Pacient se stomií: Co všechno by sestra měla vědět

28. 2. 2020

Vzhledem k nemalému počtu pacientů se stomií je nezbytné, aby sestry všech specializací měly základní informace o jednotlivých typech stomií a jejich specifikách. Díky tomu budou schopné poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči například v situacích, kdy se pacient nemůže o stomii postarat sám.

Úvod

Práce stomických sester, které se specializují na péči o pacienty s vývodem, je vysoce odbornou ošetřovatelskou činností. Se stomiky se ovšem ve své praxi mohou setkat sestry všech specializací, proto je potřeba, aby byly s touto problematikou seznámeny alespoň na základní úrovni. Pacienti s nově vytvořenou stomií jsou před propuštěním z nemocnice edukováni, aby byli schopni se o stomii postarat sami v domácím prostředí, ale mohou nastat situace, kdy se kvůli nemoci nebo úrazu nemohou o vývod postarat sami a péči jim zajišťuje sestra.

Odlišnosti jednotlivých stomií

Tři základní typy vývodů, tj. kolostomie, ileostomie a urostomie, mají svou specifickou pozici a podobu podle toho, o jakou stomii se jedná. Vývod je obvykle umístěn v polovině vzdálenosti mezi pupkem a bokem a vzhledem k úrovni pupku se umísťuje přibližně 2 cm pod něj.

Kolostomie bývá většinou vpravo a ileostomie vlevo. Kolostomie má obvykle průměr 30–35 mm a je vyvedena alespoň 5 mm před břišní stěnu. Obvyklý průměr ileostomie činí přibližně 30 mm a je vyvedena 25 mm před břišní stěnu.

Sliznice střeva není inervovaná, stomie jsou tedy necitlivé a péče o ně musí být z důvodu absence pocitu bolesti při případném narušení sliznice vždy šetrná a jemná.

Znalost pomůcek a jejich správné použití patří k základům péče

Pacienti se stomií mají obecně k dispozici dva typy pomůcek – jednodílný a dvojdílný systém. U jednodílného systému tvoří podložka a sběrný sáček jeden kus, který se při každé výměně kompletně nahradí za nový. U dvoudílného systému mají pacienti na kůži připevněnou podložku, jež obvykle zůstává na místě 3–4 dny; až na ni se připevňují sběrné sáčky. Způsoby připojení sáčku se liší podle toho, jaký typ pomůcky a od kterého výrobce pacient používá.

U obou typů je nutné dbát na správné uchycení pomůcky na pokožku, správný rozměr pomůcky i hygienu v místě aplikace. Díky tomu lze předejít peristomálnímu podráždění kůže a souvisejícím komplikacím i nežádoucímu protékání střevního obsahu. V péči o peristomální pokožku se využívají také doplňky, jako jsou ochranné pudry, spreje či speciální podložky.

Preskripce stomických pomůcek

Aktuální pravidla pro předpis zdravotnických prostředků (stomických pomůcek) pro pacienty s vývodem platí od prosince 2019. Všechna pravidla a limity preskripce jsou uvedeny v zákoně č. 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jeho součástí je i nový kategorizační strom, který je zveřejněn v příloze č. 3 tohoto zákona.

Při sledování limitů a cen jednotlivých stomických pomůcek je nutné využívat také seznam připravovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Publikován je vždy 20. den v měsíci a platí pro následující měsíc. Číselníky zdravotních pojišťoven, které lékaři využívají při preskripci stomických pomůcek, vycházejí právě z tohoto seznamu. Stomické pomůcky jsou obvykle k dispozici bez doplatku pacienta a ty pomůcky, jež spadají do kategorie 03, nevyžadují schválení revizním lékařem.

Střevní obsah závisí na typu vývodu

Podoba stolice, která odchází do sběrného sáčku, se liší podle typu stomie, neboť střevní obsah má v různých částech trávicího ústrojí různou konzistenci. U pacientů s ileostomií odchází do sběrného sáčku tekutá stolice a její objem může dosahovat od 800 ml až do několika litrů denně. Vývod na tlustém střevě naopak znamená odchod tužší kašovité formované stolice, která se mnohdy podobá stolici z doby před vyvedením stomie.

Sběrné sáčky se zpravidla doporučuje měnit, jakmile jsou zaplněné z jedné třetiny až poloviny. U pacientů, kteří potřebují měnit sběrné sáčky se zvýšenou frekvencí, bývají vhodnější dvoudílné systémy. U nich není nutné při každé výměně namáhat pokožku odstraňováním celé pomůcky a lepením nové, ale stačí vyměnit pouze sáček. Další možností jsou sáčky s výpustí, jež se využívají zejména v pooperačním období nebo u ileostomií.

Závěr

Základní znalosti problematiky stomií a ošetřovatelské péče o stomiky jsou nedílnou součástí práce zdravotních sester, které by měly mít povědomí o správných postupech bez ohledu na typ pracoviště či specializaci, ve které působí.

(pak)

Zdroj: Burch J. Essential care for patients with stomas. Nursing Times 2011; 107 (45): 12–14.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Onkologie Praktické lékařství pro dospělé Všeobecná sestra Stomická sestra Praktická sestra Sestra v chirurgických oborech Sestra v interních oborech Endoskopická sestra
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se