.

Chtějte maximum

Dnešní doba je charakteristická vysokým očekáváním pacientů a stále stoupajícími nároky na kvalitu péče a její výsledky. Stomičtí pacienti chtějí žít naplno a naším cílem je, aby měli stejnou kvalitu života jako lidé bez stomie. O zdraví peristomální pokožky je nutné důsledně pečovat, jak ukazuje britská klinická studie, podle které má 94 % pacientů používajících tradiční pomůcky zkušenost s iritační dermatitidou. Při správné péči je to přitom dnes již možné, stomie už nemusí být stigma.

Pacienti sami hodnotí pomůcky Novalife TRE jako velmi kvalitní a vhodné i pro vrásčitou a zjizvenou kůži, protože lepicí plocha je velmi poddajná a přizpůsobí se. Jsou vhodné rovněž pro sport a další aktivity, přičemž není nutné je k tělu dále připevňovat.

K dispozici jsou sáčky s plochou, konvexní i měkkou konvexní lepicí plochou a podložky. Všechny podložky z řady Novalife TRE se dají kombinovat i se sáčky řady NovaLife a Nova.

(pez)

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

Zdroj: Dansac. Dostupné na: www.zivotsestomii.czŠtítky
Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se